cookiesKalendarz wydarzeń

kwiecień 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Badania i analizy

Badanie instytucji szkoleniowych.

Ekspertyza zakończona we wrześniu 2012 roku.

Projektowany system kwalifikacji zakłada, że nowe, odpowiednio zwalidowane kompetencje można będzie zdobywać m.in. dzięki szkoleniom. Dlatego zlecono ekspertyzę polskiego rynku usług szkoleniowych: analizę praktyk w zakresie dostarczania i walidowania kompetencji przez podmioty oferujące szkolenia, a także określenie czynników wpływających na zainteresowanie klientów tą formą kształcenia. Uwzględniono również publikowane od 2004 roku badania dotyczące rynku usług szkoleniowych. W części ekspertyzy zaprezentowano pięć studiów przypadków dotyczących kwalifikacji (trener biznesu, bankowiec, pracownik ds. zarządzania zasobami ludzkim (HR), kosmetyczka, kierownik projektów), gdzie przedstawiono metody nauczania, definiowanie standardów kwalifikacji, walidowanie kompetencji oraz zapewnianie jakości kwalifikacji. Ekspertyza zakończona we wrześniu 2012 roku.


Wnioski z badań:
  • Najważniejszym rezultatem szkolenia są uzyskiwane w jego trakcie umiejętności, dopiero potem wiedza. Kompetencje społeczne, nieomal nie istnieją w katalogu efektów uczenia się.
  • Wiele instytucji szkoleniowych ma swoje, ustalone standardy kwalifikacji, są one często wynikiem porozumień z zagranicznymi instytucjami szkoleniowymi, rzadziej – porozumień branżowych na poziomie kraju.
  • Zachowanie standardów jakości to wynik realizacji celów biznesowych instytucji szkoleniowych. Klienci powinni mieć świadomość ich istnienia.
  • Przedstawiciele instytucji szkoleniowych prezentują ambiwalentne opinie w zakresie standardów kwalifikacji. Dominuje niechęć do standaryzacji kwalifikacji.
  • Brak opisów efektów uczenia się oraz kryteriów weryfikacji przekazywanej wiedzy i umiejętności utrudnia ich porównywanie dla różnych instytucji szkoleniowych. Konieczne jest stworzenie systemu zapewniania jakości szkoleń oraz odpowiedniej walidacji efektów uczenia się uzyskanych za ich pomocą.

    Prezentacja badań

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR