cookiesKalendarz wydarzeń

sierpień 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

Śniadanie prasowe na temat badań KRK

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/sniadanie_pr22022012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

29 lutego 2012 r. w Instytucie Badań Edukacyjnych odbyło się śniadanie prasowe, na którym zaprezentowano wyniki dwóch najnowszych badań związanych z Polską Ramą Kwalifikacji. Dotyczyły one mocnych i słabych stron kształcenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego w Polsce, a także potwierdzania kompetencji zdobytych poza edukacją formalną. Najważniejsze wnioski z badań zaprezentowali dziennikarzom dyrektor Michał Federowicz oraz dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider zespołu KRK. W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli również dr Michał Sitek, zastępca dyrektora ds. badawczych, Horacy Dębowski, członek zespołu KRK oraz Natalia Skipietrow, rzecznik prasowy Instytutu.

Spotkanie rozpoczęło krótkie wystąpienia dyrektora Michała Federowicza, który zaprezentował główne założenia projektu Polskiej Ramy Kwalifikacji, nad którym pracują eksperci IBE. Następnie kluczowe wnioski z badań przedstawiła dr Agnieszka Chłoń-Domińczak.

„Badanie stosowanych procedur potwierdzania efektów uczenia się osiągniętych na drodze edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego” wykazało, że w Polsce nie istnieje jeden spójny model walidacji kompetencji, funkcjonuje natomiast szereg praktyk i inicjatyw. Jakie konsekwencje ma brak ujednoliconego systemu potwierdzania kompetencji zdobytych poza formalnym systemem edukacji? - Duża grupa doświadczonych pracowników posiada określone kompetencje, lecz nie są one formalnie potwierdzone. Tymczasem odpowiednie świadectwa, dyplomy, certyfikaty, mogłyby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku pracy - wyjaśniała dr Agnieszka Chłoń-Domińczak.

{gallery}galerie/sniadanie_pr22022012{/gallery}
Na zwiększenie takiej konkurencyjności duży wpływ mają też zdolność do analitycznego myślenia, samokształcenia oraz komunikowania się z otoczeniem. - Pracodawcy zapytani o ich oczekiwania w stosunku do absolwentów wymieniają przede wszystkim fachową wiedzę z określonej dziedziny oraz rozwinięte kompetencje społeczne. Od absolwentów szkół zawodowych przedsiębiorcy wymagają kompetencji specjalistycznych, dających możliwość wykonywania pracy w konkretnym zawodzie” – podkreśliła Chłoń-Domińczak. Tymczasem badanie: „Analiza SWOT kształcenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego w Polsce” pokazuje, że dotychczas obowiązujący system kształcenia zawodowego zorientowany był przede wszystkim na wiedzę oraz umiejętności odtwórcze.

Spotkanie ekspertów IBE z dziennikarzami zajmującymi się na co dzień gospodarką, rynkiem pracy oraz edukacją odbyło się ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”.

Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/sniadanie_pr22022012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR