cookiesKalendarz wydarzeń

kwiecień 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Konferencje

Konferencja na temat przenoszenia i akumulacji osiągnięć

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/cvet oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

25 czerwca 2013 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Przenoszenie osiągnięć w uczeniu się w Polsce i Europie”, podczas której eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowali zasadę działania i dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu narzędzi polityki uczenia się przez całe życie ułatwiających przenoszenie oraz akumulowanie osiągnięć. Gościem konferencji był Peter Wilson, specjalista Narodowego Instytutu Kształcenia Ustawicznego Dorosłych w Wielkiej Brytanii.


Eksperci opowiedzieli o tym, jakie rozwiązania związane z przenoszeniem i akumulowaniem osiągnięć już funkcjonują w Polsce (ECTS, elementy ECVET), jakie wytyczne proponuje Komisja Europejska w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (ECVET) oraz jak funkcjonuje system przenoszenia i akumulowania osiągnięć powiązany z ramą kwalifikacji w Wielkiej Brytanii.

{gallery}galerie/cvet{/gallery}

ECTS

Początkowo system ECTS (ang. European Credit Transfer System) służył usprawnieniu międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu edukacyjnego ERASMUS. Od 1999 roku jest narzędziem Procesu Bolońskiego, rekomendowanym przez Komisję Europejską jako europejski system gromadzenia i przenoszenia osiągnięć w szkolnictwie wyższym. Od 2004 roku system ECTS  działa jako Europejski System Transferu i Akumulacji Osiągnięć.

O tym, jak system ECTS funkcjonuje w praktyce i jakie korzyści przynosi osobom uczącym się mówił Ryszard Rasiński, przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego oraz członek Zespołu Ekspertów Bolońskich. - Logika systemu wskazuje, że ECTS jest pewną miarą kwalifikacji. Jeżeli program studiów prowadzi do jakiejś kwalifikacji, to można ją opisać wartością punktową, ponieważ kwalifikacja jest zbiorem określonych efektów kształcenia, podobnie jak program studiów - tłumaczył Ryszard Rasiński. - System ECTS daje ogromne możliwości studentom - wskazuje jak wiele efektów uczenia się, rozumianych jako wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, udało im się zgromadzić. Jednak poza walorami jakie posiada, trzeba mieć świadomość, że nie jest to narzędzie doskonałe i wymaga doprecyzowania, umiejętnego stosowania i możliwie dokładnego określania wartości punktów.

O doświadczeniach brytyjskich związanych z przenoszeniem i akumulacją osiągnięć w uczeniu się opowiedział kolejny prelegent, Peter Wilson z Narodowego Instytutu Kształcenia Ustawicznego Dorosłych w Wielkiej Brytanii. W 2008 roku w Anglii, Walii i Irlandii Północnej w procesie reformowania kształcenia zawodowego zaczęto wdrażać Qualifications and Credit Framework (QCF), czyli ramy kwalifikacji i osiągnięć. Oznacza to, że integralną częścią systemu kwalifikacji w Wielkiej Brytanii jest system akumulacji i przenoszenia osiągnięć, a podstawową jednostką gromadzenia efektów uczenia się są osiągnięcia i towarzyszące im jednostki efektów uczenia się. Dzięki temu możliwe jest gromadzenie i transfer potwierdzonych efektów uczenia się bez względu na czas i sposób ich uzyskania. - Objętość jednostek efektów uczenia się oraz kwalifikacji przypisanych do poziomów QCF wyrażana jest poprzez „wartość osiągnięć” (tzw. credit value), określaną na podstawie szacowanego czasu, w jakim przeciętnie uczeń uzyska zakładane efekty uczenia się - wyjaśnił ekspert. W QFC kwalifikacje są tworzone z jednostek. Każda jednostka ma określony poziom i przypisaną wartość, określone poprzez ilość tzw. credit value, które są przyznawane za komplet jednostek uczenia się i wpisywane w Personal Learning Record. Credit value mogą być kumulowane i przenoszone jako kwalifikacje. - Ważne jest, aby w QCF nie używać terminologii „punktów” w ścisłym znaczeniu wartości matematycznej, którą można dodawać do specyfikacji jednostki - podkreślał Peter Wilson. System QCF został stworzony głównie dla kwalifikacji zawodowych, może jednak uwzględniać także inne kwalifikacje, z wyjątkiem tych pochodzących z obszaru edukacji podstawowej i wyższej.

Z kolei najważniejsze założenia systemu ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) zaprezentował Wojciech Stęchły z zespołu KRK. - Istota ECVET wiąże się z dążeniem do poprawy jakości kształcenia zawodowego poprzez czytelne przedstawianie kwalifikacji oraz zwiększenie elastyczności ścieżek uczenia się. Narzędziami, które należy do tego wykorzystać, oprócz ram kwalifikacji, są również systemy przenoszenia i akumulowania osiągnięć, które powinny być ściśle powiązane z ramą kwalifikacji - tłumaczył ekspert. - Główną ideą systemu ECVET jest umożliwienie uzyskiwania efektów uczenia się na różne sposoby i w mniejszych zestawach. Ścieżki kształcenia każdego z nas przebiegają różnie. Chodzi o to, żeby zbierane osiągnięcia uzyskane poprzez edukację formalną, pozaformalną czy też uczenie się nieformalne, można było złożyć w kwalifikacje - dodał Wojciech Stęchły. Dodatkową informację o kwalifikacjach mogą stanowić punkty ECVET, jednak kryteria określania ich liczby należy dopasować do krajowych warunków i potrzeb.

W 2012 roku na zlecenie IBE zrealizowane zostało badanie uwarunkowań wdrożenia systemu przenoszenia i akumulowania osiągnięć opartego na założeniach ECVET w Polsce. O badaniu, jego założeniach i głównych wnioskach, opowiedziała dr Magdalena Dybaś, ekspert projektu KRK. Badaniem objęto edukację zawodową w systemie szkolnym i pozaszkolnym, wybrane projekty walidacji kompetencji oraz międzynarodowe projekty wdrażania systemu ECVET.

Analizowano co sprzyja, a co utrudnia wdrażanie systemu przenoszenia i akumulowania osiągnięć w wymiarze formalnym (regulacje zawarte w aktach prawnych, regulaminach i innych dokumentach) i nieformalnym (wiedza, przekonania, oceny, opinie i oczekiwania osób oraz grup zainteresowanych).

- Wyszliśmy z założenia, że te dwie perspektywy muszą się spotkać, żeby zmiana była realna - tłumaczyła Dybaś. - Badania wyraźnie pokazały, że idea systemu gromadzenia i transferu osiągnięć jest bliska wszystkim grupom respondentów, ponieważ sprzyja mobilności osób uczących się i pracujących, uznawaniu kompetencji zdobytych w różnych instytucjach kształcących w Polsce i za granicą, w miejscu pracy oraz ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Ich zdaniem polskie rozwiązania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego sprzyjają wprowadzeniu systemu ECVET.

Merytoryczną część spotkania podsumował dr Tomasz Saryusz-Wolski z IBE. - Mieliśmy dzisiaj zaprezentowane trzy systemy: ECVET, system QCF funkcjonujący w Anglii, Walii i Irlandii Północnej oraz ECTS. Wszystkie te systemy są oparte na efektach uczenia się. O ile ramy kwalifikacji są narzędziem ogólnym, strategicznym, o tyle operacyjnym narzędziem wdrażania systemu uczenia się przez całe życie, stały się właśnie te systemy akumulowania i transferu osiągnięć - skonkludował.

Podczas drugiej części wydarzenia odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dla firm szkoleniowych „Liczą się efekty!”, organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Przedmiotem konkursu były programy szkoleń opisane językiem efektów uczenia się.

I miejsce za szkolenie pt. „Nowoczesny nauczyciel zawodu w branży drzewno-meblarskiej” otrzymało  poznańskie Stowarzyszenie REFA Wielkopolska. Drugie miejsce przyznano firmie szkoleniowej z Warszawy Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp.j. za program szkolenia „Akademia Trenerska Trainer's Essentail Skills”. Trzecie miejsce zdobyła firma Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o. za szkolenie pt. „ACI - Instruktor Certified International Proffesional Trainer”. Statuetki oraz dyplomy przedstawiciele zwycięskich firm odebrali z rąk członków jury konkursowego: dr Agnieszki Chłoń-Domińczak oraz dr Tomasza Saryusza-Wolskiego. Po uroczystości wręczenia nagród laureaci zaprezentowali nagrodzone projekty.

- Przedstawione projekty reprezentują bardzo kompleksowe podejście. Zakładają bowiem nie tylko jasno sformułowane efekty uczenia się, ale także to, że uczestników ocenia się zarówno na początku, jak i na końcu szkolenia, że dba się o jakość walidacji wewnętrznej, jak i tej prowadzonej poprzez zewnętrzne instytucje. Wszystko to potwierdza, że te elementy systemu kwalifikacji, które staramy się rozwijać i wokół których staramy się budować pewne standardy, faktycznie są stosowane w praktyce - podsumowała zwycięskie projekty dr Chłoń-Domińczak, liderka projektu KRK. - Wiele dzisiaj mówiliśmy o tym, że dorośli Polacy nie chcą się uczyć. Myślę jednak, że jest inaczej - Polacy chcą się uczyć, tylko bardzo boją się inwestowania swojego czasu w coś, co nie daje efektów. Musimy pokazać ludziom, że te efekty są. Przygotowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału, który drzemie w Polakach.

Zapis wystąpienia Petera Wilsona

Prezentacje z konferencji:
Ekspertyza ECTS
Prezentacja Petera Wilsona na temat brytyjskiego systemu akumulacji i przenoszenia osiągnięć
Badanie ECVET
Ekspertyza ECVET

Nagrodzone projekty szkoleniowe:
Prezentacja REFA Wielkopolska
Prezentacja Gamma
Prezentacja HeuresisBłąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/cvet oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR