cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Gdańska dyskusja o kwalifikacjach

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/gdansk14 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Gdańska dyskusja o kwalifikacjach- Odpowiedź na pytanie, po co nam ramy kwalifikacji, jest taka: żebyśmy umieli się wpasować w europejski świat - powiedziała Katarzyna Hall w wystąpieniu otwierającym konferencję w Gdańsku. Spotkanie odbyło się 4 lipca i uczestniczyło w nim blisko 100 osób, a jednym z gości była pomorska kurator oświaty Elżbieta Wasilenko.


Poseł Katarzyna Hall, która w 2006 roku jako minister edukacji narodowej uruchomiła prace nad systemem kwalifikacji w Polsce, nakreśliła obecną sytuację systemu edukacji i pojawiające się w związku z tym wymagania w stosunku do absolwentów szkół ponadpodstawowych i uczelni, pracowników oraz pracodawców. - Musimy odnaleźć się na rynku pracy. Musimy się uczyć dalej, zdobywać nowe kwalifikacje. To jest nieustająca droga. Jeżeli rzeczywistość się zmienia, musi się zmieniać system kształcenia - powiedziała. Hall porównała Polską Ramę Kwalifikacji do układanki, której kształt zależy od nas i ma służyć zarówno dorosłym, jak i dzieciom. - Rama kwalifikacji pomaga absolwentom wpasować się w europejskie wymagania, a my jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Praca nad tym dokumentem nigdy się nie skończy - dodała.

O samym systemie kwalifikacji, założeniach zintegrowanego systemu kwalifikacji i wreszcie postępie prac nad Polską Ramą Kwalifikacji mówiła Beata Balińska, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych.

{gallery}galerie/gdansk14{/gallery}
W swoim wystąpieniu przedstawiła również wyniki międzynarodowego badania kompetencji osób dorosłych PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Badanie miało na celu pomiar trzech kompetencji: rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a objęte nim były osoby w wieku 16-65 lat. Wyniki pokazują, że na tle mieszkańców innych krajów OECD dorośli Polacy nie wypadają dobrze. Badanie PIAAC dostarcza również informacji o związku pomiędzy umiejętnościami a intensywnością ich wykorzystania, wykształceniem, aktywnościami edukacyjnymi i sytuacją na rynku pracy.


Natomiast polscy piętnastolatkowie w 2012 roku w badaniu PISA (Programme for International Student Assessment) uplasowali się w czołówce europejskiej.  Badanie to dotyczy wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie szeroko rozumianego czytania, matematyki i nauk przyrodniczych. W kontekście wyników badania PISA można przypuszczać, że w przyszłości dorośli Polacy osiągną poziom umiejętności swoich rówieśników w Europie.


Regionalne rozwiązania dotyczące systemu kwalifikacji zaprezentowali przedstawiciele urzędów pracy z Małopolski i Pomorza. Magdalena Słocińska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie omówiła Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, czyli platformę współpracy instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń na rzecz rozwoju i promocji uczenia się przez całe życie w województwie małopolskim. W czasie prezentacji omówiła cele, zasady i sposób funkcjonowania oraz działania planowane i realizowane w ramach projektów „Małopolska otwarta na wiedzę” oraz „Edukacyjna Gmina Małopolski”. − Musimy się uczyć przez całe życie. Każdy z nas musi być odpowiedzialny za swój rozwój, musi umieć ten rozwój planować, musi wiedzieć nie tylko, co robi teraz, ale też − co będzie robił w przyszłości. Wypracowanie takiej postawy wymaga zmian w świadomości, legislacji, podjęcia współpracy instytucjonalnej. Istotne jest zbudowanie partnerstwa z różnymi instytucjami. Wszystkie decyzje są podejmowane po ich uprzednim przedyskutowaniu − stwierdziła Słocińska. Na potwierdzenie swoich słów przedstawiła kilka przykładów działań realizowanych w Małopolsce, np. podmiotowego finansowania szkoleń. W ramach tych działań przedsiębiorca, który zgłasza zapotrzebowanie na szkolenia, otrzyma na życzenie diagnozę potrzeb szkoleniowych swoich pracowników. Na podstawie wniosków z tej diagnozy wybierze szkolenie dla swoich pracowników. Dofinansowaniem szkolenia będzie bon szkoleniowy. Jednak jego wartość nie będzie pokrywała 100% kosztów. Tak skonstruowany model dofinansowania gwarantuje przemyślane decyzje przedsiębiorcy. Jakość oferty szkoleń jest weryfikowana przez Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce.


Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy w województwie pomorskim przedstawiła dr Anna Pawłowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Omówiła projekt „Pomorski barometr zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego”. Głównym celem tego projektu jest dopasowanie popytu do podaży na rynku pracy, określenie grup zawodów deficytowych, na które jest największe zapotrzebowanie, oraz zdefiniowanych profili kompetencyjnych. W tym celu przeprowadzono badania ilościowe, w wyniku których powstały dwa rankingi: ranking zapotrzebowania na określone kwalifikacje i umiejętności oraz ranking zawodów zidentyfikowanych w badaniach jako zawody deficytowe. Na podstawie zebranych danych wybrano zawody, dla których stworzono profile kompetencyjne. Zawody kluczowe wyodrębniono z branż transportowo-logistycznej i stoczniowej. Skupiono się na sekcjach: informacyjno-komunikacyjnej, finansowej i ubezpieczeniowej, przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. Prawie dla wszystkich zawodów powtarzają się elementy profili kompetencyjnych, które określają cechy osobowe, jakie powinni mieć pracownicy (wyboru dokonali badani pracodawcy). Wśród tych cech znalazły się: pracowitość, odpowiedzialność, uczciwość, samodzielność, prawość, komunikatywność, uporządkowanie. Określono również kluczowe kompetencje pracownika: potrafi się uczyć, posiada kwalifikacje zawodowe, co wiąże się z wcześniej zdobytym doświadczeniem, legitymuje się specjalistycznymi uprawnieniami zawodowymi, posiada wykształcenie kierunkowe, posługuje się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

Joanna Bogdziewicz-Wróblewska, również reprezentująca WUP w Gdańsku, przedstawiła program „Rozwój i kwalifikacje” dotyczący adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty w województwie pomorskim, którzy zostali zwolnieni po 31 grudnia 2012 r. lub byli przewidziani do zwolnienia. Projekt ma pomóc w znalezieniu pracy co najmniej 50% osób spośród tych pracowników. W ramach tego programu zaplanowano poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, staże i praktyki zawodowe, a także wsparcie finansowe  na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej oraz pośrednictwo pracy z wypłatą jednorazowego dodatku relokacyjnego.


Konferencję podsumowano panelem pytań i odpowiedzi dotyczącym poruszanych tematów.


Na pytania i wątpliwości uczestników spotkania odnośnie do wprowadzenia Polskiej Ramy Kwalifikacji odpowiadała Beata Balińska z IBE, która precyzyjnie tłumaczyła wszelkie niejasne dla słuchaczy kwestie.

Prezentacje:

Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/gdansk14 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR