cookiesKalendarz wydarzeń

listopad 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Konferencje

Konferencja „Polska Rama Kwalifikacji - zmiana dla edukacji i rynku pracy”!

„Polska Rama Kwalifikacji - zmiana dla edukacji i rynku pracy”!10 września 2015 roku w Gdańsku odbyła się konferencja „Polska Rama Kwalifikacji - zmiana dla edukacji i rynku pracy”. W czasie spotkania eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnych w Gdańsku oraz przedstawiciele m.in. Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, branży informatycznej, sportu, szkolnictwa oraz rzemiosła opowiedzieli o wyzwaniach, jakie stoją przed pracodawcami i rynkiem pracy, a także o nowoczesnych narzędziach uczenia się przez całe życie.

Eksperci podkreślali, jak ważne jest inwestowanie w rozwój własnych kompetencji, uczestnictwo w szkoleniach i kursach oraz zdobywanie nowych kwalifikacji potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Beata Michalska, ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowała założenia zintegrowanego systemu kwalifikacji jako narzędzia uczenia się przez całe życie.
Na konferencji obecna była także Aleksandra Dąbrowska z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, która opowiedziała o praktycznej stronie zatwierdzania kwalifikacji zawodowych.  Przedstawiła procedurę, według której prowadzone i oceniane są egzaminy zawodowe.

Anna Pilachowska zaprezentowała działalność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej polegającą m.in. na wspieraniu i zachęcaniu przedsiębiorców działających na terenach strefy do włączenia się w kształcenie zawodowe przyszłych pracowników, tak by dopasować ich kompetencje do wymagań rynku pracy.

Prace nad kwalifikacjami w branży fitnessu w Polsce i w Europie jako przykład dobrej praktyki przedstawiła Anna Szumilewicz z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Podczas wystąpienia omówiła projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie oraz podała przykłady roboczych opisów efektów uczenia się, narzędzia ich weryfikacji i potwierdzanie kwalifikacji  w rekreacji ruchowej.

W konferencji uczestniczyła Elżbieta Jarosz z Instytutu Języka Angielskiego Gama College w Krakowie, która poświęciła swoje wystąpienie na zaprezentowanie profilu zawodowego nauczyciela języków obcych w Europie. W ramach projektu Leonardo da Vinci stworzono narzędzie pozwalające na opis kwalifikacji oraz ustalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języków obcych w kontekście nowo wprowadzanych systemów nauczania, oceniania i kwalifikacji.
 
W spotkaniu jednym z prelegentów był także Tomasz Wika ze Związku Rzemiosła Polskiego, który przedstawił wkład organizacji rzemiosła w proces potwierdzania kwalifikacji zawodowych w trybie egzaminów mistrzowskich i czeladniczych. Podkreślił również znaczenie nauki rzemiosła w procesie przygotowania do krajowego i europejskiego rynku pracy.

Ostatnia prezentacja poświęcona była Europejskiemu Certyfikatowi Umiejętności Komputerowych (ECDL), o którym opowiedział Jacek Pulwarski z Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W spotkaniu w Gdańsku wzięli udział przedstawiciele szkół zawodowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, administracji publicznej oraz placówek zajmujących się edukacją z województwa pomorskiego.

PROGRAM KONFERENCJI

Prezentacje:


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR