cookiesKalendarz wydarzeń

wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Opis kwalifikacji

Standard opisu kwalifikacji opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych jest dedykowany przede wszystkim kwalifikacjom nadawanym poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. W ramach rozwiązań projektowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ten standard  powstał jako narzędzie służące jakości nadawanych kwalifikacji, szczególnie tych nadawanych poza edukacją formalną wyjaśnia dr Gabriela Ziewiec-Skokowska, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych.


Standard opisu kwalifikacji powstał, by umożliwić przejrzysty opis kwalifikacji – by jasno było wiadomo, jaka wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne kryją się za kwalifikacją, czyli dokumentem formalnie potwierdzającym wynik uczenia się.

Standard opisu kwalifikacji przez to, że umożliwia zwiększenie przejrzystości kwalifikacji, umożliwia też porównywanie kwalifikacji między sobą. Pokazuje, jakie kompetencje są wspólne a jakie różne pomiędzy rozmaitymi kwalifikacjami funkcjonującymi na rynku pracy.

Podczas prowadzonych przez nas w IBE prac przyjęliśmy, że standard opisu kwalifikacji i nasze podejście do opisu efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji ma być pomocne zarówno dla pracodawcy, jak i dla osób uczących się, czyli projektujących swoją ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego.

Standard opisu kwalifikacji powstał w ramach prac pilotażowych prowadzonych w Instytucie Badań Edukacyjnych, podczas których powstały opisy 58 kwalifikacji. Wśród nich można wyróżnić kwalifikacje, które są adresowane do osób, które przedwcześnie przerwały naukę i w związku z tym kwalifikacje stanowią dla nich możliwość potwierdzenie kompetencji nabytych w miejscu pracy. Możliwość formalnego potwierdzenia ich kompetencji sprawi, że osoby te zostaną zachęcone do rozwijania się i uczenia się przez całe życie.

Wśród powstałych dotychczas kwalifikacji możemy też wyróżnić kwalifikacje dedykowane absolwentom szkół wyższych, którzy bardzo często posiadają szeroką wiedzę interdyscyplinarną, ale nie mają jeszcze praktycznych umiejętności dotyczących wykonywania zadań powiązanych z rynkiem pracy.

Wypracowaliśmy również takie kwalifikacje, które zwiększają przejrzystość kwalifikacji już funkcjonujących w branżach np. w obszarach turystyki, sportu, rynku nieruchomości. Zostały one zgłoszone przez przedstawicieli środowisk branżowych i stanowią propozycję uporządkowania ścieżki rozwoju zawodowego dla osób, które w tych branżach pracują.

Prace pilotażowe dotyczące wypracowania kwalifikacji prowadzono we współpracy z zespołami branżowymi. Zespoły te liczyły od trzech do pięciu osób. Dbaliśmy o to, by w każdym zespole perspektywy patrzenia na daną kwalifikację były jak najbardziej zróżnicowane. Zabiegaliśmy, by w każdym zespole znalazł się pracodawca oraz ktoś realizujący zadania, do których przygotowuje dana kwalifikacja, a także osoby prowadzące kształcenie i szkolenie w zakresie efektów kształcenia zbliżonych do definiowanej kwalifikacji. W skład każdego zespołu wchodziła też osoba, która posiada doświadczenie w weryfikowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszaru pokrewnego do projektowanej kwalifikacji.

Dzięki opisywaniu kwalifikacji zgodnie z wypracowanym przez IBE standardem mamy pewność, że kwalifikacja będzie przejrzysta i czytelna zarówno dla pracodawców, jak i dla osób uczących się. Zwiększy to też możliwości porównywania kwalifikacji między sobą – również z kwalifikacjami funkcjonującymi na europejskim rynku pracy. Kwalifikacja opisana zgodnie ze standardem będzie mogła też stanowić punkt wyjścia dla wysokiej jakości programów kształcenia i wysokiej jakości walidacji – takiej, która będzie budziła zaufanie środowisk branżowych.

Po wejściu w życie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji tylko i wyłącznie kwalifikacje opisane zgodnie ze standardem będą mogły być włączane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i będą mogły mieć określony poziom w Polskiej Ramie Kwalifikacji. A jeśli kwalifikacja będzie miała określony poziom PRK to łatwiejsze będzie jej odniesienie do kwalifikacji istniejących w innych krajach, które przyjęły rozwiązania rekomendowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich ram kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie.

Załączniki:

Więcej w zakładce Opisy kwalifikacji lub w publikacjach:

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR