cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

KRK w szkołach wyższych

KRK w szkołach wyższychUczestniczyliśmy w konferencji "Kształcenie dla przyszłości, konferencja międzynarodowa na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku", która odbyła się w Warszawie 26 września 2011 r. w ramach projektu "SKIFF - SKILLS FOR THE FUTURE" realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach program UE Lifelong Learing przez m.in. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

W trakcie konferencji zaproszeni paneliści reprezentujący środowiska szkolnictwa wyższego przedstawili dobre przykłady dotyczącej współpracy uczelni z biznesem, a także swoje poglądy co do tego, do czego należy kształcić, czyli jak definiować to, w jakim kierunku należy kształcić studentów. Przedstawiono także wyniki z badań nt. oczekiwań przedsiębiorców wobec uczelni wyższych przeprowadzonych w czterech krajach: Portugalii, Włoszech, Turcji oraz Polski.

Nie kwestionowano zasady, iż uczelnie muszą w swojej ofercie odpowiadać na oczekiwania przedsiębiorców. Próbując odpowiedzieć na pytanie, czego powinny uczyć szkoły wyższe, dyskutanci uznali, iż pomimo  pewnego nacisku w tym kierunku uczelnie nie mogą zejść do roli szkół zawodowych, nakierowanych na rozwiązywanie bieżących tylko problemów gospodarczych. Ich kształcenie musi nosić także walor użyteczności na przyszłość. Stąd kładziono nacisk na przygotowanie studentów także w zakresie kompetencji miękkich oraz kształtowanie postaw samodzielności, innowacyjności i przedsiębiorczości. Podkreślono, że Polska gospodarka przez najbliższe 8-10 lat jest w stanie rywalizować i rozwijać się w oparciu o przewagę cenową. Jednak po tym okresie, kiedy osiągniemy pewien poziom PKB, pozycja i możliwości konkurowania naszej będą zależeć tylko i wyłącznie od innowacyjności. Oznacza to, że ta właśnie cecha będzie determinantem sukcesu gospodarczego i kształcenie winno być nakierowane na rozwijanie takich właśnie postaw u studentów.  Zaznaczono przy tym, że niewątpliwa pomocą dla uczelni co do sposobu i kierunku kształcenia byłyby jasne plany rozwoju gospodarki jako całości. To pozwoliłoby na podejmowanie racjonalnych wyborów, gdyż przedsiębiorcy są i będą nastawieni  przede wszystkim na bieżące potrzeby (tu i teraz). Mając klarownie określone kierunki rozwoju, można byłoby sensownie zbliżać ofertę programową do potrzeb rynku. Szczególnie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorców, którzy stanowią ponad 90% firm działających w naszym kraju.

W trakcie spotkania podniesiona została także kwestia starzenia się polskich uczelni oraz słabe przygotowania kandydatów na studia, zarówno w obszarze merytorycznym, jak i mentalnościowym – dzieci testów jak to określono (brak zorientowania na wyniesienie wiedzy, za to zainteresowanie zdawaniem egzaminu). Dyskutując o przyszłości rozwoju uczelni ,wskazywano też na konieczność rozwijania współpracy międzynarodowej uczelni i wymiany wiedzy.

Z przedstawionych wyników badań nt. oczekiwań przedsiębiorców wobec uczelni wyższych przeprowadzonych w 4 krajach: Portugalii, Włoszech, Turcji oraz Polski wynika, iż we wszystkich tych krajach da się zauważyć lukę w zakresie kształcenia praktycznych umiejętności.  Przy czym, o ile w np. Portugalii wskazuje się na braki przedsiębiorczości, czy organizacji czasu, o tyle w Polsce zauważalne są braki w zakresie komunikacji, pracy zespołowej.

W trakcie wystąpień podkreślano znaczenie kompetencji miękkich (kompetencji społecznych) odnośnie absolwentów uczelni wyższych, w szczególności wskazano na znaczenie aktualizowania już posiadanych wiedzy i umiejętności (kompetencje generyczne). Wskazano też na konieczność rozwijania takich postaw, jak praca grupowa, samodzielność i znajomość języków obcych. Wydaje się więc, że w trakcie prac nad treścią deskryptorów te elementy winny być w odpowiedni sposób uwzględnione.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR