cookiesKalendarz wydarzeń

wrzesień 2022
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

Kwalifikacje w sporcie - relacja z konferencji

stadion mini30 września br. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Sektorowa Rama Kwalifikacji w obszarze sportu”. Eksperci opowiadali o potrzebie tworzenia ram kwalifikacji w tej dziedzinie, nabywania nowych umiejętności oraz idei uczenia się przez całe życie. Skąd pomysł na tworzenie sektorowej ramy kwalifikacji w obszarze sportu? Na jakim etapie są prace nad sektorową ramą kwalifikacji i dlaczego będzie miała ona pozytywny wpływ na rynek pracy? – to główne zagadnienia tej konferencji. 

O znaczeniu ram kwalifikacji w sporcie w perspektywie Unii Europejskiej, a także o potrzebie budowania relacji między rynkiem pracy a systemem edukacji, opowiadała Agata Dziarnowska z Komisji Europejskiej. Prelegentka mówiła także o zakładanym pozytywnym wpływie wdrożenia sektorowej ramy w sporcie. – Rama sektorowa oznacza przejrzystość, czyli odpowiedź na pytanie: co powinienem zrobić, by zdobyć odpowiednie umiejętności?

Agata Dziarnowska
Agata Dziarnowska, Komisja Europejska

Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych, Horacy Dębowski, przedstawił zagadnienia, którymi zespół Instytutu zajmuje się w ramach projektu  „Kwalifikacje po europejsku”. Opowiedział o Polskiej Ramie Kwalifikacji i na jakim etapie są prace prowadzące do jej wdrożenia. Zwrócił także uwagę na założenia powstających ram sektorowych. Podczas wystąpienia zaprezentował ponadto wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC. Według tych badań aż 40 procent Polaków decyduje się na studia, jednak w dalszych etapach życia zaledwie 5 procent z nich kontynuuje edukację i zdobywanie nowych kwalifikacji. W przypadku czytania ze zrozumieniem, umiejętności rozumowania matematycznego oraz umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych Polacy znajdują się prawie na końcu rankingu.

Horacy Dębowski

Dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Perkowski z warszawskiego AWF-u przybliżył uczestnikom, w jaki sposób pojmowany jest sport w kontekście projektu polskiej sektorowej ramy kwalifikacji dla tej branży, jak wyodrębnić kwalifikacje w obszarze sportu oraz jak je weryfikować, a także jakie zadania mają przed sobą osoby, które podjęły się pracy nad ramą sektorową. Profesor Perkowski opowiedział o planach utworzenia listy zawodów oraz określenia, na czym dokładnie polega dany zawód.  – Naszym celem jest określenie kompetencji, które są ważne dla sportu – dodał. Wraz z Piotrem Markiem z Instytutu Sportu, Krzysztof Perkowski zachęcał do współpracy wszystkich, którzy mają do czynienia ze sportem – nauczycieli, trenerów i instruktorów, do tworzenia charakterystyk poziomów kwalifikacji na poszczególnych poziomach polskiej sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie. 

Dr Anna Szumilewicz (AWFiS Gdańsk/ European Health & Fitness Association) podzieliła się doświadczeniami przy tworzeniu europejskiej ramy kwalifikacji w obszarze fitness. Organizacja, której jest członkiem, wypracowała swoje ramy w dziedzinie fitnessu. Podczas wystąpienia dr Szumilewicz przedstawiła proponowane przez EHFA poziomy kwalifikacji i podkreśliła, jak istotne jest, by umożliwić zainteresowanym nabywanie umiejętności bez potrzeby zaczynania edukacji od początku. – Jestem zwolenniczką zdobywania cząstkowych kwalifikacji w sporcie, gdyż w ten sposób budujemy szeroki wachlarz swoich kompetencji – dodała dr Szumilewicz.


Maciej Kania, Polski Związek Jeździectwa

Maciej Kania, przedstawiciel Polskiego Związku Jeździeckiego, opowiadał o strukturze zawodów, które obowiązują w dziedzinie jeździectwa (stworzonej w ramach międzynarodowej federacji działającej w obszarze tego sportu). Podkreślił, że należy położyć nacisk na szkolenia zawodowe i wykształcenie przyszłych zawodników jeździectwa oraz pracowników związanych z tym sportem. Podczas przemówienia wskazał również na potrzebę stworzenia ram dla innych dziedzin sportu.


Sergio Lara-Bercial, European Coaching Council 

Swoimi doświadczeniami na temat budowania ram kwalifikacji w sporcie podzielił się również Sergio Lara-Bercial z Wielkiej Brytanii, trener koszykówki i członek European Coaching Council. – Do niedawna nie było systemu, który ułatwiłby porównanie kwalifikacji trenera w jednym kraju z umiejętnościami trenera w innym – stwierdził. Brytyjczyk opowiedział o pracy nad projektem, który ma na celu doprowadzenie do sytuacji, by wszyscy trenerzy mówili jednym językiem i dzięki ujednoliceniu systemu kwalifikacji mogli swobodnie przemieszczać się po Europie w poszukiwaniu pracy. Prelegent wyraził nadzieję na ścisłą współpracę polskich trenerów z organizacją European Coaching Council na rzecz określenia wspólnych ram kwalifikacji.


Beata Michalska, Instytut Badań Edukacyjnych

Na zakończenie konferencji odbyły się warsztaty prowadzone przez Beatę Michalską z Instytutu Badań Edukacyjnych, podczas których wspólnie zastanawiano się, jaki wpływ będzie miało wprowadzenie systemu kwalifikacji w dziedzinie sportu dla stanowiska trenera czy instruktora. 

W spotkaniu na Stadionie Narodowym wzięli udział m.in. przedstawiciele polskich związków sportowych, ogólnopolskich stowarzyszeń i prywatnych usługodawców działających w obszarze sportu, przedstawiciele klubów sportowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Badań Edukacyjnych.

Prezentacje prelegentów:
 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR