cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


W Szczecinie o kwalifikacjach

W Szczecinie o kwalifikacjach– Musimy uczyć w oparciu o efekty. To nowe podejście dla wszystkich –mówiła Beata Michalska, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych, podczas konferencji regionalnej w Szczecinie. Zagadnienie uczenia się przez całe życie oraz kwestie związane z systemem kwalifikacji były głównym tematem konferencji regionalnej zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych, która odbyła się 1 lipca br. w Szczecinie.

 

W złożoność omawianego zagadnienia wprowadziła uczestników animacja „Edukacja nowych możliwości”, która w klarowny sposób pokazała, czym jest Polska Rama Kwalifikacji i jakie korzyści przyniesie wprowadzenie jej w życie. Beata Michalska, ekspert projektu „Kwalifikacje po europejsku” w Instytucie Badań Edukacyjnych, zaprezentowała ramy i system kwalifikacji oraz działanie zintegrowanego systemu kwalifikacji. Podkreśliła, że rama to tylko element systemu, który w tej chwili jest tworzony: – Rama to narzędzie eksperckie i stworzona została do utrzymania porządku. Rama nie jest dla zwykłego obywatela. Jemu potrzebne są znacznie szersze działania, bardziej dostępne, prostsze, żeby ich używanie było łatwe. Podczas swojego wystąpienia Beata Michalska stwierdziła, że potrzebujemy Polskiej Ramy Kwalifikacji, potrzebujemy też procedur uznawania, czyli reguł, w jaki sposób będziemy weryfikować kwalifikacje i kto będzie mógł je weryfikować. Ważne jest również stworzenie procedur zapewnienia jakości. – Edukacja jest dla rynku pracy, nie rynek pracy dla edukacji – podsumowała Beata Michalska.Animacja dotycząca wyników Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) zrealizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczęła drugą część wykładu. Celem badania był pomiar trzech kompetencji: rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jak wynika z przeprowadzonego badania kompetencje Polaków wypadają słabiej niż mieszkańców krajów OECD, co stopniowo się zmienia, na co wskazują wyniki osób w wieku 16-18 lat. Badanie PIAAC dodatkowo dostarcza informacji m.in. o związku pomiędzy umiejętnościami a intensywnością ich wykorzystywania, wykształceniem, aktywnościami edukacyjnymi i sytuacją na rynku pracy.Monika Gucwa, reprezentująca Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, opowiedziała o rozwiązaniu wypracowanym w Małopolsce, ułatwiającym wprowadzenie rozwiązań systemowych z zakresu uczenia się przez całe życie. Małopolskie Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego to platforma współpracy 131 instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń zarówno publicznych i prywatnych. – Wachlarz instytucji współpracujących jest bardzo duży, co ułatwia współpracę oraz poszerza krąg kontaktów przyznała przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W trakcie prezentacji Monika Gucwa zwróciła uwagę na to, jak ważna w wypracowaniu systemu kwalifikacji jest współpraca wszystkich interesariuszy systemu kwalifikacji. Omówiła także podejmowane przez MPKU przykłady projektów i inicjatyw na rzecz kształcenia przez całe życie, m.in. „Małopolski Dzień Uczenia” się oraz program „Edukacyjna Gmina Małopolski”. Uczestnicy konferencji dopytywali przedstawicielkę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o możliwość zaadaptowania tego standardu w innych regionach.Dr inż. Jakub Szpon, wykładowca w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie, przedstawił projekt „Nauczyciel zawodu w praktyce” oraz opowiedział o możliwościach podnoszenia kompetencji przez nauczycieli. Wypracowany program został skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwach zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Głównym jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacja wiedzy praktycznej nauczycieli kształcących w kierunkach stosujących nowoczesne techniki i technologie. Zrealizowane w trakcie projektu badania ewaluacyjne pokazały tendencje i trendy w podnoszeniu kwalifikacji przez nauczycieli, a także efekty ich wdrażania, skuteczność i przydatność. – Systematycznie, ustawicznie kształtujmy i podnośmy kompetencje. Pamiętajmy jednak, że powinniśmy jak najbardziej zbliżyć się do praktyki. Życzyłbym sobie, żeby nauczyciele wychodzili ze szkół i szli w otoczenie zewnętrzne, a nie zamykali się w czterech ścianach – dodał.W konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie” wzięli udział pracownicy urzędów pracy, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy działów HR oraz doradcy edukacyjno-zawodowi.


Prezentacje:


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR