cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Punkty koordynacyjne ds. ram

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie stwierdza, że zadania krajowych struktur koordynacyjnych powinny obejmować kilka podstawowych działań.

Wśród nich znalazły się:
a)    odnoszenie poziomów kwalifikacji w ramach krajowych systemów kwalifikacji do poziomów europejskich ram kwalifikacji
b)    zapewnienie stosowania przejrzystej metodyki ustalania odniesień między krajowymi poziomami kwalifikacji a europejskimi ramami kwalifikacji, z jednej strony w celu ułatwienia porównań między nimi, a z drugiej dla zapewnienia publikacji wynikających z niej decyzji
c)    zapewnianie zainteresowanym stronom dostępu do informacji oraz wytycznych w zakresie tego, w jaki sposób kwalifikacje krajowe odnoszą się do europejskich ram kwalifikacji poprzez krajowe systemy kwalifikacji
d)    wspieranie uczestnictwa wszelkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, instytucji szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, partnerów społecznych, sektorów i ekspertów w zakresie porównywania i wykorzystania kwalifikacji na poziomie europejskim.

Ponieważ powyższe zalecenia dotyczą raczej stanu po zakończeniu procesu tworzenia ram – obecnie zrealizowanego w pełni jedynie w pięciu krajach – odpowiedzi z wielu państw, że ich Krajowe Punkty Koordynacyjne (KPK) wypełniają wszelkie nałożone przez zalecenie zadania trzeba potraktować jako deklaracje na wyrost.

W większości krajów KPK prowadzą proces referencyjny i tworzą raport referencyjny (funkcja pełniona w Polsce przez IBE). Są też kraje, które stworzyły KPK wyłącznie formalnie. Należą do nich Niemcy, którzy uczciwie odpowiadają, że nie mają jeszcze ustalonej przyszłej struktury instytucjonalnej ramy, zaś ich KPK umocowany przy edukacyjnym instytucie badawczym w Norymberdze pełni głównie funkcję skrzynki kontaktowej.

Poniżej odpowiedzi, jakie na pytanie o KPK napłynęły z poszczególnych krajów:

1. Kraj: Anglia
Instytucja, w której mieści się KPK: Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation)
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 183
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 1
Finansowanie: z budżetu państwa

Wykonywane funkcje:
 •  proces referencyjny (zakończony)
 •  rozpowszechnianie wyników procesu referencyjnego
 •  promowanie krajowej ramy kwalifikacji
 •  promowanie zalet ERK (Europejskiej Ramy Kwalifikacji)
 •  zaangażowanie w projekty wspomagające ustalenie miejsca ERK w systemie krajowym
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ----

2. Kraj: Austria
Instytucja, w której mieści się KPK: OeAD GmbH – die österreichische Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: ok. 150
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 3
Finansowanie: z budżetu państwa, grant UE

Wykonywane funkcje:
 •  platforma komunikacyjna w odniesieniu do wszelkich tematów związanych z krajową ramą kwalifikacji
 •  opracowanie krajowej ramy kwalifikacji ze współpracy z Komitetem Sterującym
 •  opracowanie i późniejsza obsługa rejestru kwalifikacji
 •  informowanie i doradztwo w zakresie ramy
 •  networking
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: Komitet Sterujący składający się ze wszystkich ministrów oraz partnerów społecznych.

3. Kraj: Belgia (Flandria)
Instytucja, w której mieści się KPK: NARIC-Vlaanderen
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 80
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 3
Finansowanie: z budżetu ministerstwa edukacji
Wykonywane funkcje: zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ---

4. Kraj: Dania
Instytucja, w której mieści się KPK: Styrelsen for Universiter og Internationalisering (jest ona częścią ministerstwa nauki)
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 125
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 2
Finansowanie: z budżetu państwa

Wykonywane funkcje:
 •  rozpowszechnianie informacji o ERK i ramie krajowej na forum krajowym i międzynarodowym
 •  opracowywanie i wdrażanie ramy krajowej
 •  częściowo proces referencyjny
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ministerstwo edukacji

5. Kraj: Estonia
Instytucja, w której mieści się KPK: Sihtasutus Kutsekoda
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 20
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 2
Finansowanie: z budżetu ministerstwa edukacji i nauki
Wykonywane funkcje: zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ---

6. Kraj: Finlandia
Instytucja, w której mieści się KPK: Opetushallitus
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: ok. 300
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: ok. 10
Finansowanie: z budżetu ministerstwa edukacji i kultury

Wykonywane funkcje:
 •  informowanie o sytuacji dotyczącej fińskiej krajowej ramy kwalifikacji
 •  uczestniczenie w procesie referencyjnym
 •  przygotowanie raportu referencyjnego
 •  współpraca międzynarodowa
 •  opracowanie kwalifikacji zawodowych we współpracy z partnerami środowiska pracy
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ---

7. Kraj: Francja
Instytucja, w której mieści się KPK: Commission national de la certification professionnelle
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 12 w Paryżu, 22 w prowincjach
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 1 (plus ew. 2 dla komunikacji)
Finansowanie: z budżetu ministerstwa właściwego dla szkolnictwa zawodowego (trwają pracę nad znalezieniem rozwiązania, które dałoby KPK niezależność finansową)

Wykonywane funkcje:
 •  informowanie o ERK i porównywalności poziomów ramy francuskiej z ERK
 •  uczestnictwo w debatach, jakie odbywały się podczas procesu referencyjnego
 •  współpraca z partnerami społecznymi
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ---

8. Kraj: Irlandia
Instytucja, w której mieści się KPK: National Qualifications Authority of Ireland
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 24
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 1 na stałe, 4 inne włączają się, kiedy zachodzi potrzeba
Finansowanie: z budżetu państwa za pośrednictwem ministerstwa edukacji

Wykonywane funkcje:
 •  proces referencyjny
 •  współpraca i kontakt z interesariuszami krajowymi
 •  komunikacja społeczna
 •  EQF w suplementach dyplomów i Europass
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ---

9. Kraj: Irlandia Północna
Instytucja, w której mieści się KPK: Northern Ireland Council for the Curriculum Examinations and Assessment
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 365
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 1
Finansowanie: z budżetu ministerstwa edukacji
Wykonywane funkcje: zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: funkcja KPK pełniona wspólnie z angielskim KPK - Ofqual

10. Kraj: Litwa
Instytucja, w której mieści się KPK: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 23
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 5  (także inne obowiązki, jak zapewnianie jakości)
Finansowanie: bezpośrednio z budżetu państwa
Wykonywane funkcje: zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ---

11. Kraj: Łotwa
Instytucja, w której mieści się KPK: Akadēmiskās informācijas centrs
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 10,5
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 3
Finansowanie: z budżetu ministerstwa edukacji i nauki
Wykonywane funkcje: zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ---

12. Kraj: Norwegia
Instytucja, w której mieści się KPK: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 60
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 6 -7 jako część obowiązków, co daje jeden etat
Finansowanie: bezpośrednio z budżetu państwa

Wykonywane funkcje:
 •  informowanie o ERK
 •  komunikacja z krajami UE i innymi KPK
 •  komunikacja z rynkiem pracy i partnerami społecznymi
 •  sekretariat procesu referencyjnego
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ministerstwo edukacji i nauki

13. Kraj: Słowenia
Instytucja, w której mieści się KPK:  Centra RS za poklicno izobraževanje
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 55
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 3
Finansowanie: ministerstwo sportu, ministerstwo pracy, rodziny i opieki społecznej, Europejski Fundusz Społeczny

Wykonywane funkcje:
 •  informowanie o ERK
 •  organizowanie i prowadzenie debaty publicznej o proponowanej Krajowej Ramie Kwalifikacji
 •  promowanie ERK i Ramy Krajowej szerokiej publiczności i kręgom interesariuszy przez stworzony portal internetowy
 •  współpraca ze grupą komitetu sterującego
 •  koordynowanie grupy ekspertów opracowujących Krajową Ramę Kwalifikacji
 •  w przyszłości ewentualnie prowadzenie procesu referencyjnego (jeszcze nie potwierdzone)
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: Nacionalna Agencija Republike Slovenije za Kakovost v Visokem Šolstvu – w zakresie szkolnictwa wyższego.

14. Kraj: Szkocja
Instytucja, w której mieści się KPK: Scottish Credit and Qualifications Framework Partnership
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 9
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 3 (realizujące też inne obowiązki)
Finansowanie: z budżetu państwa
Wykonywane funkcje: zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ---

15. Kraj: Szwecja
Instytucja, w której mieści się KPK: Högskoleverket
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 90
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 2 + 4 ekspertów na zlecenie
Finansowanie: z budżetu państwa

Wykonywane funkcje:
 •  opracowanie krajowej ramy kwalifikacji
 •  wdrożenie ramy
 •  informowanie o EQF i ramie krajowej
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ---

16. Kraj: Walia
Instytucja, w której mieści się KPK: The Welsh Assembly Government
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 4000
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 1
Finansowanie: budżet państwa
Wykonywane funkcje: zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ---

17. Kraj: Włochy
Instytucja, w której mieści się KPK: L’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) (ISFOL jest niezależnym instytutem badawczym)
Liczba osób zatrudnionych w ww. instytucji: 650
Liczba osób faktycznie pracujących w KPK: 10
Finansowanie: bezpośrednio z budżetu państwa, także ministerstwo pracy i Europejski Fundusz Społeczny

Wykonywane funkcje:
 •  przygotowanie raportu referencyjnego
 •  koordynacja procesu konsultacji
 •  promowanie ERK na poziomie krajowym wśród wszystkich interesariuszy
 •  zapewnianie informacji interesariuszom
 •  uczestniczenie w spotkaniach o tematyce dotyczącej ERK
 •  badania
Ewentualne inne instytucje realizujące zadania KPK: ---


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR