cookiesKalendarz wydarzeń

maj 2022
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Sektorowa rama kwalifikacji dla telekomunikacji

Sprawne, nowoczesne, powszechnie dostępne systemy telekomunikacyjne potrzebne są do rozwoju społeczno-gospodarczego. O jakości systemów i usług telekomunikacyjnych stanowią fachowi pracownicy. Sektorowa Rama Kwalifikacji dla branży telekomunikacyjnej (SRK Tele) pomóc ma w stworzeniu nowoczesnych, przejrzystych i porównywalnych form kształcenia, walidacji i certyfikacji kwalifikacji w branży telekomunikacyjnej.

– Telekomunikacja to jedna najdynamiczniej rozwijających się dziedzin społecznych i gospodarczych.
Tempo i zakres zmian dotyczących  infrastruktury technicznej i usług dla konsumentów są tak szybkie, że firmy szukają pracowników z coraz nowszymi i bardziej złożonymi kwalifikacjami.

Coraz częściej potrzebni są specjaliści nie tylko z rozległą wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim z konkretnymi umiejętnościami praktycznymi  – tłumaczył Piotr Zychowicz, prezes Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji (SBT), które przygotowało w 2015 r. Sektorową Ramę Telekomunikacji. – Rama to dopiero początek – schemat, sposób, w jaki mogą być opisane  kwalifikacje – dodaje ekspert. Dla firm ważne jest, aby powstał i zaczął funkcjonować Zintegrowany System Kwalifikacji i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.

– Wydzieliliśmy dwa obszary w telekomunikacji przy opracowywaniu ramy: infrastrukturę oraz usługi i urządzenia (końcowe)  – relacjonował Adam Siewicz, kierownik merytoryczny projektu. Pierwszy dotyczy projektowania i budowy  obiektów telekomunikacyjnych, w tym stosowania wyrobów, montażu i pomiaru linii, sieci, instalacji oraz systemów, a także utrzymania i zarządzania telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi. Drugi zaś zawiera w sobie sprzedaż, świadczenie oraz zarządzanie usługami, wytwarzanie, montaż, instalowanie, uruchamianie, testowanie, konserwację i serwis telekomunikacyjnych urządzeń (końcowych).

– To szerokie dziedziny począwszy od projektowania zarówno sieci telekomunikacyjnej przewodowej, radiowej, w tym usług dostępu do Internetu, poczynając od projektowania, budowy przez dostarczanie sieci telekomunikacyjnej i świadczenia odpowiednich usług aż do kupna aparatu końcowego (np. klasycznego aparatu telefonicznego,  komórkowego, komputera, tabletu, iPadu itp.) przez prywatną osobę – tłumaczył Adam Siewicz.

SRK Tele to branżowe rozwinięcie Polskiej Ramy Kwalifikacji.  Dla infrastruktury określono cztery poziomy ramy sektorowej: od 3 do 7, a dla usług oraz urządzeń końcowych – trzy: od 3 do 6.
Charakterystyki poziomów SRK Tele są opisem efektów uczenia się (z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne) typowych dla branży telekomunikacyjnej.

SBT w specjalnie przygotowanej dla branży broszurze „Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora telekomunikacyjnego w Polsce – SRK Tele” podaje przykłady kwalifikacji zawodowych w projekcie SBT – SRK Tele:

Kwalifikacja sektorowa na poziomie SRK 3:
 • Certyfikat „Montażu i napraw sieci telekomunikacyjnych” – (przykład stanowiska) specjalista-instalator
 • Certyfikat „Prowadzenia serwisu i napraw urządzeń końcowych” – (przykład stanowiska) technik
Kwalifikacja sektorowa na poziomie SRK 4:
 • Certyfikat „Nadzoru nad wykonawstwem sieci telekomunikacyjnych” – (przykład stanowiska) brygadzista-instalator
 • Certyfikat „Obsługi klienta” – (przykład stanowiska) sprzedawca-konsultant
Kwalifikacja sektorowa na poziomie SRK 5:
 • Certyfikat „Prowadzenia i nadzoru nad dokumentacją techniczną” – (przykład stanowiska) samodzielny specjalista
 • Certyfikat „Prowadzenia handlu i logistyki” – (przykład stanowiska) handlowiec
Kwalifikacja sektorowa na poziomie SRK 6:
 • Certyfikat „Prowadzenia i nadzoru nad projektami budownictwa telekomunikacyjnego” – (przykład stanowiska) inżynier projektu
 • Certyfikat „Prowadzenia sprzedaży i usług dla firm” – Kierownik handlowy
Kwalifikacja sektorowa na poziomie SRK 7:
 • Certyfikat „Prowadzenia i nadzoru nad inwestycjami budownictwa telekomunikacyjnego” – (przykład stanowiska) menedżer kontraktu
– Struktura SRK Tele jest hierarchiczna, co oznacza, że na każdym kolejnym (wyższym) poziomie następuje odpowiednio wzrost wymagań: pogłębionej wiedzy, bogatszego wachlarza umiejętności, wzrostu predyspozycji do podejmowania bardziej złożonych i odpowiedzialnych ról zawodowych; niezbędnych do pełnienia określonych funkcji zawodowych. Taka struktura umożliwia opracowanie w przyszłości mapy kwalifikacji dla SRK Tele, czyli przypisanie już istniejących, jak i nowo powstających kwalifikacji, do odpowiednich poziomów i w konsekwencji zgłoszenie ich do ZRK – tłumaczył Adam Siewicz.

Rama jest przeznaczona dla osób reprezentujących sektor telekomunikacji, tj. reprezentujących jednostki nauki i szkolnictwa, administracji, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, izby), operatorów telekomunikacyjnych, firmy usługowo-produkcyjno-wykonawcze, instytucje certyfikujące, walidujące, szkolące czy też opracowujące programy kształcenia i szkolenia.
Opracowanie SRK Tele, jak mają nadzieję jego autorzy, umożliwi w przyszłości  dostosowanie programów kształcenia i szkoleń pracowników do potrzeb rynku pracy w sektorze telekomunikacyjnym.

– Rama jako wystandaryzowane narzędzie zapewni ocenę jakości w edukacji pozaformalnej, także w prywatnych firmach szkolących w ramach komercyjnej działalności – dodawał Adam Siewicz. System certyfikatów zawodowych oraz zapisywanie na świadectwach poziomu wynikającego z SRK Tele, ułatwi przedsiębiorcom uzyskanie przejrzystych informacji dotyczących umiejętności i kompetencji, jakie posiadają zgłaszający się do nich kandydaci do pracy. Ekspert dodaje, iż dla firm prowadzących szkolenia zastosowanie w swoich programach wymogów i zasad zawartych w SRK Tele, będzie potwierdzeniem gwarancji jakości ich kompetencji. A osoby starające się o nowe kompetencje i kwalifikacje, będą mogły w łatwy sposób uzyskać informację na ten temat z SRK Tele.

Przy opracowywaniu ramy sektorowej  Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji współpracowało z  ekspertami, naukowcami, firmami i instytucjami.  Były to między innymi: ELMAT sp. z o.o; Konfederacja Lewiatan; Netia SA; Politechnika Warszawska; Politechnika Łódzka – szkoła wyższa; Polkomtel sp. z o.o.; Technitel Polska SA (Grupa Technitel); Teraport Telekom sp. z o.o.; UKE oraz URS sp. z o.o.

Podsumowanie

Podstawowym celem opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji SRK Tele jest dostarczenie
na potrzeby branży telekomunikacyjnej wystandaryzowanego narzędzia umożliwiającego:
 1. opracowanie mapy kwalifikacji dla branży telekomunikacyjnej,
 2. opracowywanie programów szkoleń i walidacji,
 3. definiowanie szczegółowych wymagań w procesach certyfikacji,
 4. identyfikację kompetencji kandydatów do pracy,
 5. podejmowanie pracownikom lub innym osobom zainteresowanym pracą w telekomunikacji decyzji dotyczących rozwoju zawodowego,
 6. rozwój mobilności zawodowej pracowników.

Sektorowa rama kwalifikacji SRK Tele

 

Barbara Wichrowska, członek zarządu Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji jest w naszej branży zdecydowanie potrzebny. W naszym środowisku są trzy etapy inwestycyjne: projektowanie, wykonawstwo i nadzór. I w ramach tych obszarów, zdefiniowanych już na poziomie ZSK, pracownicy mają określone kompetencje i mogą je podwyższać, zdobywać silniejszą pozycję zawodową. Pracownik z tej branży z potwierdzonymi kwalifikacjami może być potem i w innym kraju tam samo postrzegany zawodowo. Nie musi już tego udowadniać. I z pozycji każdego człowieka jest to bardzo ważna sprawa. Czy to projektant, czy kierownik budowy czy rzeczoznawca, jest tym jak najbardziej zainteresowany.


( maj, 2015 )


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR