cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


W Opolu o podnoszeniu i zdobywaniu kwalifikacji

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/opole14 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

opole 7 m21 października 2014 r. w eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i w Opolu spotkali się, by opowiedzieć o idei uczenia się przez całe życie. Uczestnicy konferencji pt. „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie” dowiedzieli się, jaki jest stan prac nad Polską Ramą Kwalifikacji i dlaczego wdrożenie PRK będzie korzystną zmianą dla rynku edukacji i pracy.


Zagadnienia, którym poświęcona była konferencja w Opolu, dotyczyły poziomu kompetencji osób dorosłych, sposobów zdobywania kompetencji oraz procesu ich potwierdzania. 
opole 5 med
Jan Burski, Instytut Badań Edukacyjnych

Jan Burski z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawił wyniki badań kompetencji Polaków w świetle badań międzynarodowych. Ekspert zaprezentował wyniki badania PISA, które mierzy umiejętności matematyczne oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Omówił także wyniki badania PIAAC, które mierzy trzy istotne umiejętności: rozumowanie matematyczne, rozumienie tekstu oraz wykorzystywanie technologii. Jak podkreślał ekspert, wyniki polskich uczniów od 2003 r. są powyżej średniej Unii Europejskiej, natomiast poziom kompetencji Polaków w dorosłym życiu znajduje się na końcu rankingu. – Nabywamy umiejętności nie tylko w szkole i na uczelniach, uczymy się także w życiu codziennym, a kompetencje możemy podnosić w każdym wieku – podkreślił.
opole 6 med
Beata Michalska, Instytut Badań Edukacyjnych 

O zintegrowanym systemie kwalifikacji jako narzędziu uczenia się przez całe życie mówiła Beata Michalska z Instytutu Badań Edukacyjnych. Przedstawiła założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz omówiła poziomy w niej wyszczególnione. Prelegentka opowiedziała o wyzwaniach, jakie stoją przed pracodawcami i pracownikami oraz jak ważna jest jakość kształcenia i zdobywanych kwalifikacji. – Kwalifikacje, które zdobywamy powinny być aktualne i adekwatne do potrzeb rynku pracy – mówiła. Prelegentka podkreśliła również, jak istotny jest proces walidacji, który jest niezbędny do certyfikacji kwalifikacji. 
opole 12 med
Magdalena Słocińska, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Magdalena Słocińska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zaprezentowała założenia Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. Przedstawiła działania podjęte przez członków Partnerstwa na rzecz promowania idei uczenia się przez całe życie oraz poprawy współpracy wszystkich instytucji odpowiedzialnych za edukację. Prelegentka opowiadała o warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz systemie zapewniania jakości szkoleń. – Podstawą Regionalnego Systemu Zapewniania Jakości Szkoleń jest współpraca z instytucjami szkoleniowymi i wsparcie rozwojowe dla firm zajmujących się szkoleniami – mówiła. Przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie podkreśliła konieczność promowania postawy otwartej na rozwój zawodowy, gdyż zaowocuje to ożywieniem na rynku pracy w regionie. Przedstawicielka opowiedziała również o pilotażowym wdrożeniu krajowego systemu kwalifikacji prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. – Podjęliśmy współpracę z interesariuszami w celu wybrania kwalifikacji według kryteriów przyjętych w pilotażu. Udało się również ustalić wytyczne dotyczące procesu oceny i certyfikacji kwalifikacji. – mówiła Magdalena Słocińska.
opole 8 med
Halina Łojek, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Halina Łojek, zwróciła uwagę na to, jak ważne jest kształcenie ustawiczne w województwie opolskim. Omówiła wyniki badań przedstawiające obecną sytuację firm w sektorze edukacji i szkoleń pracowników i korzyści, jakie niesie ze sobą podnoszenie kwalifikacji. – Różnorodne zmiany na rynku pracy wymagają od pracowników, by podnosili swoje kwalifikacje przez cały okres kariery zawodowej. Uczestnictwo osób dorosłych w procesie kształcenia ustawicznego to korzyść długofalowa dla rynku pracy – mówiła przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

{gallery}galerie/opole14{/gallery}
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele szkół, placówek zajmujących się edukacją, prywatnych usługodawców związanych z oświatą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Opolskiego, a patronatem medialnym wydarzenie objęły „Nowa Trybuna Opolska” oraz Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Prezentacje prelegentów:

 


Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/opole14 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR