cookiesKalendarz wydarzeń

listopad 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Konferencje

Edukacja przyszłości - kwalifikacje dla każdego

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/podsumowujaca oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Czy da się zamienić własną pasję w zawód ? Jak zdobyć dyplom za doświadczenie, a nie tylko za lata nauki szkolnej? Czego potrzeba, żeby wykształcenie zdobyte w Polsce było czytelne za granicą? Na takie pytania odpowiedzieli badacze, eksperci oraz interesariusze, którzy wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych pracują nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji i Polską Ramą Kwalifikacji 26 maja w Warszawie.Konferencja „Edukacja przyszłości – kwalifikacje dla każdego” była okazją do podsumowania dotychczasowych działań w ramach kończącego się 30 czerwca 2015 r. projektu pt. „Opracowywanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, wkładu w ten proces interesariuszy oraz zaprezentowania głównych elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Projekt był realizowany od lipca 2010 r. Miał na celu: lepsze dostosowanie edukacji do rynku pracy, poprawienie informacji o kompetencjach absolwentów, wprowadzenie uznawalności kompetencji uzyskanych poza edukacją formalną, ułatwienie mobilności uczniów, studentów i absolwentów w kraju i za granicą i podniesienie motywacji do uczenia się przez całe życie. W wyniku tych prac powstała ośmiopoziomowa Polska Rama Kwalifikacji, porównywalna do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, projekt założeń do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, a także założenia rozmaitych elementów systemu, wstępne opisanie i przypisanie do poziomów 415 kwalifikacji, opisy 5 sektorowych ram kwalifikacji: dla bankowości, turystyki, sportu, telekomunikacji i IT itp.


Konferencja przypomniała proces dochodzenia do założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wypunktowała jego zalety i nadzieje związane z jego wprowadzeniem. Wypowiadali się na niej partnerzy, uczestniczący w debacie społecznej i wspólnie z IBE pracujący nad ZSK. Sformułowali też w toku dyskusji wyzwania, jakie stoją przed zadaniem wejścia w życie systemu i bariery, na jakie może się natknąć.

{gallery}galerie/podsumowujaca{/gallery}
Dr hab. Michał Federowicz, dyrektor IBE, podkreślił podczas konferencji, że postęp prac nad Polską Ramą Kwalifikacji to duży krok w budowaniu zaufania na rynku pracy. – Trzeba poprawić komunikację pomiędzy pracodawcami a pracownikami i to w skali międzynarodowej – mówił.

- Budowa infrastruktury, rozwój e-usług i wspieranie kompetencji cyfrowych to trzy filary budowy społeczeństwa cyfrowego – powiedział Bogdan Dombrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 26 maja br. podczas otwarcia konferencji „Edukacja przyszłości – kwalifikacje dla każdego".

Wiceminister Dombrowski zwrócił uwagę, że stworzenie sektorowych ram kwalifikacji dla branży IT będzie dużym wsparciem dla realizacji projektu Polska Cyfrowa. – Zdobywanie kwalifikacji i kompetencji telekomunikacyjnych oraz informatycznych sprawi, że zdolni Polacy nie będą musieli szukać pracy za granicą – przekonywał. Przypomniał, że Polska jest beneficjentem największego programu UE „Polska Cyfrowa 2014-2020”, który przyniesie nam ponad 2 mld 200 mln euro (infrastrukturę cyfrową, e-urząd i e-państwo oraz podniesienie kompetencji cyfrowych). Przedstawił zaproszonym gościom założenia projektu Polska Cyfrowa. – Jest to jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w Europie – podkreślił.Pierwszą sesję plenarną poświęconą podsumowaniu dotychczasowych prac nad Polską Ramą Kwalifikacji rozpoczęła liderka projektów KRK, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak. Wymieniła główne etapy prac w projekcie: – Mamy za sobą prezentację raportu referencyjnego, który dostał wysokie oceny innych krajów UE. 31 marca rząd zaakceptował założenia do ustawy wprowadzającej Zintegrowany System Kwalifikacji. Pracowali nad nimi praktycy: pracodawcy, pracownicy oraz eksperci z instytucji edukacyjnych.

– Uczymy się w bardzo różny sposób, nie tylko w szkole, ale również w pracy, zdobywając kolejne, nowe umiejętności – mówiła liderka projektu. – Nowy system kwalifikacji pozwoli przekuć pasje na dyplomy i certyfikaty oraz wykorzystać je do zdobywania nowych profesji.

Dlaczego rama jest potrzebna? M.in. dlatego, że duże tempo zmian na rynku pracy i rozwój technologiczny wymuszą na pracownikach wielokrotne przekwalifikowania i zmiany zawodu w ciągu życia. Dodatkowo wydłużany czas do emerytury powoduje, że pracujemy ponad dwa razy dłużej niż zajmuje nam edukacja formalna, nawet do wykształcenia wyższego. Już wiadomo, że nie da się w ten sposób posiąść wszystkich niezbędnych umiejętności, które pozwolą zachować pracę i pozostać konkurencyjnym na rynku pracy.

– Każdy musi uczyć się czegoś nowego, żeby jak najdłużej na tym rynku funkcjonować – wyjaśniała Chłoń-Domińczak. – Rama kwalifikacji ma podnosić motywacje i chęć do uczenia się. Dzisiaj to nie jest oczywiste, bo wiąże się z dyplomem, certyfikatem czy świadectwem, które niewiele mówią o umiejętnościach, a tylko o przebytym czasie nauki. Z badań przeprowadzonych przez IBE, a dotyczących decyzji edukacyjnych, wynika, że co czwarty Polak nie jest zadowolony ze swojego poziomu wykształcenia, ale większość nic z tym nie chce zrobić. Czują deficyt, ale nie widzą powodu, żeby to zmienić. Zintegrowany System Kwalifikacji powinien dać im wiarygodną ofertę.

Pozostali uczestnicy konferencji podawali podobne argumenty. Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego podkreślała, że uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawsze cieszyło się szacunkiem w środowisku rzemieślniczym: - Jesteśmy bardzo zainteresowani problemem ZSK, bo przecież nadawaniem oraz formalnym potwierdzaniem kwalifikacji nabywanych w różnych kontekstach zajmujemy się od lat. To jest wkład rzemiosła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji – mówiła.Bogdan Grzybowski, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w OPZZ, przypomniał falę polskiej emigracji z początku XXI w. – Dostawali pracę znacznie poniżej swoich kwalifikacji, ponieważ nie potrafili ich udowodnić - mówił. – Dlatego mam nadzieję, że pomysł wdrożenie PRK oraz powołania instytucji, która się tym zajmie, zyska w końcu przychylność rządu. Zwłaszcza, że w społeczeństwie rodzi się świadomość, że umiejętności szkolne nie wystarczą już żeby zdobyć a potem utrzymać pracę przez wiele lat, do późnej emerytury.

Paneliści kolejnej, drugiej sesji wymieniali nowe możliwości, jakie dla rynku pracy może przynieść ZSK.

Katarzyna Trawińska-Konador, lider Zespołu ds. badań i analiz KRK, stwierdziła: – Nowy system powinien zniwelować rozdźwięk pomiędzy podażą a popytem na kompetencje.
Rzecz w tym, że polscy pracodawcy mają trudności w rekrutowaniu najbardziej potrzebnych pracowników. Jednocześnie wielu z nich wskazuje, że brak odpowiednich kompetencji u pracowników obniża konkurencyjność ich firm. Do tego wzrośnie na polskim rynku pracy zapotrzebowanie na profesjonalistów wykonujących bardziej zaawansowane usługi. Pytanie, czy znajdą się u nas tacy pracownicy? Czy będą przygotowani do wielu różnych zadań i czy będą dysponowali udokumentowanymi kwalifikacjami – bo takich oczekują pracodawcy.

– Polski pracownik w roku 2030 to nie będzie już człowiek z jedną kwalifikacją. Raczej będzie to osoba wieloczynnościowa, która będzie potrafiła przesiąść się od jednego zawodu do drugiego. A znaczna część jego kwalifikacji będzie pochodziła z doświadczenia zawodowego, społecznego, niekoniecznie ze szkoły – powiedział Piotr Piasecki, prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
– Idźmy z petycją do polityków, żeby nie spowalniać procesu wprowadzania ZSK – apelował Andrzej Lech, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, która to instytucja współpracowała przy stworzeniu Sektorowej Ramy dla sektora bankowości.Konferencję puentował panel dyskusyjny, dotyczący wyzwań dla Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Prowadziła go dr Agnieszka Chłoń-Domińczak.
Jakie wyzwania stoją przed ZSK? Jak poszerzyć krąg dorosłych Polaków, którzy będą chcieli się uczyć i zdobywać nowe kwalifikacje? Prof. Andrzej Kraśniewski z Politechniki Warszawskiej przypomniał, że szkolnictwo wyższe już przeszło proces wdrażania KRK: – Kwalifikacje już obowiązują, są postrzegane pozytywnie, choć nie brakuje głosów sprzeciwu. Krytyka być może wynika ze zbyt rozległej biurokracji – przestrzegał.

Trzy zagrożenia, które mogą stanąć na drodze wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wymienił Witold Woźniak, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Według niego są to: zbyt trudny język komunikowania zmiany, zbyt wiele elementów, które utrudnią działanie systemu oraz schematy mentalne. – Kiedy mówimy „uczenie się”, wielu dorosłych kojarzy to ze szkołą, która dla nich nie była przyjemna. Trzeba by zwalczyć te schematy,  o systemie musimy mówić w sposób maksymalnie prosty i przejrzysty – inaczej z tą dobrą nowiną nie dotrzemy do jej potencjalnych odbiorców – apelował Woźniak.

Kolejny panelista, Tomasz Wika, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, chwalił kierunek prac nad ZSK za to, że w jego ramach może nadal funkcjonować rzemieślniczy system kwalifikacji. Jako najważniejsze wyzwanie przytoczył informację dotyczącą wiedzy o ZSK w polskim społeczeństwie, która jest bardzo niska - zaledwie 25 proc. osób coś o tym słyszała. Według niego należy z tą wiedzą dotrzeć do uczniów, studentów i pracodawców.Wojciech Szajnar, Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przekonywał z kolei, że nie możemy oczekiwać, iż ZSK będzie jedynym czynnikiem, który spowoduje wzrost wskaźnika uczenia się przez całe życie. – W wynikach Bilansu Kapitału Ludzkiego czytamy, że ok. 80 proc. dorosłych Polaków, którzy się dokształcają, jako motyw podaje pracę. Albo dokształcają się, żeby ją znaleźć lub zmienić albo dlatego, że zmiana kwalifikacji jest potrzebna ich pracodawcom. Dorośli nie będą się douczali dla idei, tylko dla pracy. Nie ma się co łudzić, że procent kształcących się wzrośnie bez zmian w gospodarce.

Wojciech Stęchły, główny specjalista ds. badań i analiz – koordynator SAPO (systemu akumulacji i przenoszenia osiągnięć) w IBE, przyznał, że głównym wyzwaniem, które stoi przez ZSK, jest wytworzenie popytu na uczenie się. Żeby to się stało, mówił: – Musimy myśleć i pracować nad tym, żeby w jasny i prosty sposób komunikować o systemie.
Uczestnicy konferencji podczas dyskusji przyznali, że ZSK jest potrzebny, ale że będzie miał szanse tylko w przypadku zmian w gospodarce. Padały postulaty, żeby dotrzeć do małych przedsiębiorców, bo to największa grupa na rynku pracy i przekonać ich do aktywnego wspierania pracowników czy kandydatów do pracy do zdobywania nowych kwalifikacji. Był też głos, że doradztwo zawodowe powinno zacząć się od przedszkola.
W końcowych wnioskach uczestnicy konferencji stwierdzili m.in., że jest duże zapotrzebowanie na dobrych i skutecznych ambasadorów dla Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, również w postaci szerokiej rzeszy doradców zawodowych, którzy będą pomagać ludziom w wyborach. Ważna będzie prosta informacja na temat systemu, która ułatwi korzystanie z niego. Brakuje też programu, który by podniósł motywację dorosłych Polaków do uczenia się przez całe życie.

Podczas konferencji został też odczytany list ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza. – Ważniejszym od długości edukacji jest dziś rezultat uczenia się: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. Zdobywanie nowych kwalifikacji wpłynie na konkurencyjność polskiej gospodarki i konkurencyjność jej pracowników – napisał w nim minister.
W konferencji „Edukacja przyszłości – kwalifikacje dla każdego”, która odbyła się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, wzięło udział 250 osób, reprezentujących instytucje rządowe, organizacje związkowe, stowarzyszenia branżowe, organizacje pracodawców oraz samorządy. Na sali obecni również byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych, szkół wyższych oraz eksperci ds. ram kwalifikacji.

Przypomnijmy, że w 2013 r. Rząd RP przedstawił na forum Komisji Europejskiej raport referencyjny, którego projekt został przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Rozwiązania zawarte w raporcie posłużyły do stworzenia założeń do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, które 31 marca 2015 r. przyjęła Rada Ministrów.  

Pracom nad systemem prowadzonym przez IBE od początku towarzyszyła zakrojona na dużą skalę debata publiczna, w której uczestniczą m.in. przedstawiciele ministerstw, organizacji związkowych, pracodawców, stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych, szkół wyższych, samorządów oraz ekspertów ds. ram kwalifikacji.

Konferencja była objęta patronatem medialnym Dziennika Gazety Prawnej, Głosu Nauczycielskiego oraz portalu www.personel.infor.pl.


Prezentacje:
Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/podsumowujaca oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR