cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Rada programowa

Dr Vidmantas Tūtlys  - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i badania na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie na Litwie. Jest członkiem grupy Bolonia Experts, międzynarodowej sieci badawczej edukacji i szkoleń VETNET zawodowego oraz międzynarodowej sieci badawczej EUCLID (kompetencji europejskich: przywództwa, innowacji, rozwoju). Realizuje różne projekty europejskie dotyczące rozwoju edukacji i szkolenia zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych (Leonardo da Vinci,  ERK). Główne zainteresowania badawcze: rozwój krajowych systemów i ram kwalifikacji, porównywalności między krajem kwalifikacji i kompetencji, społeczno-ekonomicznych modeli kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich wzorce rozwoju, badań czynności zawodowych i programów nauczania.


Prof. Georg Spöttl  - dyrektor w Instytucie Technologii i Edukacji (ITB) na Uniwersytecie w Bremie. Jest założycielem Instytutu Pracy i Techniki na Uniwersytecie w Flensburg. Pracuje przy projektach badawczych w Niemczech i Europie oraz przy projektach dotyczących współpracy technicznej krajów arabskich i azjatyckich. Specjalizuje się w zakresie rozwoju programów nauczania i badań zawodowych oraz badań nad kwalifikacjami, badań high-tech , a także planowania kształcenia zawodowego i dydaktyką. Jest autorem licznych publikacji w tych dziedzinach.


Dr hab. Marek Frankowicz jest pracownikiem Zakładu Chemii Teoretycznej, Wydziału Chemii UJ. Jest koordynatorem uczelnianym ECTS UJ, kierownikiem Zespołu ds. Identyfikacji Nowych Obszarów Kształcenia UJ, z-cą kierownika Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ. Profesorem PWSZ w Tarnowie, pełnomocnikiem Rektora PWSZ ds. Programów Międzynarodowych. Dr hab. Marek Frankowicz to Ekspert Boloński, członek Grupy Roboczej MNSW ds. Ramowej Struktury Kwalifikacji, członek Zespołu Ekspertów MEN ds. Krajowych Ram Kwalifikacji. Koordynator i uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych. Przedstawiciel UJ w Europejskiej Sieci Tematycznej Chemii, przedstawiciel PWSZ w Tarnowie w Radzie EURASHE. Członek Chemistry Eurobachelor Label Committee.


Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski - przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; pełnomocnik Rektora PW ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich; Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (od 1999 r.); członek Zespołu Ekspertów Bolońskich (do grudnia 2013 r.); autor ok. 130 prac publikacji w dziedzinie inżynierii komputerowej oraz ok. 55 publikacji – w większości zagranicznych - na temat różnych aspektów szkolnictwa wyższego; Fellow of the Institute of Electrical Engineers (UK), Senior Member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA).


Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – jest pracownikiem naukowym Instytutu Statystyki i Demografii SGH oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Ukończyła studia na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 uzyskała stopień naukowy doktora na tej uczelni. W latach 1997-1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Była współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego i OECD. W latach 2002-2009 związana z administracją państwową jako dyrektor departamentu w MPiPS, podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej (2004-2005) i w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od stycznia 2008 do lipca 2009). Kierowała m.in. pracami nad programem "Solidarność pokoleń - 50+", ustawą o emeryturach pomostowych oraz ustawami regulującymi wypłaty emerytur kapitałowych. W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego "za wysokie kwalifikacje, które łączy z wielkim zaangażowaniem w działaniach dla dobra publicznego".


Katarzyna Trawińska-Konador – Absolwentka germanistyki i niderlandystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Część studiów odbyła na belgijskim Uniwersytecie w Leuven, na Freie Universitaet w Berlinie i na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ukończyła także Podyplomowe Studium Europejskie w Szkole Głównej Handlowej oraz kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w branży edukacyjnej zdobywała piastując funkcje Dyrektora ds. Dydaktycznych w niepublicznych placówkach edukacyjnych kształcących ustawicznie. Główne obszary zainteresowania w pracy zawodowej to m.in. kształcenie i szkolenie zawodowe, kształcenie ustawiczne, nieformalne i pozaformalne, nauczanie na odległość.
Obecnie związana z Instytutem Badań Edukacyjnych w projekcie poświęconym Polskiej Ramie Kwalifikacji jako lider zadania oraz jako badacz w Zespole Ekonomii i Rynku Pracy.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR