cookiesKalendarz wydarzeń

kwiecień 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

Pomysł na karierę

Pomysł na karierę7 grudnia 2011, w Siedlcach odbyła się konferencje podsumowująca projekt „Pomysł na karierę”, realizowany w ramach priorytetu VIII, Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

W czasie konferencji zaprezentowano wyniki projektu „Pomysł na karierę” realizowanego przez Centrum Kształcenia w Siedlcach we współpracy z Centrum Kształcenia w Wyszkowie, Oddziałem ZDZ w Radzyminie oraz Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Garwolinie. Celem projektu było doskonalenie i rozwój kapitału społecznego w województwie mazowieckim poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe w tym: nabycie, podniesienie lub uzupełnienie, poza czasem i miejscem pracy, kwalifikacji zawodowych osób pracujących, kobiet i mężczyzn, o różnym stopniu wykształcenia zawodowego i kwalifikacji, które z własnej inicjatywy zgłosiły taką potrzebę. Rezultatem projektu było ukończenie przez 396 osób szkolenia i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu (wg. wzoru MEN) oraz certyfikatów uczestnictwa w projekcie, następnie zrealizowano 33 kursy oraz 33 warsztaty z zakresu autoprezentacji oraz zakupiono i dystrybuowano materiały promocyjne.

Następne na tej samej konferencji zaprezentowano kolejny projekt realizowany przez CDZ pod tytułem: „Kształcenie na miarę potrzeb” Działanie 9.2 – realizowany we współpracy z siedleckim Cechem Rzemiosł Różnych - wsparcie dla uczniów szkół prowadzonych przez Centrum. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w systemie praktyk zawodowych, - korzystając z pakietu zajęć wyrównawczych, kursów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, nauki języków obcych (egzamin TELC) i technologii informatycznych (grafika  prezentacyjna i e-usługi w sieci Internet), oraz warsztatów doskonalących umiejętności interpersonalne.
Potem omówiono też potrzeby w zakresie kształcenia ustawiczne z perspektywy pracodawców przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Przedstawiony katalog potrzeb został opracowany na podstawie badania w ramach priorytetu VI pt. „Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy” zrealizowanego przez Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Ciołka w 2008 roku.

- Zobacz omawiany raport


W prezentacji zasygnalizowano zarówno oczekiwania pracodawców, jak i szeroka gamę kompetencji społecznych, którymi powinni się wykazać kandydaci do pracy. Przykładowo pracodawcy oczekują od pracownika zaangażowania w 60%, pracowitości i sumienności - 60%, odpowiedzialności - 55%, komunikatywności - 55%, odporności na stres - 55%, umiejętności pracy w zespole - 48% oraz otwartości - 46%.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR