cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Na Mazowszu o dobrych praktykach na rzecz uczenia się przez całe życie

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/warszawa14 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

warszawa 1 mO krajowym systemie kwalifikacji, sektorowych ramach kwalifikacji oraz dobrych praktykach na rzecz uczenia się przez całe życie z województw mazowieckiego i małopolskiego opowiadali eksperci podczas konferencji regionalnej, która odbyła się 6 listopada 2014 r. w Warszawie. 

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji Beaty Michalskiej z Instytutu Badań Edukacyjnych, która opowiedziała o założeniach zintegrowanego systemu kwalifikacji. – Jeśli myślimy o kwalifikacji, to myślimy o konkretnym, potwierdzonym zbiorze kompetencji. Nie myślimy o jakimkolwiek uprawnieniu, ale o takim, które pozwoli wykonywać nam określone zadanie – tłumaczyła prelegentka.
warszawa 6 med
Beata Michalska, Instytut Badań Edukacyjnych 

Przedstawicielka IBE zwróciła również uwagę na szybką dewaluację kompetencji oraz na małą elastyczność rynku edukacji w dostosowywaniu się do wymogów rynku pracy. – System kwalifikacji, nad którym pracujemy, jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany popytu na kompetencje na rynku pracy – przekonywała prelegentka. Nowoczesny krajowy system kwalifikacji będzie stanowił formalne potwierdzenie wszelkiego rodzaju efektów uczenia się. Uzyskane kompetencje będzie można potwierdzać w taki sposób, by pracodawca wiedział, jaki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ma przyszły pracownik. 
warszawa 5 med
Andrzej Żurawski, Instytut Badań Edukacyjnych

Andrzej Żurawski z Instytutu Badań Edukacyjnych w swoim wystąpieniu poruszył kwestię sektorowych ram kwalifikacji. SRK opisują kwalifikacje w języku efektów uczenia się. Dzięki temu, poziomy ram sektorowych będą mogły być odnoszone do poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, a przez to także do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji. –  Sektorowa rama kwalifikacji to sposób na decentralizację systemu kwalifikacji. Zależy nam na udziale środowisk branżowych, stowarzyszeń, związków pracowniczych i pracowników w tworzeniu możliwie najlepszego opisu kwalifikacji w poszczególnych branżach. Sektorowa rama kwalifikacji ma to umożliwić – tłumaczył Andrzej Żurawski. – Jest to pionierskie rozwiązanie na skalę europejską. Jak na razie nie ma kraju, który planuje stworzenie tak kompleksowych sektorowych ram kwalifikacji dla każdej branży – podkreślał ekspert IBE. Prelegent odwołał się do przykładu sektora bankowego w Polsce, który już opracował sektorową ramę kwalifikacji dla bankowości. Stworzona przez branżę rama może być odniesiona nie tylko do Polskiej, ale również Europejskiej Ramy Kwalifikacji. – Inne branże, m.in. IT, telekomunikacja, sport i turystyka, też rozpoczęły pracę nad stworzeniem swoich własnych opisów kwalifikacji – dodał ekspert. 

Druga część konferencji dotyczyła działań regionalnych w zakresie propagowania uczenia się przez całe życie. Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele województw mazowieckiego i małopolskiego.
Warszawa 4 med
Monika Gucwa, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

– Wskaźnik uczenia się dorosłych Polaków, w tym również w województwie małopolskim, jest bardzo niski. Po przeprowadzeniu kompleksowych badań dotyczących uczenia się przez całe życie odkryliśmy, że w Małopolsce instytucje rynku pracy i szkoleń nie wiedzą o sobie i nie współpracują ze sobą – mówiła Monika Gucwa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. To było bezpośrednią przyczyną utworzenia Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Utworzenie takiej platformy współpracy pozwoliło na bardziej efektywne propagowanie idei uczenia się przez całe życie, silniejsze zintegrowanie środowisk regionalnych i samych mieszkańców Małopolski. – W partnerstwie najbardziej liczą się ludzie. Poprzez wspólne działanie możemy pomóc innym w znalezieniu pracy, ułatwić pracownikom, uczącym się i osobom poszukującym pracy dostęp do wiedzy na temat wartościowych szkoleń oraz pokazywać nowe drogi rozwoju zawodowego – tłumaczyła prelegentka z Krakowa.
warszawa 3 med
Zenon Wolny, Stowarzyszenie Mechaników Lotniczych

O dobrych praktykach realizowanych w województwie mazowieckim opowiadał Zenon Wolny, przedstawiciel Stowarzyszenia Mechaników Lotniczych. W swojej prezentacji pokazał, w jaki sposób można zdobyć licencję mechanika lotniczego oraz jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne są potrzebne do wykonywania tego zawodu. 

{gallery}galerie/warszawa14{/gallery}
W konferencji wzięło udział ponad 80 osób, w tym: nauczyciele, dyrektorzy szkół i instytucji oświatowych, doradcy edukacyjno-zawodowi oraz przedstawiciele rynku pracy. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

Prezentacje prelegentów:Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/warszawa14 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR