cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Badania i analizy

Zapewnianie jakości kwalifikacji poza formalnym systemem edukacji. Analiza stanu obecnego w perspektywie powstania krajowego systemu kwalifikacji.

Badanie zakończono w kwietniu 2012 roku. Ekspertyzy dotyczące zapewniania jakości kwalifikacji w wybranych organizacjach branżowych - zakończone w grudniu 2012. roku.

 

Analizowano rozwiązania w zakresie: zapewniania jakości kwalifikacji w wybranych instytucjach szkoleniowych (ze szczególnym uwzględnieniem 10 instytucji lub firm - członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych); zapewniania jakości 10 wybranych kwalifikacji zawodowych; zapewniania jakości kwalifikacji w wybranych 11 inicjatywach walidacji efektów uczenia się osiąganych na drodze edukacji pozaformalnej lub uczenia się nieformalnego (realizowanych po roku 2004, finansowanych między innymi ze środków EFS) oraz zapewniania jakości kwalifikacji osiągniętych na drodze edukacji pozaformalnej lub uczenia się nieformalnego w wybranych krajach europejskich (Francja, Holandia, Norwegia, Niemcy, Wielka Brytania). Przeprowadzono również 36 wywiadów eksperckich. Na podstawie powyższych kroków badawczych wybrano 9 inicjatyw dla pogłębionej analizy przypadku. Badanie zakończono w kwietniu 2012 roku. Ekspertyzy dotyczące zapewniania jakości kwalifikacji w wybranych organizacjach branżowych - zakończone w grudniu 2012. roku.

Wnioski z badań:

  • Poza formalnym systemem edukacji, w Polsce brakuje wspólnych zasad zapewniania jakości, które gwarantowałyby wiarygodność kwalifikacji i umożliwiały ich porównywanie. W instytucjach objętych badaniem jakość kwalifikacji, procesu kształcenia i walidacji była różnie rozumiana.
  • Instytucje kształcące oraz walidujące kompetencje są kontrolowane lub monitorowane przez podmioty zewnętrzne, natomiast w mniejszym stopniu rozwijają wewnętrzne rozwiązania w zakresie zapewniania jakości kwalifikacji. Dotyczy to przede wszystkim małych instytucji o ograniczonym potencjale finansowym i organizacyjnym. Dlatego zasady zapewniania jakości kwalifikacji powinny mieć uniwersalny charakter, tak by różne podmioty mogły z nich korzystać.
  • Zapewnianie jakości kwalifikacji odnosi się przede wszystkim do procesu kształcenia i egzaminowania. W mniejszym stopniu dostrzega się, że zależy ona m.in. od uzyskanych efektów uczenia się. Respondenci podkreślali również brak zasad, narzędzi i procedur umożliwiających sprawdzenie użyteczności uzyskanych efektów uczenia się. Dlatego trzeba się przyjrzeć wybranym kwalifikacjom pod kątem wymienionych wyżej aspektów zapewniania jakości.

    Prezentacja badania

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR