cookiesKalendarz wydarzeń

wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Debata społeczna

413 kwalifikacji ma wstępny poziom w PRK

413 kwalifikacji ma wstępny poziom w PRKPolska Rama Kwalifikacji ma osiem poziomów. Jak ustalić, jaki poziom przysługuje danej kwalifikacji? Eksperci IBE pracowali nad tym wspólnie z praktykami, przedstawicielami branż.  W sierpniu 2013 roku zakończył się kolejny etap prac nad metodą przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji.

- Określanie poziomu kwalifikacji to nie matematyka. Nie ma prostego równania. Kluczowe znaczenie mają te efekty uczenia się, które mówią o samodzielności, biegłości, odpowiedzialności czy kreatywności osoby posiadającej daną kwalifikację - wyjaśniają dr Gabriela Ziewiec i Agata Tomaszuk, koordynatorki prac konsultacyjnych zespołów branżowych.

Prace nad metodą określania poziomu kwalifikacji w PRK zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy obejmował okres od marca do września 2012. Cztery zespoły (w sumie około 30 osób), reprezentujące branże budowlaną, elektryczno-elektroniczną, usług finansowych i pomocy społecznej, niezależnie od siebie pracowały nad propozycją zasad nadawania kwalifikacjom poziomu. - Metoda określania poziomu musi być uniwersalna i wiarygodna, mieć zastosowanie do wszystkich kwalifikacji możliwych do uzyskania w naszym kraju i spełniających określone kryteria. Zależało nam na współpracy z przedstawicielami instytucji kształcących i nadających kwalifikacje w ramach edukacji formalnej i poza nią, a także z pracodawcami. W pracach zespołów branżowych brali m.in. udział pracownicy szkół zawodowych i uczelni, okręgowych komisji egzaminacyjnych, Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Zawodowego „Budowlani”, Warszawskiego Instytutu Bankowości, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - mówi Gabriela Ziewiec.

Początkowo zespoły branżowe pracowały niezależnie od siebie. We wrześniu 2012 r. doszło do wspólnego spotkania wszystkich grup. Zaowocowało ono jedną wspólną propozycją zasad określania poziomu kwalifikacji w PRK. Rekomendowała ona również m.in. o skład i tryb pracy zespołu analizującego efekty kształcenia (uczenia się) wskazane dla kwalifikacji oraz zakres innych informacji niezbędnych do określenia jej poziomu. - To nie były trudne rozmowy. Propozycje opracowane przez poszczególne zespoły były zbieżne, wzajemnie się uzupełniały. Wszystkie wskazywały na metodę najlepszego dopasowania (best fit) - mówi Gabriela Ziewiec.

Drugi etap prac rozpoczął się w październiku 2012 roku. Miał dwa cele: weryfikację propozycji metody określenia poziomu kwalifikacji PRK oraz wstępne przypisanie zgodnie z nią łącznie 350 kwalifikacji do końca 2013 roku. - Powołaliśmy 14 konsultacyjnych zespołów eksperckich, średnio pięcioosobowych. Reprezentowały one obszary zawodowe, takie jak budownictwo, IT i elektronika, turystyka i gastronomia, zarządzanie i administracja, górnictwo i metalurgia, logistyka i transport. Ponieważ poziom można przypisać tylko do tych kwalifikacji, które są opisane w języku efektów uczenia się, skoncentrowaliśmy się na kwalifikacjach potwierdzających efekty kształcenia zapisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach, tj. świadectwach i dyplomach potwierdzających kwalifikacje w zawodach, a także na świadectwach czeladniczych, dyplomach mistrzowskich. Łącznie określono wstępny poziom 413 kwalifikacji - opowiada Gabriela Ziewiec.

Prace zespołów przebiegały sprawnie, chociaż od czasu do czasu pojawiały się pewne trudności. - Wynikały one przede wszystkim z nowego myślenia o kwalifikacjach jako o dokumentach potwierdzających określony zestaw efektów uczenia się: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W dyskusji eksperci czasem zapominali, że poziom przypisujemy do kwalifikacji (dokumentu), a nie do poszczególnych osób (posiadaczy kwalifikacji). Dla określania poziomu nie jest ważne, czy ktoś, przykładowo kucharz, pracuje w zawodzie miesiąc, czy 15 lat. Liczą się efekty kształcenia (uczenia się) zapisane w jego kwalifikacji i weryfikowane na egzaminie potwierdzającym przygotowanie do wykonywania zawodu.

Znacznym ułatwieniem dla ekspertów biorących udział w pracach koordynowanych przez Zespół KRK była platforma e-learningowa „mIBE”. - Chodziło o to, by dać naszym ekspertom łatwy i szybki dostęp do wszystkich niezbędnych plików, usprawnić wymianę dokumentów i dialog między nimi. Platforma także nam ułatwiła pracę. Z jej pomocą porządkowaliśmy dokumenty, opiniowaliśmy je, przypominaliśmy o spotkaniach - mówi Agata Tomaszuk. - Dyskusje prowadzone na forach pomagały nam też w przygotowaniu się do spotkań. Wiedzieliśmy, jakich pytań możemy się spodziewać, jak możemy usprawnić pracę Zespołu - dodaje dr Ziewiec.

Pod koniec tego roku planowane są kolejne spotkania zespołów branżowych. - Współpraca z naszymi ekspertami jest dla nas ważna, chcemy ją kontynuować. Na jesieni, podczas spotkania (tym razem w pełnym kilkudziesięcioosobowym gronie) chcielibyśmy podsumować ten etap prac - zapowiada Gabriela Ziewiec. KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR