cookiesKalendarz wydarzeń

kwiecień 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Badania i analizy

Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez całe życie.

Badanie zakończono w styczniu 2012 roku.

 

Czy przedsiębiorstwa w Polsce posiadają potencjał i narzędzia pozwalające na trafną weryfikację, ocenę i rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz czy wykorzystują je w praktyce? By odpowiedzieć na to pytanie przeprowadzono badanie CAPI z wykorzystaniem ustrukturyzowanego kwestionariusza zawierającego pytania zamknięte i otwarte na reprezentatywnej próbie średnich oraz dużych przedsiębiorstw (wielkość próby losowej n=6000), podzielonej według działów działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa świadczące usługi wiedzochłonne, usługi mniej wiedzochłonne oraz przedsiębiorstwa produkcyjne). Liczba zrealizowanych i prawidłowo przeprowadzonych wywiadów wyniosła n=941). Ponadto przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z kierownikami lub dyrektorami działów HR/operacyjnymi (n=112), zogniskowany wywiad grupowy z pracownikami firm konsultingowych oraz przedstawiono 5 dobrych praktyk w zakresie wdrażania ZZL w oparciu o kompetencje. Badanie zakończono w styczniu 2012 roku.

Wnioski z badań:

  • Zarządzający przedsiębiorstwami zdają sobie sprawę, że kapitał ludzki (definiowany jako pracownicy firmy – ich wiedza, kompetencje i doświadczenie) to kluczowe źródło wartości dla organizacji, a brak określonych kompetencji pracowników negatywnie wpływa na pozycję konkurencyjną oraz wyniki finansowe firmy. Często jednak deklaracje te nie przekładają się na rozwiązania systemowe, wdrażane i konsekwentnie realizowane.
  • Przedsiębiorstwa nie wykorzystują właściwie narzędzi identyfikacji i weryfikacji kompetencji kandydatów na pracowników. Najczęściej rozwijanymi metodami rozwoju kompetencji są kursy i szkolenia zawodowe, studia dla pracowników.
  • W badanych przedsiębiorstwach poziom inwestycji w potrzebny firmie kapitał ludzki jest niewystarczający. Barierę stanowią koszty działań szkoleniowych/rozwojowych, czasu pracy uczącego się pracownika, koszty zaangażowania specjalistów działu personalnego, utraconych możliwości itp. Nie wiadomo też jak ocenić, czy dana inwestycja w rozwój kompetencji się zwraca.

    Prezentacja badań

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR