cookies
Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud)

Sektor budowlany zajmuje szczególne miejsce w polskiej gospodarce. Jak wynika z licznych raportów, polski rynek budowlany jest siódmym co do wielkości w Unii Europejskiej i jednym z dwóch najszybciej rozwijających się na Starym Kontynencie. Platforma analityczna Building Radar wskazuje, że do 2020 r. wielkość sektora budowlanego w Polsce wzrośnie o ponad 10%, osiągając wraz z Portugalią najwyższe wzrosty w Europie. O randze tego sektora świadczy również fakt, że firmy w nim działające wytwarzają aktualnie bezpośrednio ok. 7,7% PKB, ale poprzez efekty pośrednie generują dodatkowe około 9,6%.
Obecnie na rynkach europejskich obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Migracja na dużą skalę osób o różnych kompetencjach sprawia, że coraz bardziej jest odczuwalny brak spójnych i przejrzystych opisów kwalifikacji oraz certyfikatów, uzyskiwanych przez pracowników w edukacji formalnej i pozaformalnej. Jedną z odpowiedzi na ten problem może być Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie. Dzięki uporządkowaniu kwalifikacji typowych dla sektora budowlanego ułatwi pracownikom planowanie ścieżki kariery poprzez nabywanie kwalifikacji, a pracodawcom pozwoli na ich rzetelną ocenę.

Docelowo SRK-Bud będzie również narzędziem wykorzystywanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie1 do porównywania kwalifikacji sektorowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE