cookiesKalendarz wydarzeń

wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

W Coventry o angielskim rejestrze kwalifikacji

coven1Wizyta studyjna w Coventry, która miała miejsce w dniach 19-21 czerwca 2012 roku, dostarczyła zespołowi KRK wielu cennych informacji na temat  budowy angielskiego oraz północnoirlandzkiego rejestru kwalifikacji, a także zarządzającej nim instytucji  - OFQUAL. OFQUAL to skrót od Office of Qualifications and Examinations Regulation, co można przetłumaczyć jako Biuro ds. Kwalifikacji i Egzaminów.

OFQUAL to instytucja działająca niezależnie od rządu, składająca raporty ze swojej działalności bezpośrednio przedstawicielom angielskiego parlamentu. Odpowiada za utrzymanie standardów jakości kwalifikacji oraz rozpowszechniane informacji na temat kwalifikacji i egzaminów. Jak już wspomniano we wcześniejszych sprawozdaniach, OFQUAL współpracuje z Departamentem ds. Edukacji i Umiejętności w Walii (Department for Education and Skills in Wales (DfES)) oraz z Biurem ds. Programów nauczania, Egzaminów i Oceny w Irlandii Północnej (The Council for the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA)) w obszarze kwalifikacji zawodowych.

OFQUAL odpowiada też za formalne uznawanie (akredytację) instytucji i organizacji, które są dostarczycielami  kwalifikacji, co jest tożsame z uznaniem dyplomów i certyfikatów danych instytucji. Kryteria uznania zostały określone w ustawie pt. “The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009”.

W spotkaniu z polską delegacją udział wzięli następujący przedstawiciele OFQUAL: Nikki Greenway (szefowa działu technologii informacyjnej oraz zarządzania informacją), Catherine Adler (menadżer ds. akredytacji) oraz Don Maclellan (IT projekt menadżer).  Polscy eksperci pytali przede wszystkim o to procedurę wpisywania kwalifikacji do bazy oraz ilość zbieranych przy tej okazji danych.

Jak się okazało istniejący w Anglii i Północnej Irlandii rejestr kwalifikacji powstał na bazie dwóch wcześniejszych systemów informatycznych gromadzących dane na temat dyplomów lub certyfikatów.  W sumie w rejestrze znajduje się obecnie 25 tysięcy kwalifikacji, z czego 10 tysięcy jest aktywnych. Ponieważ to już kolejna wersja systemu, opisy kwalifikacji są dosyć skomplikowane, co jest wynikiem prób zachowania zgodności zapisu między zbieranymi obecnie danymi a istniejącymi wcześniej bazami

.
Wstępny schemat części składowych angielskich kwalifikacji, fot. Anna Piotrowska

Każdą zawartą w rejestrze kwalifikację opisuje określony kod zawierający tylko informację o jej numerze porządkowym. Z kodu kwalifikacji można dowiedzieć się, w której wersji systemu został nadany (100, 200, 300 – odpowiednio bardzo stary system, stary system i system aktualny). W kodzie jest jeszcze ukryty kolejny numer porządkowy oraz cyfra kontrolna.
W trakcie spotkania wyszło na jaw, że różnice między polskim a angielskim systemem edukacji szkolnej i zawodowej są na tyle duże, iż trudno mówić o analogiach w budowie systemów kwalifikacji w obydwu tych krajach.

Główne różnice można sprowadzić do następujących punktów:
1.    W Anglii tylko instytucje akredytowane (akredytacje nadaje OFQUAL) są uprawnione do zgłaszania kwalifikacji, a u nas może to być dowolna instytucja
2.     Kwalifikacje są opisywane poprzez tzw. units, które nie występują w polskim systemie.
3.    Kwalifikacje mają zdefiniowane objętości oraz angielskie poziomy ramy kwalifikacji zawierają tzw. podpoziomy czyli sub-levels.

Sytuacja ta ma poważne konsekwencje. Zakres zbieranych przez OFQUAL danych jest ogromny – spowodowało to gigantyczny rozrost rejestru.  Stąd też doszło do skomplikowania procedur związanych ze zbieraniem informacji umieszczanych potem w bazie.

Ponadto rozwiązania szczegółowe w zakresie danych „rejestrowych” różnią się od przyjętych przez projekt KRK: w Anglii nie istnieje oddzielny opis efektów uczenia się w kwalifikacji. Każdy angielski dyplom czy certyfikat zawiera za to bardzo dużą liczbę informacji cząstkowych.


Coventry: pozostałości słynnej gotyckiej katedry zniszczonej przez niemieckie lotnictwo w trakcie II wojny światowej, fot. Anna Piotrowska

Ciekawie przedstawia się także kwestia uaktualniania baz danych zawierających dyplomy lub certyfikaty. Zmian w opisach kwalifikacji zawartych w rejestrze dokonują samodzielnie instytucje akredytowane. Jedyne czego nie mogą updatować, to nazwa, poziom i objętość kwalifikacji. Każda z takich zmian wymaga de facto wprowadzenia nowej kwalifikacji do bazy.

OFQUAL sprawdza poprawność tych wpisów i pilnuje właściwego przypisania kwalifikacji do poziomu (nb. poprawność przypisania kwalifikacji do poziomu sprawdzana jest przez porównanie – istnieje już 25 000 wpisów, więc jest z czym porównywać. Oddzielna procedura stosowana jest przy całkiem nowej kwalifikacji). Wpisy instytucji akredytowanych są moderowane przez pracowników OFQUAL-u.

Teoretycznie nazwa kwalifikacji (których właścicielem jest rząd) może zawierać brand name (np. inżynier systemów Microsoftu), ale wszyscy starają się takich sytuacji unikać, bo np. po przejęciu podmiotu nadającego dyplomy przez inną firmę, do bazy trzeba byłoby wpisać nową kwalifikację zawierającą nową nazwę.  Jeśli nowowpisywana kwalifikacja jest identyczna lub bardzo podobna do już istniejącej, wtedy nie tworzy się nowej, lecz do starej dopisuje kolejną instytucję, która może ją nadawać.

Delegacji projektu KRK udało się także ustalić, że w Anglii obsługa informatyczna całego systemu jest outsourcowana. Natomiast promocją i komunikacją wewnętrzną/zewnętrzną zajmuje się 9-cio osobowy zespół ds. komunikacji, przy czym 2 osoby moderują portal OFQUAl-u, 3 odpowiadają na pytania związane z funkcjonowaniem rejestru i całego biura, a reszta  przygotowuje materiały prasowe, oficjalne reporty i dokumenty (głównie w wersji elektronicznej, odchodzi się od papierowej dokumentacji). W przyszłości dział komunikacji OFQUAL-u będzie zajmował się także popularyzacją ram kwalifikacji na rozmaitego rodzaju imprezach edukacyjnych oraz targach związanych z rynkiem pracy.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR