cookiesKalendarz wydarzeń

kwiecień 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Debata społeczna

Prace nad sektorowymi ramami kwalifikacji (SRK)

Prace nad sektorowymi ramami kwalifikacji (SRK)W pierwszym etapie prac w obszarze sektorowych ram kwalifikacji (SRK) zakończonym jesienią 2013 roku przeprowadzono badania popytu na kompetencje i kwalifikacje w pięciu branżach: informatycznej, telekomunikacyjnej, bankowej, opieki zdrowotnej oraz farmaceutycznej.

 

Ustalono, że sektorowe ramy kwalifikacji powinny być tworzone przez grupy branżowe składające się z przedstawicieli szeroko pojętych interesariuszy danego sektora (przedsiębiorców, organizacji branżowych, instytucji regulujących itp.).

W grudniu 2013 roku powstał projekt sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora bankowego w Polsce (SRKB). Wykonawcą projektu był Warszawski Instytut Bankowości, a w skład koordynowanego przez niego zespołu eksperckiego wchodzili między innymi przedstawiciele 7 banków komercyjnych, 2 zrzeszeń banków spółdzielczych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Związku Banków Polskich, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego a także uczelni wyższych i instytucji kształcenia pozaformalnego.

W drugim, rozpoczętym już etapie SRKB jest konsultowana i weryfikowana w środowisku branżowym.

Do marca 2015 roku planowane jest stworzenie pilotażowych projektów sektorowych ram kwalifikacji dla w sumie pięciu sektorów: bankowości, IT, telekomunikacji, sportu i turystyki. Podobnie jak w przypadku bankowości, wstępne projekty ram zostaną przygotowane w ramach prac zespołów eksperckich.

Projekty sektorowych ram kwalifikacji zostaną następnie zweryfikowane i upowszechnione wśród interesariuszy ramy wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich wdrożenia oraz wykorzystywania. Więcej czytaj w zakładce: ramy sektorowe.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR