cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Kogo potrzebuje lubuski rynek pracy?

BM miniJakie zawody są najbardziej pożądane przez lubuskich pracodawców? Ile osób w województwie lubuskim wyjeżdża za granicę po ukończeniu studiów? Jak działają programy tzw. krótkiego cyklu kształcenia wyższego? Odpowiedzi na te pytania mogli uzyskać uczestnicy konferencji „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie” 23 września w Zielonej Górze.

 

- Postęp technologiczny jest tak szybki, że jeśli ktoś zatrzyma się na chwilę, to zaczyna być w tyle – przestaje mieć takie kompetencje, które są wymagane na nowoczesnym rynku pracy - tak Beata Michalska, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych, wyjaśniała w Zielonej Górze potrzebę uczenia się przez całe życie. Powołując się na wyniki badania PIAAC, ekspertka IBE pokazała, że polska młodzież znajduje się w czołówce państw OECD jeśli chodzi o edukację.

Beata Michalska
Beata Michalska, ekspert IBE

Gorzej wypadają w tym kontekście dorośli. Badania pokazały, że w dorosłym życiu niewielki odsetek Polaków kontynuuje naukę i się doszkala. W swojej prezentacji Beata Michalska pokazała, jak zintegrowany system kwalifikacji może zostać wykorzystany jako narzędzie do uczenia się przez całe życie. Prelegentka opowiadała również o ośmiopoziomowej Polskiej Ramie Kwalifikacji, wyszczególniając, jakie kwalifikacje odpowiadają poszczególnym poziomom PRK. 

Katarzyna Trawińska-Konador
Katarzyna Trawińska-Konador, ekspert IBE 

Katarzyna Trawińska-Konador, ekspert projektu „Kwalifikacje po europejsku”, opowiedziała o tym, czym jest kwalifikacja na poziomie 5 na świecie, a czym mogłaby być w Polsce. - Poziom 5 ulokowany jest między kształceniem ogólnym (świadectwem maturalnym na poziomie 4) a kolejnymi stopniami wykształcenia (np. dyplomem licencjata na poziomie 6). Jest to poziom, na którym obecnie nie jest przyznawana żadna kwalifikacja wydawana przez polskie szkoły wyższe - tłumaczyła prelegentka. 

Rozwiązaniem, które zastosowano w krajach europejskich, są programy tzw. krótkiego cyklu kształcenia wyższego. Ich zaletą jest specjalizacja zawodowa, która ułatwia zatrudnienie. Studia te umożliwiają szybkie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku pracy. W 2010 r. w ramach krótkiego cyklu kształcenia wyższego w Europie kształciło się ok. 1,7 mln studentów. - Krótki cykl spełnia podwójną funkcję – z jednej strony przygotowuje do pracy, ale również umożliwia dalszą naukę - mówiła Katarzyna Trawińska-Konador.

Agnieszka Wadowska
Agnieszka Wadowska, WUP Kraków 

Reprezentująca Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Agnieszka Wadowska opowiedziała o działaniach Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. Do projektów realizowanych przez MPKU należą m. in. „Małopolski Dzień Uczenia się” i „Edukacyjna Gmina Małopolski”. W ramach „Małopolskiego Dnia Uczenia się” co roku organizuje się ok. 100 wydarzeń w 20-30 miejscowościach Małopolski. Wydarzenia te mają różną formę, są to: warsztaty, szkolenia, pokazy (filmowe, pierwszej pomocy), pikniki rodzinne, gry miejskie, planszowe, zawody sportowe czy przedstawienia teatralne. - Wszystko po to, aby promować wśród mieszkańców Małopolski postawę otwartą na rozwój osobisty i zawodowy oraz pokazać, że uczenie się może być również dobrą zabawą i ciekawą formą spędzania wolnego czasu - wyjaśniała Agnieszka Wadowska.

O tym, czym jest Lubuski Pakt na Rzecz Zatrudnienia opowiadał Edwin Gierasimczyk, naczelnik Wydziału Programów i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. - Dlaczego powołaliśmy Lubuski Pakt na Rzecz Zatrudnienia? Zauważyliśmy, że brakuje informacji na temat tego, czym zajmują się poszczególne instytucje związane z rynkiem pracy: jaki jest zakres zadań, które powinny wykonywać, oraz jakie są ich ograniczenia - tłumaczył Edwin Gierasimczyk.Pakt istnieje od września 2008 roku, a jego uczestnikami są m. in.: kuratorium oświaty, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Statystyczny, organizacje pozarządowe, społeczne, przedsiębiorców, służby zatrudnienia, organizacje wsparcia dla przedsiębiorców, związki zawodowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe. Do zadań, które realizuje Pakt, należy m.in. upowszechnianie informacji o badaniach dotyczących aktywności ekonomicznej ludności, losów absolwentów, monitoringu zawodów oraz prognozowania zatrudnienia. Podczas konferencji prelegent Wojewódzkiego Urzędu Pracy opowiedział o badaniach, które obalają mity związane z polskim systemem edukacji.

Edwin Gierasimczyk
Edwin Gierasimczyk,  WUP Zielona Góra 

W odpowiedzi na zarzut, że szkoły kształcą tylko bezrobotnych, Edwin Gierasimczyk przedstawił 3 zawody, które spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców w województwie lubuskim. Są to: technik mechatronik (w 2013 r. na 159 absolwentów technikum zawodowego kształcącego w tym zawodzie wszyscy znaleźli pracę), biomasażysta (w ubiegłym roku w szkołach policealnych wykształcono 78 absolwentów – żaden z nich nie figuruje w rejestrze jako osoba bezrobotna) oraz mechanik monter maszyn i urządzeń (na 71 absolwentów tylko cztery osoby mają status osób bezrobotnych).

W odpowiedzi na krytyczne uwagi pod adresem lubuskich uczelni, reprezentant Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przywołał badania przeprowadzone wśród absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. 80-90% absolwentów jest zadowolonych z wyboru uczelni oraz kierunku, na którym się kształcili. Zatrudnienie pełnoetatowe w pół roku po ukończeniu szkoły uzyskuje 50% osób, po dłuższym czasie jest to 65%. Tylko 20% absolwentów boryka się z bezrobociem w trakcie pierwszego półrocza po ukończeniu szkoły, w momencie badania odsetek ten spadł do 14%. - Wyniki te obalają kolejny mit, że większość absolwentów uczelni z naszego regionu wyjeżdża za granicę zaraz po ukończeniu studiów. Badania pokazują, że robi tak tylko 6% absolwentów w trakcie pierwszych 6 miesięcy, później odsetek ten spada do 4% - wyjaśniał Edwin Gierasimczyk. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Patronem medialnym konferencji było Polskie Radio Zachód. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób, w tym m.in. Lubuski Kurator Oświaty – Bogna Ferensztajn oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – Bogusław Baszczak.

Prezentacje prelegentów:


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR