cookiesKalendarz wydarzeń

czerwiec 2022
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

Rok z systemem kwalifikacji

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/parp190117/galeria oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

19 stycznia 2017 r. odbyło się, zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości spotkanie dla interesariuszy Zintegrowany System Kwalifikacji. –  Podsumowujemy roczny czas działania systemu kwalifikacji, a był to rok wytężonej pracy –  podkreśliła Teresa Wargocka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

–  Zintegrowany system Kwalifikacji odpowiada i na potrzeby pracowników, i pracodawców. –   dodała wiceminister –  Pracownicy będą mogli potwierdzić swoje kompetencje nabyte w toku pracy, będą mogli wybrać sobie odpowiednie formy doskonalenia zawodowego, odpowiadające wyzwaniom, jakie nowoczesna gospodarka stawia przed nimi. Pracodawcy będą wiedzieli, że posiadanie przez kandydata do pracy określonej kwalifikacji oznacza wysokiej jakości kompetencje. Dobra praca, dobre wynagrodzenie, dobre samopoczucie w pracy to wszystko można osiągnąć dzięki uczeniu się przez całe życie.– To doskonały moment na wdrażanie ram kwalifikacji, bo nigdy przedtem nie było tak dużej luki kompetencyjnej na rynku pracy, to widać na poziomie krajowym i regionalnym – mówił w pierwszej części spotkania Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży.Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych w PARP Rafał Kamiński podkreślił, że Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji nie jest jedynym działaniem prowadzonym przez agencję, które ma na celu podniesienie jakości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Wymienił pozostałe działania takie jak: bazę usług rozwojowych i  system rad sektorowych ds. kompetencji. Omówił również funkcjonowanie rejestru.

Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak  z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawiła cele i działania realizowane przez Instytut w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Wojciech Stęchły z IBE poprowadził panel dyskusyjny na temat „Wyzwania dla rozwoju ZSK i ZRK”. Wzięli w nim udział:  dyrektor Departamentu Strategii i w MEN Urszula Martynowicz,  Andrzej Lech z Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Danuta Wojdat z NSZZ „Solidarność”,  Józef Ratajski ze Związku Pracodawców Turystyki „Lewiatan” oraz Jerzy Koniecki ze  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Panel przerodził się w ogólną dyskusję, którą podsumował dr Stanisław Sławiński z IBE.- ZSK jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne i tempo zmian rynkowych – zauważył Andrzej Lech z PIFS – Instrumenty, które ten system tworzy, są ogromnie Polakom potrzebne. Teraz ten system jest, można powiedzieć, w stanie surowym, dlatego w pierwszą rocznicę wejścia w życie ustawy pochylamy się nad elementami, które można poprawić.
– Teraz, kiedy już funkcjonuje Zintegrowany System Kwalifikacji, pojawia się pytanie, co dalej – powiedziała Danuta Wojdat z NSZZ „S”. - Jeśli chodzi o rolę związków zawodowych, to nosicielem kwalifikacji jest pracownik i musimy patrzeć na system jako na rozwijanie rynku pracy poprzez poszerzanie kwalifikacji pracownika, żeby mógł lepiej, być bardziej mobilnym i za wyższą cenę sprzedawać swoje kompetencje.

15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, a Minister Edukacji Narodowej została ministrem koordynatorem ZSK. 15 lipca 2016 r. został uruchomiony Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, a wraz z nim portal ZSK. Od tego momentu system się nieustannie rozwija: w ZRK znalazły się już kwalifikacje oświaty i szkolnictwa wyższego, zgłoszono pierwsze kwalifikacje rynkowe, ogłoszono szereg niezbędnych rozporządzeń. Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Interesariuszy, ważne ciało konsultacyjne opiniujące kwalifikacje rynkowe, bo od zaangażowania przedstawicieli rynku pracy (związków zawodowych, pracodawców, organizacji branżowych), a także instytucji edukacyjnych i samorządów zależy to, czy system będzie odpowiadał na potrzeby obywateli. Zgłaszają się też instytucje oraz organizacje, które chcą w rozmaity sposób uczestniczyć w systemie.
 Przypomnijmy też, że od terminowego wejścia w życie ustawy o ZSK zależało uruchomienie środków unijnych na kształcenie dorosłych w regionach, było to więc ważne dla województw planujących inwestowanie w kapitał ludzki.Od 15 lipca 2016 r. działa Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, a także portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pod adresem www.kwalifikacje.gov.pl. Można na nim znaleźć najważniejsze informacje dotyczące Polskiej Ramy Kwalifikacji, akty prawne, zasady włączania kwalifikacji do ZSK oraz opis wszystkich ważnych elementów systemu. Na portalu znajduje się wejście do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
 
ZRK to publiczny rejestr, w którym znajdą się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Jego prowadzenie powierzono Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z mocy ustawy, w pierwszej kolejności w ZRK znalazły się kwalifikacje z systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Następnie w rejestrze znajdą się:
  • kwalifikacje uregulowane, a więc takie, które mają podstawę w ustawach i mogą być zgłaszane do rejestru przez właściwych ministrów,
  • kwalifikacje rynkowe, które będą zgłaszane przez zainteresowane gremia, np. przedstawicieli branż, instytucje szkoleniowe, rzemiosło. Kwalifikacje do rejestru zgłasza się poprzez stronę rejestr.kwalifikacje.gov.pl.


Aby kwalifikacja rynkowa mogła pojawić się w ZRK, musi przejść proces weryfikacji określony w ustawie o ZSK i otrzymać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Obecność kwalifikacji w ZRK będzie oznaczać, że jej wiarygodność i jakość została potwierdzona przez władze publiczne, a dzięki przypisaniu jej poziomu PRK będzie można ją porównać z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK).


{gallery}galerie/parp190117/galeria{/gallery}
Oprócz informacji o kwalifikacjach w ZRK będą gromadzone informacje o instytucjach certyfikujących, odpowiedzialnych za potwierdzanie zdobytych kompetencji. Prowadzenie ZRK powierzono PARP, która prowadzi również rejestr usług rozwojowych.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach realizowanego przez PARP projektu Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Wdrożenie i prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”.Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/parp190117/galeria oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR