cookiesKalendarz wydarzeń

listopad 2020
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Kierunki studiów we współpracy z firmami

studiaGdy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie swojej stronie internetowej opublikowała pytanie: „czy uważasz, że zaangażowanie pracodawców w edukację może zmniejszyć bezrobocie wśród absolwentów”, to prawie wszyscy odpowiedzieli „tak”.  W ciągu ostatnich lat coraz więcej szefów firm, czy osób odpowiedzialnych za zatrudnienie w przedsiębiorstwach, przyznaje, że absolwenci nie tylko nie mają odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ale też umiejętności społecznych, by zacząć pracować.

Zatrudnienie młodych ludzi w wielu przypadkach oznacza, że firmy muszą zacząć … od szkolenia. Uczy się ich nie tylko jak pracować, ale też działać w zespole, punktualności czy odpowiedniej organizacji czasu pracy.  80 proc. pracodawców  pytanych przez PARP w ramach badania Bilansu Kapitału Ludzkiego przyznało, że ma problemy z rekrutacją pracowników i dzieje się tak pomimo wysokiego bezrobocia wśród młodych ludzi. – Pracodawcy muszą się zaangażować w edukację młodych ludzi. Niezbędna jest ich obecność w szkołach i na uczelniach. W przeciwnym razie nie uda się rozwiązać problemu niedopasowania podaży do popytu na polskim rynku pracy. – mówi Anna Świebocka - Nerkowska z PARP, współautorka  badania.

Z tą opinią zgadzają się przedsiębiorcy. Coraz więcej firm podpisuje z uczelniami umowy o współpracy naukowej,  coraz więcej angażuje się w system edukacji wyższej. Przemysław Powalacz, prezes spółki Sanitec Koło tak to tłumaczy: -  Dla takich biznesów jak nasz: technologicznych, inżynierskich, współpraca z uczelniami jest bardzo ważna. Biznes ma cały czas pieniądze, a uczelnie dysponują wysokim know how i coraz lepszą infrastrukturą badawczą.

Dzięki tej umowie organizowane są staże i praktyki dla studentów. Powstają prace magisterskie, możliwe jest też prowadzenie projektów badawczych zakończonych pracami doktorskimi i habilitacyjnymi.  Głównym partnerem Sanitecu jest Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie . Podobne umowy uczelnia ma też z innymi liderami branży ceramicznej: Zakładami Porcelany „Ćmielów" Sp. z o.o., Polską Ceramiką Ogniotrwałą „Żarów" S.A.

Praktyka przyspieszyła, gdy zmieniły się przepisy

Zmiany, jakie zostały wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym, wymagają, aby studenci otrzymywali kompleksowe wykształcenie, gdzie ważne są: wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne. Od roku akademickiego 2012/2013 uczelnie mogą swobodne tworzyć programy kształcenia tak, aby były one zorientowane na potrzeby rynku pracy. Wiele szkół wyższych powołało więc rady doradcze, które wsłuchują się w opinie przedstawicieli świata biznesu. Inne tworzą programy studiów we współpracy z firmami lub organizacjami przedsiębiorców. Na jednym ze spotkań prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego tłumaczyła: – Nie chodzi o proste tłumaczenie starych programów na język ram kwalifikacji, ale o to, aby pogramy dostosowano do kwalifikacji, jakich oczekuje rynek oraz pracodawcy. Ważne, żeby uczelnie nie zapomniały o kształceniu ogólnoteoretycznym, ale żeby dopasowały do nich zakres potrzebnych kompetencji, jakie powinien mieć absolwent, gdy chce znaleźć pracę tuż po ukończeniu studiów.

Część uczelni ma wieloletnie tradycje współpracy z biznesem. W stołecznej Szkole Głównej Handlowej Klub Partnerów SGH istnieje od 1998 roku. Jak przyznaje Monika Zakrzewska, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zarówno firmy, jak i uczelnie muszą nauczyć się ze sobą współpracować: – Szkoły wyższe dotąd głównie potrzebowały  finansowania swoich badań naukowych i traktowały biznes bardziej jako źródło finansowania, a nie partnera. A uwagi na temat możliwych zmian w sposobie uczenia przyjmowały z rezerwą. – Zakrzewska przyznaje jednak, że takie nastawienie powoli się zmienia.  Jej zdaniem firmy uczą się tej współpracy, czego dowodem są powstające nowe kierunki czy zmiany programowe na wielu polskich uczelniach.

Zamówienie dla biznesu

Rozmowy z przedsiębiorcami stały się przyczynkiem do stworzenia na Politechnice Łódzkiej kierunku studiów „chemia budowlana”.
– Firmy zwracały uwagę na to, że brakuje inżynierów, którzy posiadali by interdyscyplinarną, specjalistyczną wiedzę, związaną z całym budownictwem – mówi dr inż. Agnieszka Mrozek, prodziekan ds Studenckich i Kształcenia PŁ. I dodaje: – Takich kompleksowych kwalifikacji nie posiadali ani inżynierowie mechanicy, chemicy, ceramicy, budowlańcy, ani specjaliści od technologii chemicznej, inżynierii materiałowej czy ekologii.

Dlatego powstał interdyscyplinarny kierunek chemia budowlana. Jak tłumaczą władze uczelni, jego absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych, chemicznych, technologicznych, inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej, zna też  metody wytwarzania, przetwórstwa i modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych oraz kompozytowych.
Co więcej, studenci, którzy wybierają ten kierunek studiów na Politechnice Łódzkiej będą mieli okazję studiować na trzech różnych uczelniach w kraju. Tak przewiduje porozumienie zawarte przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. – To pierwszy taki przypadek w Polsce, żeby jeden kierunek prowadzony był przez trzy uczelnie – podkreśla Ewa Chojnacka, rzecznik PŁ.

Studenci chemii budowlanej spędzą cztery semestry w macierzystej szkole wyższej, a następnie po semestrze na uczelniach partnerskich, gdzie mają szanse na zrobienie specjalizacji będącej domeną danej uczelni. Łódzką specjalnością są materiały polimerowe, a także kompozytowe i barwniki. Krakowska uczelnia to mocny ośrodek technologii budowlanych, zaś gdańska – chemii analitycznej.

Także inna łódzka uczelnia zmienia się pod wpływem sygnałów z rynku pracy. Dzięki współpracy Uniwersytetu Łódzkiego oraz  środowisk biznesowych zmieniono sposób kształcenia logistyków. – Dzięki bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami – produkcyjnymi, dystrybucyjnymi oraz operatorami logistycznymi, a także przy zaangażowaniu władz regionu  (ze względu na atrakcyjną lokalizację okolice Łodzi stają się zagłębiem firm logistycznych) możliwe było określenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji oczekiwanych od nowozatrudnionych pracowników w branży logistycznej. Stąd od tego roku akademickiego logistyka ma zmieniony program – tłumaczy Tomasz Boruszczak,  rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego.  Z  Wydziałem Zarządzania  przy tworzeniu nowego programu współpracowały   firmy: Dachser, Rossmann, BSH, ABB, Philips, Procter & Gamble. 

Ale to nie jedyne zmiany na tej uczelni będące efektem współpracy ze światem biznesu: – Do potrzeb pracodawców, dostosowywany jest także nowy kierunek geoinformacja, prowadzony wspólnie przez wydziały nauk geograficznych, matematyki i informatyki UŁ. – dodaje Boruszczak. Uczelnia przygotowuje się też do otwarcia dwóch kolejnych kierunków: technologii i informatyce w logistyce oraz informatyki w języku angielskim.

Biznesowe usługi w uczelniach

W 2008 roku Uniwersytet Gdański otworzył na Wydziale Ekonomicznym pracownię Thomson Reuters Data Suite z bezpłatnym dostępem do informacji finansowych dostarczanych przez tę firmę.  Był to efekt umowy między uczelnią a Reutersem. Dotyczyła  realizacji "Programu Finansowo-Bankowego" dla studentów kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz dla studentów ekonomii i specjalności International Business. Był to pierwszy tego typu projekt w Polsce i jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej.
Teraz,  w czasie studiów na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, studenci mają obowiązkowy przedmiot Akademia Thomson Reuters. Na kierunku ekonomia przedmiot ten funkcjonuje jako wykład do wyboru. Prowadzony jest również w języku angielskim na specjalności International Business. W ten sposób Thomson Reuters przygotowuje sobie przyszłe kadry. W tym roku na Wydziale Ekonomicznym UG – w ramach zajęć do wyboru – rusza też cykl wykładów prowadzonych przez praktyków z Rady Dyrektorów, będą to w większości przedsiębiorcy-praktycy z regionu pomorskiego.

Firmy i biznes tworzą także wspólne projekty. Przez prawie półtora roku naukowcy z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego ściśle współpracowali z organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.  Pracownicy naukowi odbywali trzymiesięczne staże  w firmach zajmujących się wytwarzaniem oraz wdrażaniem nowych technologii. Oni zaś (naukowcy) bezpłatnie szkolili pracowników tych przedsiębiorstw z zakresu szeroko rozumianej informatyki.  Projekt, dofinansowany z pieniędzy samorządu, nazywał się „Zróbmy coś razem”. O tym, jak ważna jest współpraca z uczelniami, czy szkołami wiedzą członkowie Lubuskiego Klastra Metalowego  (czyli firmy z branży metalowej zrzeszone w klastrze): – Współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim. Uczelnia stworzyła kierunek dla przyszłych inżynierów, specjalizujących się w budowie maszyn, gdzie studenci mają praktyki w firmach z naszego klastra.  A program nauki uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy i lokalnych firm – mówi Janusz Gramza, dyrektor klastra, przedstawiciel Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Kierunek istnieje od trzech lat. Firmy z branży metalowej z województwa lubuskiego ufundowały również bibliotekę techniczną dla uczelni. Teraz nawiązują podobną współpracę ze technicznymi szkołami średnimi, tak by w regionie powstał nowoczesny system uczenia techników – mechaników.

Umowy z uczelniami podpisują małe i duże firmy

Marcin Kozak, szef innowacyjnej żagańskiej firmy produkującej solarne latarnie, niedawno podpisał umowę z Uniwersytetem Zielonogórskim. Dzięki niej studenci będą mogli pisać prace licencjackie i magisterskie na temat energetyki odnawialnej oraz nowoczesnych technologii.

Długie doświadczenie we współpracy z pracodawcami mają też Wyższa Szkoła Gospodarki i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. – Kiedy tworzyliśmy mechatronikę, radziliśmy się specjalistów z zakładów lotniczych, a także PESY, czego nasi studenci powinni się uczyć na tym kierunku. Podobnie jest z hotelarstwem, czy kierunkami związanymi z pomocą społeczną – mówi Agnieszka Kowalkowska, dyrektor działu marketingu i informacji WSG. (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding, to znana w całej Europie firma produkująca tramwaje i pojazdy szynowe.)

Również UTP współpracuje ze światem biznesu. W ramach programu "Dydaktyka i praktyka" studenci odbywają płatne staże. Jedną z firm, gdzie mogą zdobywać doświadczenie, jest właśnie PESA. –Idealny inżynier, to taki, który prócz wiedzy technicznej potrafi zarządzać personelem i zna języki obce. Cały czas pracujemy nad takim modelem kształcenia, aby nasi absolwenci spełniali te oczekiwania – przyznaje prof. Janusz Prusiński, prorektor UTP ds. dydaktycznych i studenckich.

Tomasz  Zaboklicki, prezes PESY przyznaje, że często absolwentom brakuje właśnie tak zwanych „miękkich kwalifikacji”. Nie mają wiedzy z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania. – Nie potrafią też rozwiązywać problemów, nie umieją przedkładać wiedzy teoretycznej na praktyczną – zdaniem  Zabolickiego uczelnie muszą jeszcze ściślej współpracować z biznesem. Młodzi naukowcy powinni przynajmniej przez pół roku pracować w firmach związanych ze swoją branżą.

studia

Wiadomości

O walidacji w teorii i praktyce w gronie ekspertów

O walidacji w teorii i praktyce w gronie ekspertów

16 października w ośrodku CEZAMAT odbyła się, zorganizowana przez IBE, konferencja Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji − od…

Więcej...
Zapraszamy na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Zapraszamy na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Już po raz dziewiąty Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje Forum Rozwoju Mazowsza. To najważniejsze w województwie mazowieckim…

Więcej...
Konferencja - Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - od założeń do praktyk

Konferencja - Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - od założeń do praktyk

Wydarzenie jest skierowane do instytucji certyfikujących funkcjonujących w ramach wdrażanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i podmiotów…

Więcej...
Rozwój kwalifikacji w branży motoryzacyjnej

Rozwój kwalifikacji w branży motoryzacyjnej

Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w branży motoryzacji dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji był tematem seminarium, w którym wzięło udział niemal…

Więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Animacja "Kwalifikacje na wyciągnięcie ręki"


Na portalu kwalifikacje.gov.pl  znajdziesz wszystkie oficjalne i najważniejsze informacje na temat  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. To strona dla każdego: pracownika, pracodawcy, ucznia, trenera czy osób zainteresowanych opisaniem kwalifikacji.

 

Animacja "Kwalifikacje dla wymagających"

Po co w ogóle jest Zintegrowany System Kwalifikacji? Czym  w ogóle są te kwalifikacje? Jak wygląda ich opisywanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w powyższej animacji.Cykl audycji TV „Kwalifikacje dla każdego”


Jeśli ktoś planuje swoją ścieżkę kariery, szuka pracy lub chce zmienić obecną, szkoli innych, doradza przy wyborze kierunku edukacji, ten cykl audycji  będzie dla niego bardzo pomocny. Dowie się, w jaki sposób ZSK będzie działał i jak ułatwi życie uczącym się i pracującym Polakom. KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR