cookiesKalendarz wydarzeń

wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Debata społeczna

Debata z Radą Interesariuszy

Debata z Radą Interesariuszy28 marca 2017 r. odbyło się czwarte już spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla interesariuszy ZSK. W gronie przedstawicieli m.in. organizacji pracowników, pracodawców (w tym branżowych), administracji centralnej, instytucji z obszaru edukacji pozaformalnej, z udziałem przedstawicieli Rady Interesariuszy ZSK oraz dyrekcji i pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych rozmawiano o monitorowaniu wdrażania ZSK.

Lider projektu  – dr Agnieszka Chłoń-Domińczak przedstawiła najważniejsze działania badawcze  w tym obszarze, do których należą:
  • analiza popytu na kwalifikacje oraz podaży kwalifikacji w wybranych branżach (hotelarstwo i gastronomia, informatyczna, budowlana), określenie roli i znaczenia kwalifikacji posiadanych przez osoby w procesie rekrutacji pracowników w analizowanych branżach;
  • analiza funkcjonowania doradztwa zawodowego i wybranych aspektów doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • uwarunkowania i perspektywy uczenia się dorosłych Polaków; celem badania jest określenie stopnia, w jakim wdrożenie ZSK wspiera uczenie się przez całe życie (LLL) wśród dorosłych Polaków, zainteresowanie uzyskiwaniem nowych kwalifikacji, jaki jest wpływ uczestnictwa w LLL na aktywność zawodową;
  • ewaluacja jakości kwalifikacji; celem badania jest ocena z perspektywy założeń ZSK rozwiązań dotyczących wewnętrznego zapewniania jakości w podmiotach zgłaszających kwalifikacje do ZSK oraz rozwiązań stosowanych przez podmioty starające się o uprawnienia do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących;
  • monitorowanie efektów edukacji formalnej w systemie oświaty na poziomie lokalnym;
  • ewaluacja włączania kwalifikacji do ZSK; celem badania jest opracowanie rekomendacji dotyczących usprawnienia tego procesu, czemu służyć będzie zgromadzenie opinii m.in. na temat przebiegu procedury zgłaszania kwalifikacji do ZSK,  wymagań dotyczących przygotowania dokumentacji, kosztów zgłoszenia, w tym kosztów przygotowania wniosku,  informacji uzyskanej na etapie oceny wniosku.
W programie spotkania przewidziano czas na komentarze przedstawicieli wnioskodawców dotyczące procesu włączania kwalifikacji do ZSK. Swoimi doświadczeniami podzielili się pan Marek Marczak z Fundacji VCC (procedowane są 2 wnioski złożone przez fundację), pan Rafał Szymański z Krajowego Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości (3 wnioski) oraz pan Jacek Pulwarski (1 wniosek). Zwrócono uwagę na problemy wynikające m.in. z niejasnych przepisów ustawowych np. dotyczących dodatkowych wymagań w zakresie walidacji, brak informacji na stronach ministerstw oraz portalu ZSK o aktualnym etapie rozpatrywania konkretnego wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK, potrzebę wypracowania standardu komunikacji między ministrem właściwym a wnioskodawcą.

Część spotkania została poświęcona monitorowaniu ZSK w obszarze funkcjonowania doradztwa zawodowego.  W ramach prowadzonych badań przeanalizowane zostanie:
  • jaką funkcję pełnią doradcy zawodowi i edukacyjno-zawodowi w procesie rozwoju umiejętności osób korzystających z ich wsparcia ?
  • jaki jest ich stopień znajomości ZSK ?
  • w jakim stopniu planują korzystać lub korzystają z narzędzi oferowanych w ramach ZSK oraz czy wspierają jego rozwój ?
Zastanawiano się co można i co warto robić dla  zwiększania efektywności na styku doradztwa zawodowego  i  ZSK. Wnioski z badań umożliwią sformułowanie wytycznych do bardziej efektywnego udziału doradców w działaniach na rzecz wspierania uczenia się przez całe życie przy wykorzystaniu ZSK. Pan Mirosław Górczyński – doradca zawodowy reprezentujący Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Forum Związków Zawodowych – mówił o nowym podejściu do pracy doradców zawodowych w szkołach w związku z reformą edukacji, o kontekście ZSK w tych zmianach, o wpływie ZSK na zwiększenie roli doradców zawodowych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego i podstawach programowych kształcenia w zawodach, o tym, do czego doradcy zawodowi mogą wykorzystywać Polską Ramę Kwalifikacji i  Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako potencjalne narzędzia pracy.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR