cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Na Śląsku o nowych wyzwaniach dla edukacji i rynku pracy

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/katowice2014/gal oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Katowice miniCzym się różni technik informatyk od technika teleinformatyka? Jak właściwie interpretować wyniki badań kompetencji osób dorosłych PIAAC i co one mówią o kondycji naszej edukacji? Jak Polska Rama Kwalifikacji zmieni edukację, rynek pracy i szkoleń – o tym wszystkim mogli dowiedzieć się uczestnicy konferencji „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie”, która odbyła się 2 września  2014 r. w Katowicach.


– Dlaczego pracujemy nad zintegrowaniem systemu kwalifikacji w Polsce? Dzisiejsza gospodarka opiera się na wiedzy, współczesny rynek pracy wymaga wysokich kompetencji, a nasze kompetencje często wymagają aktualizacji. Coraz częściej dochodzi też do zmiany zawodu w trakcie naszej całej kariery zawodowej. To wymaga zdobywania nowych kompetencji już po zakończeniu edukacji szkolnej. Na znaczeniu zyskuje perspektywa uczenia się przez całe życie – tłumaczył Horacy Dębowski z Instytutu Badań Edukacyjnych. 
Horacy Debowski m
Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych - p.Horacy Dębowski 

Jak wynika z Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC (ang. the Programme for the International Assessment of Adult Competencies), Polacy znajdują się poniżej średniej państw OECD. Z badania wynika również, że poziom kompetencji u osób dorosłych po 30 roku życia stopniowo spada – dotyczy to zarówno Polaków, jak i obywateli innych krajów uczestniczących w badaniu.  Spadek poziomu kompetencji jest powiązany zarówno z wiekiem, jak i sytuacją zawodową.

– W Polsce dostrzegamy pewne problemy, które wiążą się z niskim uczestnictwem osób dorosłych w edukacji i szkoleniach.  Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie jeśli chodzi o liczbę osób dorosłych (w przedziale wiekowym 25 – 64), które podejmują się uzupełniania swojej wiedzy i kompetencji – mówił Horacy Dębowski,  powołując się na statystyki Europejskiego Biura Statystycznego i Głównego Urzędu Statystycznego. 

Katowice 2014

Wśród barier w uczeniu się osób dorosłych wymienić można m.in. brak wiedzy na temat tego, jakie kompetencje będą przydatne na rynku pracy i poprzez jakie szkolenia można je nabyć, poczucie marnowania czasu podczas szkoleń oraz brak informacji czy udział w dodatkowym kursie bądź szkoleniu zwiększy szanse na zatrudnienie. Problemy te ma rozwiązać wprowadzenie krajowego systemu kwalifikacji, którego elementami będą m. in.: Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK). 

O tym, jak w praktyce można realizować założenia uczenia się przez całe życie, opowiedziała Monika Gucwa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Podczas jej prezentacji uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się jak działa Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, które najkrócej można scharakteryzować, jako – … oddolny ruch, powstały by rozwiązywać rozmaite problemy związane z uczeniem się przez całe życie, a co najważniejsze, żeby pracować nad zmianą świadomościową w społeczeństwie – wyjaśniała przedstawicielka Urzędu Pracy w Krakowie.

{gallery}galerie/katowice2014/gal{/gallery}
– Mamy wiele instytucji rynku pracy i instytucji edukacyjnych w naszym regionie. Jednak nie zawsze te instytucje widzą się nawzajem, nie wiedzą czym się zajmują albo zajmują się podobnymi sprawami a mogłyby nad tymi sprawami pracować wspólnie – taki sens istnienia Partnerstwa tłumaczyła Monika Gucwa.

– Mimo, że Partnerstwo jest małopolskie, to mamy w swoich szeregach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – mówiła przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zachęcając uczestników konferencji do pójścia za przykładem Małopolski i tworzenia własnych platform współpracy.

Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Halina Kasznia, opowiadała o tym, jak Krajowy System Kwalifikacji może wspierać przygotowania zawodowe kadr dla gospodarki. Jednym z przykładowych projektów, w których uczestniczyli uczniowie Zakładu, był projekt „Kreatywny Fryzjer”, w ramach którego wysłano 33 uczniów Technikum Fryzjerskiego ZDZ w Katowicach na praktyki do zakładów fryzjerskich w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Istotnym problemem, z którym musiał się zmierzyć Zakład, było porównanie kwalifikacji zawodu fryzjera w Wielkiej Brytanii i Polsce.

Halina Kasznia m
 Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - p.Halina Kasznia 

– Gdyby Europejska Rama Kwalifikacji już funkcjonowała, nie mielibyśmy żadnego problemu z przepisaniem matrycy zawodu – mówiła Halina Kasznia. – Bez niej sami musieliśmy porównać, jakie umiejętności i kwalifikacje ma fryzjer w Wielkiej Brytanii, a jakie my mamy w Polsce w naszych podstawach programowych dla tego zawodu. 

Ostatnim prelegentem w Katowicach był Robert Wanic z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. W swojej prezentacji opowiadał o funkcjonowaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych w województwie śląskim. W nowej klasyfikacji szkolnictwa zawodowego zarejestrowano 193 zawody, w każdym z nich można wyodrębnić jedną, dwie lub trzy kwalifikacje, oznaczone odpowiednio porządkowymi symbolami K1, K2 i K3. W sumie wyodrębniono 252 kwalifikacje. – Dyrektor szkoły, który planuje otwarcie nowego kierunku kształcenia w zawodzie, powinien bardzo uważnie przyjrzeć się opisowi wymaganych w tym zawodzie kwalifikacji. Technik informatyk i technik teleinformatyk mają wspólną jedną z trzech kwalifikacji, lecz do uzyskania dyplomu technika informatyka potrzebne są zdane egzaminy z innych kwalifikacji niż egzaminy wymagane do otrzymania dyplomu technika teleinformatyka – tłumaczył przedstawiciel OKE z Jaworzna. 

Robert Wanic m
Kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE w Jaworznie  - p.Robert Wanic 

Potwierdzenie każdej kwalifikacji zawodowej odbywa się poprzez zewnętrzny egzamin zawodowy. Taki sposób egzaminowania zawodowego pozwala na oddzielenie kształcenia od egzaminowania, co umożliwia uznawanie tych efektów kształcenia przez partnerów zagranicznych ponieważ taki system egzaminowania jest dla nich bardziej wiarygodny, niż gdyby szkoły same przeprowadzały jedynie egzaminy wewnętrzne.  Wszystkie efekty kształcenia opisane są w Podstawie programowej kształcenia w zawodach. Jest to jedyny dokument, w oparciu o który odbywa się zarówno kształcenie jak i egzamin zawodowy. – Podstawa programowa  kształcenia w zawodach jest obecnie przedmiotem prac, których celem jest przypisanie odpowiedniego poziomu w Polskiej Ramie Kwalifikacji – powiedział Robert Wanic, kończąc swoje wystąpienie. 

W konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie” wzięło udział blisko 90 osób. Wśród nich m.in. pracownicy urzędów pracy, nauczyciele z ośrodków doskonalenia zawodowego, pracownicy działów HR, doradcy edukacyjno-zawodowi, przedstawiciele uczelni wyższych, studenci oraz przedstawiciele firm szkoleniowych.

Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/katowice2014/gal oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR