cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


O czym nam mówią sektorowe ramy kwalifikacji?

sala m7 października we Wrocławiu, podczas konferencji „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie”, prelegenci Instytutu Badań Edukacyjnych, obok zagadnień zintegrowanego systemu kwalifikacji omówili także temat sektorowych ram kwalifikacji. 


Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Beaty Balińskiej, eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych w projekcie „Kwalifikacje po europejsku”, która zaprezentowała wyniki prac nad stworzeniem zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce oraz przedstawiała zmiany, jakie zachodzą w systemie edukacji.

– Państwo, czy też Państwa dzieci, już partycypują w tych zmianach. Została zmieniona podstawa programowa kształcenia ogólnego. Egzaminy, do których podchodzą uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej, uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz przyszłoroczni maturzyści, są już przygotowane według nowej podstawy programowej – tłumaczyła Beata Balińska. Prelegentka omówiła także instrumenty, na których będzie się opierał zintegrowany system kwalifikacji, a więc: Polską Ramę Kwalifikacji, zintegrowany rejestr kwalifikacji, a także niezbędny proces zachowania jakości kwalifikacji i procedur walidacji. 

Agnieszka Szymczak, ekspertka w projekcie „Kwalifikacje po europejsku”, skupiła się na temacie sektorowych ram kwalifikacji, które przypisują odpowiednie poziomy kwalifikacji w konkretnej branży lub sektorze gospodarczym. SRK są swoistym uszczegółowieniem Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

– W toku prac nad założeniami krajowego systemu kwalifikacji (m.in. prac grup branżowych) doszliśmy do wniosku, że w przypadku branż potrzeba dokładniejszego opisu hierarchii kwalifikacji w zakresie danej branży. Na tej podstawie zrodził się pomysł, aby stworzyć charakterystyki jeszcze bardziej szczegółowe, lepiej odzwierciedlające specyfikę danego sektora lub branży. Takimi właśnie charakterystykami mają być sektorowe ramy kwalifikacji (SRK) – mówiła Agnieszka Szymczak. – Aby wprowadzać rozwiązania systemowe z zakresu edukacji i oraz wpływać na zmianę świadomościową, związaną z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu kwalifikacji, potrzebna jest długofalowa współpraca wielu środowisk i instytucji – tłumaczyła Monika Gucwa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Prelegentka przedstawiała rozwiązania, które wypracowano w województwie małopolskim. Utworzenie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego pozwoliło na bardziej efektywne propagowanie uczenia się przez całe życie, silniejsze zintegrowanie środowisk regionalnych i samych mieszkańców Małopolski. Co ważniejsze, każda instytucja zrzeszona w MPKU jest tak samo ważna i jej głos jest istotny w podejmowaniu wspólnych decyzji. 

Małgorzata Rogoża, reprezentująca Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego, opowiadała o projektach wspierających kompetencje zawodowe kadr Dolnego Śląska. Jednym z takich działań był projekt: Wykwalifikowane Kadry Medyczne Dolnego Śląska. -– Projekt był skierowany do różnych grup białego sektora -– pielęgniarek, recepcjonistek w szpitalach i przychodniach, logopedów, lekarzy, psychologów i rehabilitantów. W ramach projektu można było wziąć udział w czterech z dziesięciu bezpłatnych szkoleń – wyjaśniała Małgorzata Rogoża. Szkolenia były zróżnicowane tematycznie, niektóre dotyczyły podnoszenia kwalifikacji w zakresie świadczonych usług (np. kurs kinesiology taping), podczas gdy inne skupiały się na kompetencjach społecznych, jak np. Jak rozmawiać, żeby pomóc – warsztaty komunikacji z pacjentem i jego rodziną.Kolejnym projektem realizowanym przez DARR był "Handel i reklama w praktyce" – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach. – Wychodząc z założenia, że kompetentny nauczyciel to dobrze wykształcony uczeń, a co za tym idzie – rzetelny pracownik, zdecydowaliśmy się zorganizować praktyki zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodów z branży handlowo-reklamowej – tak opisywała projekt prelegentka z Wrocławia. W projekcie wzięli udział nauczyciele takich przedmiotów jak: sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik logistyk oraz technik cyfrowych procesów graficznych. W praktykach krajowych uczestniczyło łącznie 438 nauczycieli. W badaniu ewaluacyjnym przeprowadzonym po odbyciu praktyk, wszyscy nauczyciele podkreślali wzrost umiejętności praktycznych, nawiązanie kontaktów zawodowych i chęć przeniesienia efektów praktyki do realizacji kształcenia zawodowego w szkole.

Wystąpienie wszystkich prelegentów wywołało ożywioną dyskusję wśród osób zebranych. Goście konferencji pytali m. in. o proces wdrażania zintegrowanego systemu kwalifikacji, szczegóły funkcjonowania MPKU w Krakowie oraz projekty realizowane przez DARR. Wiele uwagi poświęcono też sektorowym ramom kwalifikacji. Goście konferencji chcieli wiedzieć, jak postępują prace nad tworzeniem sektorowych ram kwalifikacji w poszczególnych branżach. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Wrocławska.

Prezentacje prelegentów:


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR