cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Zbigniew Świerczek, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

„W dobie dzisiejszej szybkości rozwoju świata i edukacji  ważna jest unifikacja systemu określania i potwierdzania kwalifikacji, który pozwoli w kilkunastu krajach porównywać kompetencje pracowników. Da on lepsze możliwości zdobycia pracy na emigracji, czy podnoszenia swoich kwalifikacji poza granicami kraju. Problemów z tym związanych jest dużo. W naszym kraju problemem jest czas potrzebny do realizacji tego zadania. Mamy już duże podwaliny, ale jeszcze do finału daleko. Jednym z poważnych problemów są sprawy legislacyjne.


(maj 2015)

Czytaj więcej...

Bogdan Grzybowski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Polska Rama Kwalifikacji i Zintegrowany System Kwalifikacji są bardzo potrzebne. Polscy pracownicy przekonali się o tym już w 2004 r., kiedy europejski rynek pracy stał się dla nich otwarty. Kiedy nasi koledzy wyjeżdżali wtedy do Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Niemiec, byli traktowani jak pracownicy drugiej kategorii – ponieważ nie mogli wykazać się formalni swoimi kwalifikacjami, ani tym, co naprawdę potrafią. Zintegrowany System Kwalifikacji ułatwi identyfikację nie tego, czego człowiek się uczył, ale tego, co realnie potrafi.


(maj 2015)

Czytaj więcej...

Kwalifikacje po mistrzowsku

Jakie będzie miejsce polskich kwalifikacji rzemieślniczych w Europie? Związek Rzemiosła Polskiego uczestniczy w procesie budowania zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce i jest aktywnym uczestnikiem debaty społecznej wokół Polskiej Ramy Kwalifikacji. ZRP podkreśla zarówno długą tradycję polskiego rzemiosła, bardzo efektywny jeśli chodzi o zatrudnienie kształcenie w systemie dualnym, a także pielęgnowanie unikalnych kwalifikacji, które zdobywa niewielka liczba osób.


(październik 2015)

Czytaj więcej...

System z podejściem do pracownika

W związku z rozwojem gospodarczym Polski, coraz częściej wymaga się od pracowników nowych kwalifikacji, a od osób już na tym rynku istniejących, ich uzupełnienia. Zintegrowany system kwalifikacji będzie dobrym narzędziem, by osoby uczące się wiedziały, gdzie i w jaki sposób uzyskać dane kwalifikacje, które zadecydują o zdobyciu upragnionej pracy. Ten system umożliwi potwierdzenie naszego doświadczenia życiowego i tego, czego się nauczyliśmy – zwłaszcza poza murami szkoły, w ramach życiowego doświadczenia. Wprowadzenie ZSK zwiększy mobilność pracowników, umożliwi ograniczenie bezrobocia, a każdemu z nas pozwoli zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.


(październik 2015)

Czytaj więcej...

Polska Rama Kwalifikacji pomaga porównać kwalifikacje

Co zmieni system kwalifikacji, jakich zmian oczekują związki zawodowe, pracodawcy oraz organizacje branżowe? Oddajmy głos tym, którzy zaangażowali się w debatę społeczną wokół ZSK.


(maj 2015)

Kwalifikacje dla każdego

Przejdźmy od teorii do praktyki, jak się pracuje w rozmaitych zawodach, jak ludzie się uczą, jak poprawi to zintegrowanie systemu kwalifikacji? Te nasze "kwalifiakcje" nie są takie skomplikowane, jeśli spojrzymy na to przez pryzmat konkretnej branży. Polecamy cykl audycji na ten temat, które zrealizowała Telewizja Polska, a które można zobaczyć m.in. na naszym kanale na You tube. A tu krótki film o "Kwalifikacjach dla każdego"


(październik 2015)

Kto skorzysta na systemie kwalifikacji

Kto skorzysta na systemie kwalifikacjiZapraszamy do zapoznania się z przeglądem interesujących wypowiedzi ekspertów i interesariuszy na temat m.in. korzyści, jakie system kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji przyniosą różnym uczestnikom systemu.

(maj 2015)

Czytaj więcej...

Biznes czeka na zmiany

Jak na razie szefowie firm nie zawsze wiedzą, na czym polegają zmiany w sposobie określania kwalifikacji absolwentów szkół różnego typu. Znacznie szerszą wiedzę mają organizacje pracodawców, szczególnie branżowe, które od lat posługują się własnymi certyfikatami i dyplomami. Kiedy jednak szefowie firm i kadra zarządzająca dowiadują się, jak zmieniają się zasady kształcenia – szczególnie w szkolnictwie wyższym, tak by dostosować je do Polskiej Ramy Kwalifikacji –  są bardzo zadowoleni. Zdają sobie bowiem sprawę, że stanowią one odpowiedź na ich problemy związane ze znalezieniem odpowiedniego pracownika.  

(maj 2015)

Czytaj więcej...

Odpowiedzialność za prestiż zawodu

ksiegowi smallNie obawiamy się zmian związanych z nowym systemem kwalifikacji oraz Polską Ramą Kwalifikacji. Uważamy, że wszyscy księgowi powinni odbyć określoną liczbę godzin szkoleń, żeby uzyskać certyfikat potwierdzający kwalifikacje np. głównego księgowego - mówi Maciej Frączek, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 2002 roku.

(maj 2015)

Czytaj więcej...

Rama nowych możliwości

Nowy system kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji powstają nie tylko w oparciu o badania i wiedzę ekspercką, ale także dzięki wykorzystaniu doświadczeń praktyków, przedstawicieli różnych branż. Będzie to system dla osób, które chcą uczyć się przez całe życie, zwiększać swoje kompetencje w zakresie wybranych przez siebie dziedzin. Dla ludzi takich jak ci, których historie tu opisujemy.

Czytaj więcej...

Modernizacja kształcenia zawodowego

edukacja zawodowaRzemieślnicy od dawna czekają na zmiany systemowe w szkolnictwie zawodowym. Według nich problemem pozostaje fakt, że mentalnie edukacja zawodowa została zepchnięta na pozycję „ostatecznego” i „negatywnego” wyboru dla młodego człowieka.

Czytaj więcej...

Kierunki studiów we współpracy z firmami

studiaGdy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie swojej stronie internetowej opublikowała pytanie: „czy uważasz, że zaangażowanie pracodawców w edukację może zmniejszyć bezrobocie wśród absolwentów”, to prawie wszyscy odpowiedzieli „tak”.  W ciągu ostatnich lat coraz więcej szefów firm, czy osób odpowiedzialnych za zatrudnienie w przedsiębiorstwach, przyznaje, że absolwenci nie tylko nie mają odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ale też umiejętności społecznych, by zacząć pracować.

Czytaj więcej...

Fajne szkolenia ta za mało

szkoleniaZmiany, które przyniesie wprowadzenie nowego systemu kwalifikacji, mogą być szansą dla branży szkoleniowej – twierdzą jej przedstawiciele. Tym bardziej, że wiele firm szkoleniowych już teraz koncentruje się na efektach uczenia się, a nie samej nauce kursantów.   

Czytaj więcej...

Uczelnie chcą kształcić na wiele sposobów

Nie wyniki kolejnejszkolnictwo wyższe sesji egzaminacyjnej w tym roku, lecz wiedza i kompetencje absolwentów, którzy zdobędą licencjat w 2015 roku, pokażą, na ile uczelniom udało się zmienić zasady kształcenia, tak by dostosować je do krajowych ram kwalifikacji.

Czytaj więcej...

Od miejsca nauczania – do miejsca uczenia się

edukacja wyższaWykorzystanie autonomii przez uczelnie nie wszędzie oznacza to samo. Niektóre rady wydziałów zdecydowały o zmianach koncepcji kształcenia czy profilu absolwenta, a niektóre reagują bardziej zachowawczo – mówi dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, ekspert merytoryczny projektu „Kwalifikacje po europejsku”, członek Zespołu Ekspertów Bolońskich, zajmujący się problematyką wprowadzania innowacyjnych metod kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Czytaj więcej...

Nauka planowania karier

edukacja zawodowaJeszcze kilka lat temu rodzice woleli posłać dziecko do najgorszego liceum niż do zawodówki, bo zawodówka stygmatyzowała. Teraz to się zmienia – i bardzo dobrze. Gdy na zajęciach pytam gimnazjalistów, jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrali, już nie wstydzą się powiedzieć, że zawodówkę – mówi Aleksandra Mięczakowska, doradca zawodowy II stopnia Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy. Jako doradca zawodowy pracuje dziesięć lat.

Czytaj więcej...

Znaleźć właściwych ludzi

kompetencjePomagamy pracownikom zdobywać kompetencje – oferując programy edukacyjne i wręcz oczekujemy  od nich zdobywania nowych umiejętności. Zwracając uwagę, że osobisty program rozwoju IBM zawiera także część poświęconą podniesieniu kwalifikacji i każdy pracownik powinien zaplanować działania w tym zakresie - mówi Jolanta Jaworska, dyrektor programów publicznych IBM na Polskę i kraje bałtyckie, wieloletni HR-owiec.

Czytaj więcej...

W Anglii cenią wiedzę

Kiedy wróciłam do Polski z certyfikatami uprawniającymi do pracy z osobami niepełnosprawnymi i szukałam pracy, zazwyczaj słyszałam: „Co pani sobie wyobraża? Musiałaby pani pięć lat studiować pedagogikę specjalną. My tu nie robimy żadnych tańców i hulanek z podopiecznymi!” I ja tą całą wiedzę w Polsce po prostu zmarnowałam – mówi Aleksandra Gajdała, która w Anglii pracowała z osobami starszymi, autystycznymi, cierpiącymi na zespół Aspergera.

Czytaj więcej...


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR