cookiesKalendarz wydarzeń

listopad 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Konferencje

Kwalifikacje po małopolsku - czyli co się działo w Pilotażu?

Kwalifikacje po małopolsku - czyli co się działo w Pilotażu?- Świat się zmienia, trzeba się dostosować. Nie pracujemy już całe życie w jednej firmie, więc musimy zdobywać kwalifikacje na różne sposoby, nawet po skończeniu edukacji formalnej - tak Andrzej Jurewicz z Instytutu Badań Edukacyjnych rozpoczął w Nowym Sączu jedną z konferencji małopolskich poświęconych Polskiej Ramie Kwalifikacji.
Dziesięć małopolskich konferencji regionalnych pod wspólnym tytułem „Polska Rama Kwalifikacji - zmiana dla edukacji i rynku pracy” odbywało się między kwietniem 2014 a marcem 2015 roku. Zaproszono na nie przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, szkół i placówek oświatowych, uczelni wyższych, instytucji edukacyjnych, specjalistów do spraw szkoleń i rynku pracy.

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, poszczególnych branż oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie referowali najnowsze trendy w edukacji, na rynku pracy, w poszczególnych zawodach i dziedzinach. Opowiadali o wyzwaniach, jakie stoją przed pracodawcami, a także o nowoczesnych narzędziach uczenia się przez całe życie. Eksperci branżowi przedstawiali, w jaki sposób rozmaite środowiska podjęły próbę porządkowania swoich kwalifikacji i jak włączyły się w prace nad systemem kwalifikacji. Konferencje odbyły się w ramach partnerskiego projektu IBE i WUP w Krakowie „Budowa krajowego systemu kwalifikacji - pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania”.


Twórzmy razem ramę

- Polska Rama Kwalifikacji (PRK) obejmie wszystkie osiągnięcia osób uczących się, bez względu na miejsce, rodzaj i czas kształcenia. Zmiana ta będzie miała wpływ na rynek pracy, więc i na całą gospodarkę. Odpowiednia ustawa ma zacząć obowiązywać w 2016 roku - tłumaczyła Beata Balińska, ekspert IBE.

Uczestnicy spotkań dowiedzieli się o postępach w pracach nad PRK oraz korzyściach wynikających ze zdobywania i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie. Tymczasem według badań umiejętności PIAAC, które przedstawiła ekspertka, tylko 5 procent Polaków uczy się w dorosłym życiu.

Beata Balińska uświadamiała też, jak ważny jest udział ekspertów z różnych branż i sektorów w tworzeniu ram kwalifikacji, aby odpowiadały one potrzebom rynku. - Zintegrowany system kwalifikacji będzie powszechnie dostępny za pośrednictwem strony internetowej. Będą tu gotowe kwalifikacje, ale też możliwość opisania zupełnie nowych, dotąd niespotkanych - zachęcała do współtworzenia PRK.


Prezentacja pilotażu

Dużo mówiono o pilotażowym wdrażaniu krajowego systemu kwalifikacji (KRK). Nina Pakuła z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zapowiadała: - W ramach pilotażu sprawdzimy 6 kwalifikacji. Stworzyliśmy szczegółowy plan pilotażu walidacji. Przedstawiła też założenia Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego.
- Zależało nam, by podczas wprowadzania kwalifikacji do systemu prowadzony był dialog między partnerami działań. To umożliwiło obiektywną ocenę naszych prac i zwróciło uwagę na to, co należy poprawić - opowiadał też Krzysztof Banach z WUP. Wymieniał, co udało się osiągnąć w trakcie pilotażu: wpisano pięć kwalifikacji do rejestru oraz opracowano wstępne wytyczne do procesu oceny i certyfikacji.

WUP stara się upowszechniać w Małopolsce wiedzę na temat KRK. - Organizujemy konferencje i seminaria regionalne oraz zapraszamy do udziału w wydarzeniach takich jak: Małopolski Dzień Uczenia się, Ogólnopolski Tydzień Kariery i Festiwal Zawodów - wyliczał Banach.


Klocki budują sylwetkę

Jolanta Żak z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie mówiła o systemie kwalifikacji na przykładzie technika elektronika i handlowca. Opowiadała o nowych egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: - Dzięki zmianom mogą do niego przystąpić wszyscy, również absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Małgorzata Bednarek, również z krakowskiej OKE, referowała zmiany w klasyfikacji zawodów. - W ustawie opisano nowe zawody. Jednak kluczową zmianą jest wyodrębnienie kwalifikacji w zawodach. Wdrożono także kwalifikacyjne kursy zawodowe, w których mogą uczestniczyć wszystkie dorosłe osoby - wymieniała. Dzięki temu, jak przekonywała, system będzie elastyczny i wpisuje się w koncepcję uczenia się przez całe życie. Dla lepszego zrozumienia, jak ważne są to zmiany, użyła obrazowego porównania: - Kwalifikacje możemy porównać do klocków, dzięki którym budujemy naszą sylwetkę zawodową.

A jak wygląda stawianie owych klocków w poszczególnych branżach? Opowiadali o tym przedstawiciele kilku z nich: rzemiosła, informatyki, księgowości oraz nauczania języków obcych.
Opisywanie kwalifikacji i system ich potwierdzania omówił m.in. Andrzej Stępnikowski ze Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP). Opowiadał o drogach do uzyskania dyplomu mistrza i świadectwa czeladniczego. - Istnieje wiele ścieżek zdobycia kwalifikacji, które uwzględniają edukację formalną, pozaformalną oraz nieformalną. Kandydat na czeladnika ma siedem możliwości podejścia do egzaminu, kandydat zaś na mistrza może wybierać spośród sześciu - mówił też Czesław Krupa z ZRP. - Kwalifikacje to wartość, która stanowi o pozycji ich posiadacza na rynku pracy - zaznaczył.
- Podstawą jest poradnictwo zawodowe już od szkoły gimnazjalnej. Promujemy również system kształcenia dualnego i kształcenie ustawiczne. Około 300 osób dorosłych z ogólnej liczby bliskiej 25 tys. uczy się i osiąga kwalifikacje czeladnicze co roku - dorzucał Stępnikowski.
Jacek Hordejuk, dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, przypominał zaś kilkusetletnią tradycję egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w Polsce. - Od 1927 roku egzaminy te są przeprowadzane w Izbach Rzemieślniczych, a nie w cechach. Dlaczego? Ponieważ już wtedy dostrzeżono potrzebę ujednolicenia egzaminów i stworzenia jednego standardu egzaminacyjnego z odpowiednią rangą - tłumaczył.


Od języka obcego do informatycznego

O wprowadzaniu systemu kwalifikacji w nauczaniu języka angielskiego w Polsce i Europie opowiadała Elżbieta Jarosz, członek Komisji ds. certyfikacji EQUALS z Instytutu Języka Angielskiego Gama College. Jej zdaniem trzeba ujednolicić systemy certyfikacji umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim we wszystkich krajach europejskich. - Nie chcemy, aby nauczanie języków obcych wszędzie wyglądało tak samo, zależy nam na tym, aby można było porównywać programy nauczania - tłumaczyła. Mówiła też o projekcie stworzenia Profilu Zawodowego Nauczyciela Języków Obcych w Europie.

Bartłomiej Wrona, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, referował edukację przyszłych księgowych, system ich certyfikowania oraz Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. - Zawód księgowego nie podlega w Polsce regulacjom prawnym, certyfikacja wprowadzona przez nas jest dobrowolna, a wydawane certyfikaty potwierdzają posiadanie określonej wiedzy i umiejętności, wymaganych na danym stanowisku - dodawał Kazimierz Jarosz, również przedstawiciel stowarzyszenia.

Na temat Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) mówili członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego. - Nie ma drugiego certyfikatu, który byłby tak rozpoznawalny i powszechnie uznawany na całym świecie jak ECDL. Dzięki temu kwalifikacje, które potwierdza, mają charakter międzynarodowy - tłumaczył Adam Wieczorek.- Rozważamy, jakie kwalifikacje powinny zostać opisane w PRK - dodał Jacek Pulwarski. W Małopolsce działa pięć centrów egzaminacyjnych, w których od 1 stycznia do 30 września 2014 r. przeprowadzono ponad 16 tys. egzaminów.

W 2014 roku konferencje zorganizowano po kolei w: Krynicy Zdroju (kwiecień), Tarnowie (maj), Olkuszu (czerwiec), Gorlicach i Oświęcimiu (obie w październiku) oraz w Nowym Sączu (listopad) i Krakowie (grudzień). W lutym 2015 roku spotkania odbyły się w Bochni i Zakopanem. Ostatnia konferencja cyklu miała miejsce w marcu w Nowym Targu.
Jako prelegenci na konferencjach zagadnienia referowali też: Beata Michalska, Wojciech Stęchły i Horacy Dębowski z IBE; Małgorzata Świętoń, Ewa Bodzińska i Magdalena Słocińska z WUP w Krakowie; Kazimierz Jarosz ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz ze Związku Rzemiosła Polskiego; Beata Białowąs z Izby Rzemieślniczej w Katowicach; Mieczysław Urbański z Izby Rzemieślniczej w Tarnowie; Elżbieta Araminowicz z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie; Beata Chodacka z Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR