cookiesKalendarz wydarzeń

kwiecień 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

W Krakowie o ramach w szkolnictwie wyższym

W Krakowie o ramach w szkolnictwie wyższym 23 lutego 2012 roku, w Krakowie odbyło się seminarium poświęcone omówieniu i wyjaśnieniu zadań uczelni wynikających z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia. Było to jedno z kilkudziesięciu seminariów na temat KRK dla szkolnictwa wyższego, jakie Zespół Ekspertów Bolońskich i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowały w uczelniach w roku akademickim 2011/12 po wejściu w życie nowych ustaleń prawnych związanych z KRK.

W spotkaniu, prowadzonym przez ekspertów bolońskich, prof. Marka Frankowicza i prof. Janusza Pawlikowskiego, udział wzięło blisko dwustu przedstawicieli szkół wyższych.

Prof. Frankowicz mówił, jak należy definiować efekty kształcenia dla programów studiów, modułów i przedmiotów, a także w jaki sposób do efektów kształcenia zdefiniowanych dla poszczególnych modułów i przedmiotów przypisywać punkty ECTS. Natomiast prof. Pawlikowski wyjaśniał, jak w myśl aktualnych uregulowań prawnych powinien być zorganizowany wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

Uczestnicy seminarium nie mieli wątpliwości, co do potrzeby działań na rzecz wyższej jakości kształcenia na polskich uczelniach (szczególnie niepublicznych). Dyskusja po prezentacjach obu ekspertów bolońskich jasno natomiast pokazała, że Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego nie są uniwersalną odpowiedzią na potrzeby polskich uczelni i sposobem na poprawę jakości kształcenia.

Największe zainteresowanie uczestników seminarium wzbudziło wystąpienie prof. Frankowicza, który przekazywał najbardziej ogólne informacje o potrzebie stosowania języka efektów kształcenia w programach nauczania. Przedstawiciele szkół wyższych wyrazili swoje wątpliwości co do idei i kształtu przygotowanych przez MNiSW rozporządzeń wprowadzających Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. W czasie dyskusji formułowano zastrzeżenia o charakterze ogólnym i szczegółowym. Te pierwsze dotyczyły samej potrzeby wcielania w życie KRK dla szkolnictwa wyższego (dużym zaskoczeniem dla zgromadzonych był fakt, iż Polska jest w tej dziedzinie prekursorem i że inne kraje europejskie nie wprowadziły analogicznych reform).

Zastrzeżenia bardziej szczegółowe dotyczyły definicji wprowadzonych do ustawy,  mówiono o potrzebie rzetelnej informacji o Europejskiej Ramie Kwalifikacji i europejskim kontekście przygotowanych przez MNiSW reform. Atmosfera, w jakiej przebiegało seminarium, pokazała, że idea krajowych ram kwalifikacji nadal budzi kontrowersje.

Zobacz też stronę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:
http://www.frse.org.pl/

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR