cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Uczenie się przez całe życie - dyskusja o kwalifikacjach w Małopolsce

Krakow mJakie korzyści przyniesie zintegrowany system kwalifikacji, które z branż są najważniejsze dla rozwoju Małopolski, czym jest barometr zawodów oraz jak można promować uczenie się przez całe życie - na te i inne tematy dyskutowali uczestnicy konferencji regionalnej w Krakowie.


30 września 2014 r. odbyła się kolejna konferencja regionalna pt. „Kwalifikacje po europejsku. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie”. Tym razem pracownicy działów HR, pracownicy urzędów pracy, nauczyciele z ośrodków doskonalenia zawodowego, doradcy edukacyjno-zawodowi, przedstawiciele uczelni oraz firm szkoleniowych rozmawiali o kwalifikacjach w Krakowie. 

Katarzyna Trawińska-KonadorSpotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Katarzyny Trawińskiej-Konador, eksperta projektu „Kwalifikacje po europejsku”, na temat zintegrowanego systemu kwalifikacji. Prelegentka wyjaśniała, jak wprowadzenie systemu usprawni rynek kwalifikacji. - Dzięki przejrzystemu systemowi kwalifikacji będziemy mogli na bieżąco sprawdzać, które kwalifikacje są nam potrzebne w nowej pracy, które z nich już posiadamy, a które musimy zdobyć. Zmieniając pracę, nie będziemy musieli uczyć się wszystkiego od nowa, a jedynie uzupełniać te kwalifikacje, których nie posiadamy - mówiła Katarzyna Trawińska-Konador. Prelegentka Instytutu Badań Edukacyjnych zwróciła również uwagę na specyfikę 5 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. - Poziom 5 w PRK jest na razie pusty, ale ma w sobie duży potencjał. Inne kraje europejskie, np. Holandia, Belgia czy Łotwa, realizują tak zwane krótkie cykle kształcenia wyższego. Dwuletnie programy są sprofilowane pod kątem zawodowym, ale wydawany dyplom ukończenia kursu zawsze pozwala na kontynuację kształcenia na wyższych poziomach ramy - wyjaśniała Katarzyna Trawińska-Konador. Programy te z jednej strony pozwalają na kształcenie specjalistów, którzy szybko znajdują zatrudnienie, a z drugiej strony dają możliwość kontynuowania nauki na uczelni.

Andrzej Żurawski z Instytutu Badań Edukacyjnych

Podczas konferencji eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych opowiadali również o sektorowych ramach kwalifikacji, nad którymi pracują poszczególne branże. - Ramy te mają za zadanie dostarczać bardziej szczegółowych danych na temat poziomów kwalifikacji w danej branży. Aby SRK były znane i uznawane w sektorze, konieczne jest zaangażowanie specjalistów z tych branż. Sektorowe ramy kwalifikacji powinny tworzyć zespoły eksperckie, a tak powstające opisy należy skonsultować z przedstawicielami możliwie szerokiego grona interesariuszy: pracownikami, pracodawcami, instytucjami regulującymi i zarządzającymi, jak również nauczycielami akademickimi - mówił Andrzej Żurawski z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Uczenie się przez całe życie - dyskusja o kwalifikacjach w Małopolsce

Magdalena Słocińska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przedstawiła wyniki badań prowadzonych w Małopolsce w zakresie uczenia się dorosłych. - Z badań wynika, że w Małopolsce 4,5% osób w wieku 24-64 lata się dokształca. Wskaźnik ten nie odbiega zbytnio od średniej krajowej, ale i tak jesteśmy daleko w tyle za mieszkańcami innych krajów europejskich, którzy po ukończeniu szkoły kształcą się dwukrotnie częściej niż Polacy. Wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego Badania Ludności 2012 pokazały, że aż 61% Małopolan nie dokształcało się w żadnej formie w ciągu ostatnich 12 miesięcy - mówiła Magdalena Słocińska. Wojewódzki Urząd Pracy jest członkiem Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. MPKU w swoich działaniach promuje uczenie się przez całe życie. - Małopolska może pochwalić się realizacją wielu projektów, których celem jest niwelowanie barier na rynku pracy poprzez edukację i wszechstronny rozwój mieszkańców. Angażuje się również w wypracowywanie rozwiązań systemowych służących rozwojowi uczenia się przez całe życie. Sukcesy regionu w tym zakresie nie byłyby możliwe bez współpracy wielu środowisk, które potencjalnie mogą być zainteresowane korzystaniem z tych rozwiązań, a więc szkół i uczelni, instytucji szkoleniowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorców, związków pracodawców, stowarzyszeń, doradców zawodowych - tłumaczyła prelegentka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Anna Diawoł-Sitko i Magdalena Słocińska

Anna Diawoł-Sitko, reprezentująca Wydział Kształcenia Zawodowego Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego, opowiadała o działaniach województwa małopolskiego w obszarze kształcenia zawodowego. Wystąpienie prelegentki poprzedziła krótka animacja na temat modernizacji kształcenia zawodowego w województwie małopolskim. - Działamy w siedmiu branżach, które są kluczowe dla rozwoju Małopolski. Są to branże: usługowa, rolno-przetwórcza, mechaniczno-mechatroniczna, turystyczno-gastronomiczna, informatyczno-elektroniczna, społeczno-medyczna i budowlana - wyjaśniała prelegentka. - Mamy 278 programów rozwojowych szkół. Z naszych form wparcia skorzystało już ponad 65 tysięcy uczniów. Stworzyliśmy ponad sto nowych pracowni, a doposażyliśmy kolejnych dwieście - tak Anna Diawoł-Sitko podsumowała dotychczasowe działania. Aby dotrzeć ze swoimi projektami do wszystkich grup odbiorców, Urząd Marszałkowski zdecydował się na kampanię informacyjną w lokalnych mediach. Innym działaniem promującym kształcenie zawodowe było zorganizowanie w 2014 r. Festiwalu Zawodów w Małopolsce. Podczas trzech dni festiwalu prezentowały się szkoły zawodowe z regionu. Liczba odwiedzających targi przekroczyła 15 tysięcy osób.

Dyskusja o kwalifikacjach w Małopolsce

Adam Biernat z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opowiadał, jak funkcjonuje małopolski barometr zawodów. - Prowadzimy badania i analizy, a następnie ich wyniki upowszechniamy w postaci raportów. Staramy się też wykorzystać te informacje do potrzeb polityki regionalnej. Przykładem takiego działania jest opracowanie barometru zawodów. Jest to jednoroczna, krótkookresowa prognoza potrzeb regionalnego rynku pracy - wyjaśniał prelegent z krakowskiego WUP-u. Okazuje się, że w roku 2014 do zawodów nadwyżkowych w Małopolsce należą: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, architekt krajobrazu, nauczyciel nauczania początkowego. Do zawodów zrównoważonych (takich, w których liczba miejsc pracy odpowiada liczbie osób posiadających dane kwalifikacje, chętnych do podjęcia pracy) zaliczają się m.in. położna, kierowca samochodów dostawczych, fryzjer, fotograf i sekretarka. Zawodami deficytowymi, czyli tymi najbardziej pożądanymi przez pracodawców, są: diagnostycy samochodowi, kierowcy samochodów ciężarowych, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, samodzielni księgowi i szefowie kuchni.

Po prezentacjach prelegentów uczestnicy konferencji mieli możliwość dyskusji. Wśród osób, które przyłączyły się do wymiany poglądów, była m.in. Marta Wrzesińska z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Prezentacje prelegentów:

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR