cookiesKalendarz wydarzeń

luty 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych

Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych swoim zakresem obejmuje właściwe i specyficzne efekty uczenia się użyteczne we wspieraniu osób, grup i organizacji w procesie rozwoju. Motywacją do tworzenia projektu ramy sektorowej było przekonanie o możliwych korzyściach, jakie płyną z  upowszechnienia nowoczesnych, transparentnych kwalifikacji w  obszarze usług rozwojowych.   Rama sektorowa ma ułatwiać opisywanie kwalifikacji funkcjonujących w  sektorze usług rozwojowych oraz przypisanie im poziomu PRK, co umożliwi lepsze rozumienie i  porównywanie kwalifikacji sektorowych, stworzy warunki dla zwiększenia mobilności zawodowej pracowników sektora oraz pozwoli na bardziej świadome i zindywidualizowane podejście do rozwoju karier zawodowych. Ułatwi także wykorzystanie Polskiej Ramy Kwalifikacji przez pracowników, instytucje, klientów i  szerokie grono interesariuszy obszaru działań edukacyjnych i  doradczych, służących uczeniu się dorosłych, rozwojowi osobistemu i  organizacji. Tak rozumiana rama sektorowa jest w  rezultacie reprezentatywna i  istotna dla sektora usług rozwojowych dzięki oparciu na efektach uczenia się kluczowych dla prowadzenia działalności polegającej na różnych formach i metodach wsparcia rozwoju poprzez uczenie się.

Publikacja przedstawia informacje dotyczące projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych (SRK  UR). Składa się z  trzech rozdziałów prezentujących kolejno: ogólne założenia SRK UR, opis realizacji projektu i  metodologię prac nad sektorową ramą, omówienie ramy wraz z  instrukcją korzystania z  niej oraz słownikiem objaśniającym zastosowane terminy.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR