cookiesKalendarz wydarzeń

grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

Irlandzki system kwalifikacji bez tajemnic

W dniach 1-3 lipca 2012 r. przedstawiciele projektu KRK odwiedzili Krajową Agencję ds. Kwalifikacji w Irlandii (National Qualifications Authority of Ireland -NQAI). Celem tej wizyty studyjnej było pozyskanie wiedzy na temat zasad oraz sposobu funkcjonowania rejestru, systemu kwalifikacji i procedur umożliwiających wprowadzanie kwalifikacji do rejestru.Irlandczycy mają ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z ramami kwalifikacji, choć zalążki tego systemu powstały jeszcze w połowie lat 80. XX wieku. W tym czasie krajowy system kwalifikacji  ulegał wielu przemianom, które miały na celu uproszczenie istniejących rozwiązań i dostosowanie ich do potrzeb interesariuszy. Aktualnie przygotowywana jest kolejna reforma systemu - jej prawne podstawy stanowić będzie ustawa – Qualifications and Quality Assurance (Education and Training) Bill 2011.  Wdrożenie reformy  prawdopodobnie rozpocznie się jesienią br. (wrzesień-październik) i w opinii przedstawicieli NQAI potrwa najbliższe trzy lata.

Z ramienia NQAI spotkanie prowadził Sean O’Reilly, główny konsultant National Qualifications Authority of Ireland. Pierwsza część spotkania dotyczyła historii informatycznych rozwiązań stosowanych w irlandzkiej Narodowej Ramie Kwalifikacji - NRK (National Framework of Qualifications) i powstania Qualifax – Krajowej Bazy Danych Uczących się (National Learners’ Database).

Irlandzka rama kwalifikacji liczy 10 poziomów. W irlandzkim systemie funkcjonuje kilka niezależnych rejestrów prowadzonych przez:

 

  • Radę ds. nadawania kwalifikacji w dalszej edukacji i szkoleniach - FETAC (Further Education & Training Awards Council), szkolenie zawodowe i kursy do 6 poziomu IRK włącznie,
  • Radę ds. nadawania kwalifikacji w szkolnictwie wyższym -  HETAC (Higher Education and Training Awards Council),
  • instytuty technologiczne: Institutes of Technology-IOT, Dubliński Instytut Technologiczny ( Dublin Institute of Technology-DIT) j.w. od 6 poziomu do 10 poziomu.

Jednocześnie instytucje te pełnią funkcję organów nadających kwalifikacje (awarding bodies), z których kluczowe to FETAC i HETAC. Dodatkowo w system włączone są: Krajowa Komisja Egzaminacyjna,  (State Examination Commission- SEC) (szkolne kwalifikacje z poziomów 3 – 6) i uniwersytety (poziomy 7 – 10; dziś są tam na zasadzie dobrowolności).

Za utworzenie, prowadzenie i monitorowanie funkcjonowania Irlandzkiej Narodowej Ramy Kwalifikacji odpowiada  NQAI, która jest instytucją nadrzędną wobec FETAC i HETAC. Rola NQAI polega m.in. na ustalaniu i promowaniu odpowiednich standardów w obszarze edukacji i szkoleń oraz w szkolnictwie wyższym. NQAI jest też instytucja odwoławczą w przypadku negatywnej decyzji FETAC lub HETAC dotyczącej nadania lub odebrania prawa wydawania kwalifikacji.

Nowe regulacje ustawowe przewidują połączenie NQAI, FETAC, HETAC oraz Irlandzkiej rady ds. jakości uniwersytetów (Irish Universities Quality Board – IUOB) i powołanie jednej krajowej instytucji – Qualifications and Quality Assurance Authority of Ireland, prowadzącej jeden rejestr. Do systemu zostaną włączone na mocy specjalnej ustawy kwalifikacje (i właściwe podmioty) z uniwersyteckiej części systemu edukacyjnego. Uproszczeniu struktur będą również podlegać ciała nadzorujące jakość kwalifikacji.

 
Grafton Street - główna ulica handlowa w Dublinie, fot. Anna Piotrowska 


W drugiej części spotkania Ray O’Neill, przedstawiciel FETAC, zaprezentował budowę rejestru kwalifikacji. FETAC zajmuje się nie tylko prowadzeniem rejestru kwalifikacji w żądanym zakresie, ale jest też wyłącznym właścicielem oraz instytucją nadającą dyplomy z zakresu kształcenia zawodowego. Nauczanie pozaformalne (szkolenia, kursy) odbywają się w instytucjach (i/lub firmach) zwanych „dostawcami kwalifikacji” (providers), egzaminowanie również, natomiast prawo wydania dyplomu przysługuje wyłącznie FETAC.
 

FETAC współpracuje z blisko tysiącem „dostawców kwalifikacji” organizujących szkolenia i kursy oraz przeprowadzających egzaminy. W jego bazie znajduje się siedem tysięcy dyplomów (awards), z czego trzy tysiące jest aktywnych. Co ciekawe, system informatyczny FETAC grupuje nie tylko wszystkie dyplomy i kwalifikacje, a także dane o osobach, które je posiadają (czyli 1,2 milionie ludzi). Stworzenie tak dużej bazy danych  wymagało sporych nakładów finansowych. Koszt budowy aktualnie istniejącego systemu wyniósł ponad 4 mln euro. Koszty operacyjne jego utrzymania wynoszą ok. 1,2 mln euro rocznie (wliczając koszty osobowe i usługi zewnętrzne). Cały system informatyczny został tak zaprojektowany, by ograniczać pracę człowieka, tzn. wiele procesów zostało zautomatyzowanych . Na przykład sam monitoruje aktywność użytkowników i wysyła zawiadomienia o wyjątkach (np. opóźnieniach w obsłudze formularzy) wszystkim stronom danego procesu.


Komunikacja FETAC-u ze światem zewnętrznym odbywa się głównie przy pomocy strony internetowej. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2012 roku odwiedziło ją 250 tysięcy unikalnych użytkowników, co daje ponad 40 tys. miesięcznie. W Irlandii mieszka zaledwie 4,5 miliona osób,  gdyby te proporcje odnieść do Polski (38,5 miliona mieszkańców) uzyskalibyśmy prawie 400 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie. Wszystkie problemy z działaniem bazy lub wątpliwości związane z poszczególnymi dyplomami czy działaniem systemu są rozwiązywane przez zajmujących się nimi specjalistów, tzn. nie ma specjalnego biura pomocy  (help desku) odpowiadającego na zapytania użytkowników.


W trakcie spotkania poruszono także kwestę kosztów związanych z upowszechnianiem informacji na temat kolejnych reform irlandzkiego systemu kwalifikacji. Irlandczycy zrezygnowali z propagowania przemian w mass mediach (radiu i telewizji) na rzecz imprez edukacyjnych lub branżowych. Te pierwsze rozwiązania okazały się bowiem bardzo kosztowne i kompletnie nieefektywne. Skupiono się na tradycyjnych i tanich sposobach upowszechniania informacji: wykładach, broszurach oraz gadżetach reklamowych: nadrukach na kubkach, linijkach, gumkach, długopisach dostarczanych do bezpośrednich beneficjentów systemu kwalifikacji. Jak się okazało tego typu działania przyniosły nadzwyczaj zadowalające efekty.
 


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR