cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


O idei uczenia się przez całe życie w województwie kujawsko-pomorskim

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/bydgoszcz14 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

bydgoszcz 1 mCzy polski rynek pracy jest podobny do amerykańskiego? Co oznacza w praktyce uczenie się przez całe życie? Jak badane są kompetencje Polaków reprezentujących różne grupy wiekowe? – odpowiedzi na te pytania można było usłyszeć podczas konferencji „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie”, która odbyła się 10 grudnia w Bydgoszczy. Prelegentami byli dr Tomasz Saryusz-Wolski, Jan Burski z Instytutu Badań Edukacyjnych, a także Monika Gucwa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 

Jak pokazują dane statystyczne, ponad 1/3 zatrudnionych Amerykanów zmienia swoją pracę raz do roku, a 30 milionów Amerykanów  (ok. 10 % ludności) co roku pracuje na stanowiskach, o których nie słyszano jeszcze rok wcześniej. Rynek pracy jest dynamiczny, a Amerykanie muszą stale rozwijać swoje kompetencje, dzięki którym pozostają aktywni zawodowo. – Jedynym rozwiązaniem, aby osoby potrafiły się odnajdywać na nowych stanowiskach pracy,  jest świadome, intencyjne, dobrze umotywowane i doceniane uczenie się przez całe życie. Rynek amerykański zmienia się bardzo intensywnie, ale i polski nie pozostaje też w tyle – tłumaczył dr Tomasz Saryusz-Wolski. – Zmiany na polskim rynku pracy idą w tym samym kierunku, tworzy się społeczeństwo ludzi kompetentnych, gotowych na ciągły rozwój – dodał. Prelegent podkreślił, że uczenie się przez całe życie nie może być utożsamiane z uczeniem różnych grup wiekowych.  – Uniwersytet dziecięcy, gimnazja, licea, studia I i II stopnia, a także Uniwersytet III wieku to nic innego jak nauczanie różnych grup wiekowych. To nie jest jednak to samo, co uczenie przez całe życie. Istotne jest to, co osoba ucząca wie, rozumie i potrafi wykonać, a nie to czego się uczy i jak długo trwała nauka. 

Odwołując się do realiów dzisiejszego rynku pracy, dr Tomasz Saryusz-Wolski wskazywał, że kluczowe w procesie rozwoju zawodowego jest doświadczenie w zdobywaniu pracy. – Na rozmowach kwalifikacyjnych kandydat pytany jest zazwyczaj o dotychczasowe stanowiska pracy. Poszukujemy kompetencji u przyszłych pracowników, oczekujemy kształcenia pozaformalnego, ale brakuje nam systemu, który potwierdzi rezultaty zdobytych umiejętności. Polska Rama Kwalifikacji jest impulsem do modernizacji krajowego systemu kwalifikacji. Nie tylko umożliwi uzyskiwanie kwalifikacji różnymi drogami, zwiększy wiarygodność polskich kwalifikacji w perspektywie krajowej i zagranicznej, ale ułatwi również rozwój kadry kierowniczej i wpłynie na lepsze powiązanie edukacji z realnymi potrzebami społeczeństwa i gospodarki – kontynuował dr Saryusz-Wolski.

{gallery}galerie/bydgoszcz14{/gallery}
Jan Burski, reprezentujący Instytut Badań Edukacyjnych, mówił o kompetencjach Europejczyków w świetle badań międzynarodowych. Omawiane przez prelegenta badania dotyczyły trzech grup docelowych: uczniów (badanie PISA), dorosłych i osób starszych (badanie PIAAC).  – Polityka na rzecz uczenia się przez całe życie powinna być wynikiem partnerstwa rządu, samorządu terytorialnego, pracodawców i pracowników, a także organizacji obywatelskich. Ludzie chcą się uczyć przez całe życie – podkreślał prelegent. W swoim wystąpieniu przybliżył istotę badania PIAAC, które zajmuje się bezpośrednim pomiarem kompetencji kluczowych (rozumienie tekstu, rozumowanie matematyczne i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej) wśród populacji w wieku 16-65. Jego wyniki pokazują nasze zdolności do zdobywania nowej wiedzy. Kontynuacją projektu jest badanie postPIAAC, które jest obecnie realizowane w Instytucie Badań Edukacyjnych.

01

Ostatnią prelegentką była Monika Gucwa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, która pokazała zasady działania i współpracy w Małopolskim Partnerstwie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego, które działa od maja 2008 roku. – To inicjatywa, która zrzesza instytucje rynku pracy, edukacji i szkoleń w celu stworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców Małopolski. Do Partnerstwa należą instytucje prywatne i publiczne, które robią to zupełnie dobrowolnie. Przekrój tych grup interesariuszy, które od 6 lat włączają się w Partnerstwo, jest bardzo duży. Początkowo umowę partnerską podpisało  55 instytucji, dzisiaj należy do niego 141 partnerów. Grono instytucji stale się powiększa – podkreśliła prelegentka.

Na zakończenie swojego wystąpienia Monika Gucwa poruszyła temat „uczenia się przez całe życie”, które jest jednym z ważniejszych zagadnień, którym zajmuje się WUP w Krakowie. – Mieszkańcy Małopolski nie mają motywacji żeby się uczyć. Koniec nauki na studiach czy w szkole często oznacza koniec edukacji w ogóle. Impulsem do zmiany dotychczasowej postawy są organizowane w ramach partnerstwa wydarzenia w całym województwie. Warsztaty, szkolenia, pikniki rodzinne czy przedstawienia teatralne mają na celu aktywizację mieszkańców województwa w każdym wieku. Gmina, która organizuje nieszablonowe przedsięwzięcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych ma szansę otrzymać tytuł „Edukacyjnej Gminy Małopolski”. Plebiscyt ma na celu upowszechnienie postawy otwartej na uczenie się przez całe życie. 

W konferencji wzięli udział pracodawcy, doradcy edukacyjno-zawodowi, a także nauczyciele i dyrektorzy bydgoskich szkół. Nie zabrakło również przedstawicieli urzędów pracy i samorządów terytorialnych województwa kujawsko-pomorskiego.


Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/bydgoszcz14 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR