cookiesKalendarz wydarzeń

listopad 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Publikacje

Wszystkie publikacje dotyczące systemu kwalifikacji znajdują się w bibliotece KRK.


Instytut Badań Edukacyjnych przygotował zestaw materiałów wspierających wszystkie osoby zainteresowane Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Publikacje te pozwalają zapoznać się z językiem efektów uczenia się i z głównym narzędziem systemu - Polską Ramą Kwalifikacji. Wyjaśniają, jak opisywać kwalifikacje i jak krok po kroku włączać je do systemu. Są również podstawowym źródłem informacji dla podmiotów starających się o uprawnienia instytucji certyfikującej czy podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości.

Te podstawowe dla każdego aktywnego uczestnika ZSK publikacje to: „Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” (znajomość tych terminów jest konieczna np. przy składaniu wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK), „Polska Rama Kwalifikacji”, „Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika”, poradniki: „Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego”„Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego”, „Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” oraz publikacja „Walidacja – nowe możliwości zdobywania kwalifikacji” (zawiera informacje ważne dla instytucji certyfikujących oraz zgłaszających kwalifikacje).

Propozycje zasad współpracy z interesariuszami w ZSK

Propozycje zasad współpracy z interesariuszami w ZSKPublikacja przedstawia zasady współpracy w systemie kwalifikacji oparte na koncepcji włączenia do debaty możliwie szerokiej reprezentacji interesariuszy. W tekście omówiono formułę organizacyjną prac Rady Interesariuszy. Opisano również doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej w organizowaniu współpracy na rzecz tworzenia i rozwoju systemów kwalifikacji.


Czytaj więcej...

Zapewnianie jakości procesu nadawania kwalifikacji

Zapewnianie jakości procesu nadawania kwalifikacjiPublikacja jest przeznaczona dla organizacji, które zajmują się lub chciałyby się zajmować walidowaniem kompetencji i nadawaniem kwalifikacji. Zawiera szereg wskazówek użytecznych dla wszystkich, którym zależy na jak najwyższej jakości tych procesów. Przedstawiono w niej zasady zapewniania jakości spójne z założeniami zintegrowanego systemu kwalifikacji, a także zaproponowano konkretne rozwiązania ułatwiające sprawne i prawidłowe przygotowanie walidacji i certyfikacji tak, aby procesy te były przyjazne osobom, które chcą potwierdzić swoje kompetencje.

Czytaj więcej...

Standard opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Przewodnik

Standard opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. PrzewodnikPrzewodnik opracowano z myślą o osobach zainteresowanych opisem kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego.

W części pierwszej publikacja przedstawia poszczególne elementy opisu kwalifikacji w zalecanej kolejności ich tworzenia. Następujące po sobie elementy opisu, w tym opis efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, zostały uzupełnione o wskazówki, pytania pomocnicze, przykłady z prac pilotażowych oraz odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości.

Czytaj więcej...

Metoda bilansu kompetencji

Metoda bilansu kompetencjiW jaki sposób rozpoznawać i sprawdzać kompetencje? Jak efektywnie ukierunkowywać ludzi na ich ścieżce zawodowej i edukacyjnej? Jak wspierać osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy? Czy wiedza, umiejętności i postawy, które rozwijamy, realizując swoje pasje lub wykonując codzienne domowe obowiązki, mogą być naszymi atutami na rynku pracy?

Broszura dostarcza odpowiedzi na te pytania, prezentując konkretną metodę identyfikowania i diagnozowania kompetencji, a także prezentując formularze i narzędzia w niej wykorzystywane.

Czytaj więcej...

Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich

Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskichW jakim stopniu udział w programach organizacji pozarządowych, harcerstwie czy wolontariacie wpływa na nasze kompetencje? Jak poza szkołą i uczelnią kształtowane są nasze postawy?

Jakie faktyczne korzyści dostrzega młodzież w aktywności pozarządowej, a z jakimi boryka się trudnościami?

 

Czytaj więcej...

Podstawy prawne funkcjonowania krajowych systemów kwalifikacji w wybranych państwach Unii Europejskiej

Podstawy prawne funkcjonowania krajowych systemów kwalifikacji w wybranych państwach Unii EuropejskiejJak pod względem prawnym kształtują się systemy kwalifikacji w Austrii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz na Malcie, czyli w krajach, które jako pierwsze zaprezentowały swoje raporty referencyjne? Jakie akty prawne regulują tak różne systemy edukacji? W jakim stopniu Zalecenie Parlamentu i Rady w sprawie europejskich ram kwalifikacji z 2008 r. wpłynęło na prawo wybranych państw Unii?


Czytaj więcej...

W drodze do PRK. Dobre praktyki w systemie kwalifikacji

W drodze do PRK. Dobre praktyki w systemie kwalifikacjiJak wygląda system kształcenia zawodowego po wprowadzeniu zmian w 2012 roku? Co proponują przedstawiciele bankowości, a co fitnessu w celu uporządkowania swoich kwalifikacji? Jak przedstawia się system certyfikacji w księgowości czy rzemiośle, a jakie rozwiązania stosuje się w branży informatycznej lub językowej? Czy działalność związana z podnoszeniem kwalifikacji cieszy się popularnością w różnych regionach?


Czytaj więcej...

Propozycja metody określania poziomu kwalifikacji

Propozycja metody określania poziomu kwalifikacji Tekst stanowi pierwsze w Polsce opracowanie poświęcone tematyce zasad określania poziomu kwalifikacji. W publikacji zostały przedstawione wyniki prac nad metodą odnoszenia kwalifikacji do poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

 

 

Czytaj więcej...

Zapewnianie jakości kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji

Zapewnianie jakości kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji Niniejsza publikacja jest podsumowaniem wyników prac nad zagadnieniem jakości kwalifikacji i zasadami jej zapewniania. Choć opracowane założenia mają charakter ekspercki, to są istotne również dla osób uczących się i pracodawców, gdyż mają ułatwić rozpoznanie na rynku kwalifikacji rzetelnych i godnych zaufania.

 

 

Czytaj więcej...

Walidacja efektów uczenia się

Walidacja efektów uczenia sięWalidacja to jeden z ważniejszych elementów zintegrowanego systemu kwalifikacji. Dzięki niej możliwe będzie potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej, na przykład przez udział w szkoleniach, wolontariacie czy w wyniku własnych doświadczeń. Tego rodzaju podnoszenie kompetencji i zdobywanie kwalifikacji wysokiej jakości wpisuje się też w ideę uczenia się przez całe życie, wspieraną obecnie w całej Europie.

W publikacji podsumowano dotychczasowe wyniki prac prowadzonych w obszarze walidacji w ramach projektu KRK.

Czytaj więcej...

Broszura do Raportu samopotwierdzenia

Broszura do Raportu samopotwierdzeniaRaport samopotwierdzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego powstawał w ścisłym związku z raportem referencyjnym. Odnosi się do wprowadzenia ram kwalifikacji na polskich uczelniach. W broszurze w syntetyczny sposób opisano najważniejsze kwestie ujęte w raporcie.

 

 

Czytaj więcej...

5 lat Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

5 lat Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia UstawicznegoPublikacja dokumentuje pierwsze lata działalności Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego i jego zaangażowanie m.in. w budowanie systemu zapewniania jakości szkoleń w Małopolsce, czy konsultowanie rozwiązań w pilotażu zintegrowanego systemu kwalifikacji. Pokazuje również, jak publiczne i prywatne instytucje z Małopolski organizują wspólnie przedsięwzięcia edukacyjne, których celem jest zachęcanie mieszkańców do inwestowania we własny rozwój i świadome planowanie kariery.

Czytaj więcej...

Broszura i ulotka KRK

Broszura i ulotka KRKKrajowy system kwalifikacji zmieni polską edukację i polski rynek pracy. Dotyczy nas wszystkich, a także tych pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy, i wszystkich, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie. Broszura i ulotka KRK przedstawiają podstawowe informacje o modelu Polskiej Ramy Kwalifikacji i o tym, jak zmienia się w Europie edukacja od szkoły podstawowej po doktorat, od czeladnika po inżyniera. 

 

Czytaj więcej...

Słownik podstawowych terminów KSK

Słownik kluczowych pojęć KRKSłownik powstał w toku prac prowadzonych nad Polską Ramą Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. Stanowi odpowiedź na potrzebę ujednolicenia i doprecyzowania słownictwa związanego z systemem kwalifikacji w Polsce. Zawiera 27 haseł pogrupowanych tematycznie wraz z definicjami, przykładami użycia i komentarzami w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. 


Czytaj więcej...

Raport z przeglądu prawnego

Raport z przeglądu prawnego W raporcie zaprezentowano wyniki przeglądu przyjętych w polskim ustawodawstwie niektórych rozwiązań dotyczących nadawania kwalifikacji w wybranych losowo dziesięciu działach administracji rządowej. Zamiarem autorów było, w możliwie pełnym zakresie, zaprezentowanie dotychczasowej praktyki w dziedzinie ustanawiania kwalifikacji.

 

Czytaj więcej...

Raport samopotwierdzenia

Raport samopotwierdzeniaRaport samopotwierdzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego przedstawia odniesienie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK-SW) w Polsce do Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz do Europejskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.
W raporcie scharakteryzowano ogólnie polskie szkolnictwo wyższe. Szczegółowo opisano KRK-SW, prace nad nimi oraz zaangażowanie wszystkich interesariuszy w ich stworzenie.

Czytaj więcej...

Raport referencyjny

Raport referencyjny Raport referencyjny to dokument opisujący polski system kwalifikacji oraz sposób odniesienia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). W połowie 2013 roku Raport referencyjny został przyjęty w imieniu Rady Ministrów przez Komitet ds. Europejskich oraz zaprezentowany na forum międzynarodowym.

 

 

Czytaj więcej...

Od kompetencji do kwalifikacji

Walidowanie efektów uczenia się Opracowanie pt.: „Od kompetencji do kwalifikacji - diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się" zawiera wyniki analiz z badań oraz wewnętrznych prac projektu, w których tworzenie lub konsultacje zaangażowane było szerokie grono ekspertów i interesariuszy. Realizowane projekty przynoszą wnioski i wskazania do dalszych prac nad systemem walidacji jako częścią zintegrowanego krajowego systemu kwalifikacji. Celem publikacji jest przedstawienie wyników dotychczasowych badań, przeprowadzonych prac analitycznych i koncepcyjnych oraz wynikających z nich wniosków i postulatów co do kierunków kolejnych działań.

Czytaj więcej...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje

Raport z badania w Bibliotece KRKCzy przedsiębiorstwa w Polsce posiadają potencjał i narzędzia pozwalające na trafną weryfikację, ocenę i rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz czy wykorzystują je w praktyce? Przeczytaj raport z badania Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, umieszczony w Bibliotece KRK.

 

 

 

Broszura referencyjna

Broszura referencyjna Broszura przedstawia w sposób syntetyczny najważniejsze treści polskiego Raportu referencyjnego. Jest dostępna w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej. 
 

 


Czytaj więcej...


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR