cookiesKalendarz wydarzeń

wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Debata społeczna

Rada Interesariuszy

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska powołała Radę Interesariuszy ZSK, w której zasiadają przedstawiciele organizacji społeczno-gospodarczych, samorządu terytorialnego, Rady Programowej d.s. kompetencji oraz MEN.

Do zadań Rady należy m.in. monitorowanie funkcjonowania ZSK, opiniowanie kierunków zmian w  obszarze ZSK i wymiana doświadczeń w dziedzinie kwalifikacji.

Rada Interesariuszy to organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej jako koordynatora ZSK. Włączenie do współpracy partnerów społecznych jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ZSK. Dlatego ustawodawca zdecydował się na powołanie  Rady Interesariuszy, która ma wspierać ministra koordynatora ZSK w zapewnianiu spójności i porównywalności rozwiązań funkcjonujących w ramach ZSK.W skład Rady Interesariuszy weszli:  

powołani na kadencję 2-letnią:
 1. Pan Andrzej Piłat, Krajowa Izba Gospodarcza,
 2. Pan Roman Laskowski, Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”,
 3. Pan Adam Jarosiński, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 4. Pan Tadeusz Pisarek, Forum Związków Zawodowych,
 5. Pan Kamil Mich, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. Pan Wojciech Szczepański, Konfederacja Lewiatan,
 7. Pani Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz, Związek Rzemiosła Polskiego,
 8. Pan Zbigniew Marciniak, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 9. Pan Julian Bystrzanowski, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 10. Pani Ewa Rudomino, Centralna Komisja Egzaminacyjna,
 11. Pani Marzena Szuba, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 12. Pani Anna Grygierek, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 13. Pan Maciej Lasota, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 14. Pan Jacek Kwiatkowski, Związek Zakładów Doskonalenia Zawadowego,
 15. Pan Zbigniew Walczyk, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
 
powołani na kadencję 4-letnią:
 1. Pan Wojciech Januszko, Krajowa Izba Gospodarcza,
 2. Pani Danuta Wojdat, Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”,
 3. Pan Jakub Kus, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 4. Pan Sławomir Wittkowicz, Forum Związków Zawodowych,
 5. Pani Ewa Płodzień-Pałasz, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. Pani Barbara Matyaszek-Szarek, Konfederacja Lewiatan,
 7. Pani Jolanta Kosakowska, Związek Rzemiosła Polskiego,
 8. Pan Mariusz Szabłowski, Związek Pracodawców Business Centre Club,
 9. Pan Andrzej Kraśniewski, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 10. Pani Beata Piotrowska, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 11. Pan Marcin Smolik, Centralna Komisja Egzaminacyjna,
 12. Pani Bernadetta Wąsik, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 13. Pan Bogdan Dyjuk, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 14. Pani Urszula Martynowicz, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 15. Pan Piotr Piasecki, Sojusz na Rzecz Rozwoju Edukacji Pozaformalnej,
 16. Pani Małgorzata Legiędź-Gałuszka, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Wśród zadań rady jest .in.:
 • Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w obszarze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Wyrażanie opinii na temat rekomendacji ekspertów w sprawie przypisania poziomu PRK do kwalifikacji.
 • Wyrażanie opinii o celowości włączenia sektorowych ram kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jej zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR