cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


W Lublinie o uczeniu się przez całe życie

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/lublin2014/all oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

konferencja LublinO potrzebie uczenia się przez całe życie i krajowym systemie kwalifikacji opowiadali eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy w Krakowie i Lublinie podczas konferencji, która odbyła się 24 kwietnia 2014 r. w Lublinie. 


Jakie są braki w kompetencjach Polaków i dlaczego musimy uczyć się przez całe życie? Czym jest Polska Rama Kwalifikacji i w jaki sposób uporządkuje wszystkie polskie kwalifikacje? Jak te zmiany wpłyną na rekrutację pracowników i na planowanie karier zawodowych? Jak krajowy system kwalifikacji może stać się narzędziem rozwoju regionalnego? Jakie są dobre przykłady współpracy między edukacją a rynkiem pracy w województwie lubelskim?

{gallery}galerie/lublin2014/all{/gallery}

Tym zagadnieniom poświęcona była konferencja Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie”, która odbyła się 24 kwietnia w Lublinie.

01 Jan Burski, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych, opowiadał o umiejętnościach Polaków na tle innych krajów. Powołał się przy tym na realizowane przez IBE badania uczniów, dorosłych i osób starszych. – W ostatnim badaniu PISA, jednym z największych badań edukacyjnych 15-letnich uczniów w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych, Polska na tle innych krajów wypadła bardzo dobrze. Ponadto wyniki polskich uczniów w kolejnych rundach badania PISA znacznie się poprawiają. Niestety znacznie gorzej w badaniach kompetencji wypadają dorośli. Jak wynika z Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC zrealizowanego na przełomie 2011 i 2012 roku w 24 krajach dorośli Polacy plasują się poniżej średniej. Z badania wynika również, że poziom kompetencji u dorosłych po 30 roku życia stopniowo spada – dotyczy to zarówno Polaków, jak i obywateli innych krajów uczestniczących w badaniu. Spadek poziomu kompetencji jest powiązany zarówno z wiekiem, jak i sytuacją zawodową. Znaczna utrata kompetencji dotyczy przede wszystkim bezrobotnych oraz biernych zawodowo. – Nie wystarczy uczyć się w szkole, zakuć i zapomnieć – podsumował ekspert IBE – trzeba uczyć się przez całe życie.
02
Jan Burski, Instytut Badań Edukacyjnych

O potrzebie uczenia się przez całe życie i krajowym systemie kwalifikacji jako odpowiedzi na to wyzwanie mówiła Beata Balińska, ekspert projektu „Kwalifikacje po europejsku” w Instytucie Badań Edukacyjnych. – Skończył się czas, kiedy można było mieć jedną pracę przez całe życie i pracować przez 50 lat w swoim zawodzie. We współczesnym świecie trzeba będzie szybko się przekwalifikowywać i elastycznie podchodzić do dynamicznych zmian na rynku pracy. Dotyczy to zarówno osób o niskich, jak i wysokich kompetencjach. Uczenie się przez całe życie może ograniczyć lukę w kompetencjach dorosłych po zakończeniu formalnej edukacji i pozwoli nadążać za zmianami popytu na kompetencje i kwalifikacje.
05
Beata Balińska, Instytut Badań Edukacyjnych

Monika Gucwa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opowiadała o potrzebie położenia większego nacisku w polityce regionalnej na kwestie związane z rozwojem uczenia się przez całe życie. – Chcemy promować wśród mieszkańców Małopolski postawę otwartą na rozwój osobisty i zawodowy oraz postawę odpowiedzialności za własną edukację na każdym etapie życia. Właśnie dlatego powstało Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU). Jego głównym zadaniem jest budowanie świadomości mieszkańców na temat korzyści związanych z uczeniem się w różnych sytuacjach życiowych. – Staramy się zaangażować małopolskie instytucje w upowszechnianie wiedzy na temat uczenia się przez całe życie. W ramach partnerstwa powstają ciekawe inicjatywy, takie jak Małopolski Dzień Uczenia się przez całe życie oraz Edukacyjna Gmina Małopolski.

Lublin 8Monika Gucwa, WUP w Krakowie 

O narzędziach wspierających uczenie się przez całe życie w województwie lubelskim opowiadali przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Piotr Krzesiński, kierownik projektu „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”, przedstawił założenia i funkcjonalności portalu www.wirtualnydoradca.wup.lublin.pl , na którym mieszkańcy województwa mogą uzyskać informacje na temat wymagań lokalnego rynku pracy i ustalić, jakie braki kompetencyjne powinni uzupełnić, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie lub zmienić pracę na bardziej satysfakcjonującą.

Lublin 15Agnieszka Postępska, Wydział Polityki Rynku Pracy w Lublinie

Z kolei Agnieszka Postępska z Wydziału Polityki Rynku Pracy opowiadała o partnerstwie lokalnym na rzecz zmiany polityki informacyjnej i promocji poradnictwa zawodowego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych.– Naszym programem pilotażowym byli objęci uczniowie najwyższych klas gimnazjów oraz ich rodzice i opiekunowie. Chcieliśmy uświadomić gimnazjalistom rolę poradnictwa zawodowego – mówiła Agnieszka Postępska – ponieważ zauważamy, że młodzi ludzie nie zawsze myślą o tym, w jakim zawodzie będą pracowali po skończeniu szkoły. Młodzi ludzie przy wyborze dalszego kształcenia i zawodu często oglądają się na koleżanki i kolegów, zamiast uwzględnić własne umiejętności, plany i potrzeby. W ramach partnerstwa informowaliśmy więc uczniów o lokalnym rynku pracy, aktualnym zapotrzebowaniu na zawody i prezentowaliśmy im ofertę edukacyjną na poziomie ponadgimnazjalnym. 

03
W konferencji wzięli udział doradcy edukacyjno-zawodowi, pracownicy szkół wyższych, pracownicy urzędów pracy i ochotniczych hufców pracy, nauczyciele i dyrektorzy szkół, trenerzy, pracownicy działów HR, firm szkoleniowych, poradni zawodowych i psychologicznych oraz pracownicy urzędu miasta. 


RELACJA Z KONFERENCJI

Prezentacje prelegentów:


 


Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/lublin2014/all oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR