cookiesKalendarz wydarzeń

grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Badania i analizy

Analiza SWOT systemu edukacji ogólnej, kształcenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego w Polsce.

Badanie zakończono w styczniu 2012 roku. Ekspertyza uzupełniająca zakończona październik 2012 roku.

 

Dokonano przeglądu podstaw programowych dla edukacji ogólnej, podstaw programowych w kształceniu zawodowym oraz standardów nauczania w szkolnictwie wyższym z perspektywy ich spójności z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK). Przeprowadzono także 14 wywiadów pogłębionych z ekspertami w obszarze kształcenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego w Polsce. Ponadto przeprowadzono przegląd badań dotyczących szkolnictwa zawodowego oraz wyższego. Badanie zakończono w styczniu 2012 roku. Ekspertyza uzupełniająca zakończona październik 2012 roku.

Wnioski z badań:

  • Zapisy dotyczące nowożytnego języka obcego w podstawie programowej dla etapów nauczania I –IV  są w pełni zgodne z deskryptorami Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomach 1 – 4.  Wynika to z zastosowania w obydwu przypadkach wspólnej ramy odniesienia – Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
  • Mocne strony systemu edukacji zawodowej to przede wszystkim niezależna weryfikacja efektów kształcenia oraz coraz szersze kwalifikacje ogólnozawodowe. Ofertę dydaktyczną szkół uzupełnia system rzemiosła. Słabe strony edukacji zawodowej: nieelastyczne podstawy programowe oraz standardy egzaminacyjne, coraz rzadsze kształcenie w  zawodach, dla których standardy organizacyjne i dydaktyczne są trudne do spełnienia. Szansą na sprawniejsze funkcjonowanie systemu szkolnictwa zawodowego jest zintegrowanie go z rynkiem pracy. Jego zagrożeniem jest przyjęty model zarządzania oświatą, przeprowadzanie praktycznej części egzaminu zawodowego w formie teoretycznego projektu oraz usunięcie młodzieżowego doradztwa zawodowego z urzędów pracy.
  • Mocne strony szkolnictwa wyższego to: jednolite warunki przyjęcia na studia, powszechna dostępność kształcenia akademickiego, możliwość uzyskania różnorodnych kompetencji, opcja studiowania za granicą oraz system ECTS.  Słabe strony: nieelastyczne i przeładowane wiedzą teoretyczną standardy kształcenia oraz niedopasowanie struktury absolwentów do zapotrzebowań rynku pracy.  Szanse na sprawniejsze funkcjonowanie szkolnictwa wyższego wynikają m.in. z dostępności środków z funduszy europejskich oraz regulacji prawnych pozwalających na integrację uczelni z rynkiem pracy. Głównymi zagrożeniami funkcjonowania szkolnictwa wyższego są: nieefektywny model finansowania oraz regulacje prawne, prowadzące do uniformizacji oferty dydaktycznej.

    Prezentacja badania

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR