cookiesKalendarz wydarzeń

wrzesień 2022
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

Kształcenie zawodowe w Polsce i Niemczech

konferencje wrzesien miniW jaki sposób dostosować kształcenie zawodowe do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy? Czy praktyczne podejście do nauki zawodu to dobry sposób walki z bezrobociem? Które rozwiązania zastosowane w niemieckiej edukacji można wykorzystać w polskich realiach? 

Odpowiedzi na te pytania oraz potencjalnych rozwiązań poszukiwali uczestnicy konferencji „Rola i znaczenie kształcenia zawodowego we współpracy Polska-Niemcy”, którą 15 września br. zorganizowała Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. W spotkaniu uczestniczył m.in. Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dr Tomasz Saryusz-Wolski, ekspert merytoryczny projektu „Kwalifikacje po europejsku” z Instytutu Badań Edukacyjnych, a także goście z Niemiec: Rolf Nikel, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Susanne Burger z Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań oraz Gunther Spillner z Federalnego Instytutu ds. Kształcenia Zawodowego.

Już na początku konferencji głos zabrał wiceminister Tadeusz Sławecki, który omawiając różnice pomiędzy system edukacji w Polsce i Niemczech, zwrócił uwagę na znaczenie kształcenie zawodowego w obu krajach. Okazuje się, że w Polsce dużo więcej osób kończy szkoły ogólnokształcące o profilu humanistycznym, niezależnie od faktu, że wśród absolwentów tych kierunków nadal jest bardzo wysokie bezrobocie. Inaczej ta kwestia przedstawia się u naszych zachodnich sąsiadów. Ambasador Rolf Nikel wyjaśniał, że ponad połowa młodych Niemców decyduje się na wybór zawodowej szkoły. Na potwierdzenie swoich słów przytoczył dane statystyczne, z których wynika, że wśród absolwentów tego rodzaju szkół jest najniższe bezrobocie i wynosi poniżej 10%. 

O tym, że polski system edukacji musi być bardziej dostosowany do wymogów obecnego rynku pracy i realiów gospodarki wspominali wszyscy prelegenci. Słuchając wykładu dr Tomasza Saryusza-Wolskiego z Instytutu Badań Edukacyjnych można było dowiedzieć się o bardziej praktycznych rozwiązaniach oraz, czym jest Polska Rama Kwalifikacji i jak będzie wspierać rozwój kwalifikacji zawodowych. Prelegent pokazał korzyści, jakie płyną z wprowadzenia ramy: możliwość uzyskiwania kwalifikacji różnymi drogami, w tym także tymi, które dostępne są poza formalnym systemem edukacji; zwiększenie wiarygodności polskich kwalifikacji w perspektywie krajowej i zagranicznej. Ekspert IBE wielokrotnie podkreślał, że jednym z głównych celów wprowadzenia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz zintegrowanego rejestru kwalifikacji jest wyraźniejsze i mocniejsze powiązanie pomiędzy edukacją a realnymi wymogami społeczeństwa i gospodarki.

Na zakończenie swojego wystąpienia dr Tomasz Saryusz-Wolski zarekomendował dwa ważne dokumenty: Raport referencyjny i Raport samopotwierdzenia, zaaprobowane przez Komitet ds. Europejskich Rady Ministrów i Grupę Doradczą przy Komisji Europejskiej. Dodał także, że wszystkie najważniejsze wnioski zapisane w Raporcie referencyjnym można znaleźć w wersji niemieckojęzycznej. Broszura dostępna jest na stronach Instytutu Badań Edukacyjnych, pod adresem: http://www.kwalifikacje.edu.pl/en/publications/610-referencing-report-brochure.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR