cookies
Sektorowe ramy kwalifikacji planowane przez branże

Szereg branż planuje budowę swoich ram sektorowych, np. jak: górnictwo, psychologowie, PR, HR, branża edukacyjna, energetyka, zarządzanie nieruchomościami, systemy zabezpieczeń. Wiele z nich ma oparcie w rozwiązaniach międzynarodowych. Kto i dlaczego pracuje nad ramami sektorowymi jako punktem wyjścia do prac nad opisami kwalifikacji?

Sektorowa rama kwalifikacji dla:

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE