cookies
Seminaria w projekcie ZSK

W ramach realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” będą organizowane seminaria informacyjne dla interesariuszy projektu:

  • kadry administracji publicznej,
  • przedstawicieli JST,
  • instytucji zainteresowanych włączaniem kwalifikacji rynkowych do ZSK,
  • kadr podmiotów, które mogą pełnić funkcje instytucji certyfikujących lub podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości,  
  • podmiotów, które są zainteresowane opracowaniem własnej sektorowej ramy kwalifikacji
  • wszystkich zainteresowanych korzyściami płynącymi z wdrożenia ZSK.

Seminaria odbywają się w małych grupach (do 25 osób). Zazwyczaj są to spotkania dwudniowe, w ramach których zaplanowano nie tylko wykłady ekspertów merytorycznych ale i warsztaty i oraz pracę w małych grupach.

Udział w seminariach jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg dla osób mieszkających poza miejscowością, w której odbywa się seminarium, a także całodzienne wyżywienie.
Uczestnicy seminarium otrzymają bezpłatnie komplet materiałów dotyczących ZSK oraz publikacje autorstwa ekspertów pracujących nad systemem kwalifikacji.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt z kierownikami poszczególnych zadań lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE