cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


O podnoszeniu kwalifikacji w regionie świętokrzyskim

nowysacz 1 m25 listopada w Kielcach odbyła się konferencja pt. „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie”. O tym, dlaczego człowiek powinien w każdym wieku podnosić swoje kompetencje oraz jakie inicjatywy realizowane są w tym zakresie w województwie świętokrzyskim, opowiedzieli eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Kielcach.

W jaki sposób Polska Rama Kwalifikacji może być narzędziem uczenia się przez całe życie? Jak tworzony jest polski system kwalifikacji? Na te pytania odpowiedziała Beata Michalska, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych. W swoim wystąpieniu prelegentka podkreśliła, jak bardzo potrzebne są zmiany w społecznym postrzeganiu edukacji, wskazując na zaskakujące wyniki sondażu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Jak uczą się dorośli Polacy?”, według którego tylko 4,4% Polaków w wieku 25–64 lata uczestniczyło w kształceniu formalnym lub pozaformalnym w ciągu ostatniego miesiąca. – Edukacja powinna mieć funkcje służebną w stosunku do rynku pracy – uczymy się nie dla samego uczenia, ale po to, aby zdobyć kompetencje, które pozwolą nam realizować swój potencjał na rynku pracy. Kolejna ważna zmiana powinna się wiązać z położeniem nacisku na działania, dzięki którym w Polsce wzrośnie odsetek kształcących się dorosłych – podkreśliła prelegentka. Jako przykład wskazała państwa skandynawskie, w których odsetek ludzi dorosłych, którzy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez ciągłą edukację, jest bardzo wysoki.

O tym, jak urzędy pracy i inne publiczne służby zatrudnienia podchodzą do kwestii szkolenia ustawicznego w regionie świętokrzyskim opowiedział Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. – 60% osób bezrobotnych mieszkańców województwa świętokrzyskiego – to osoby w wieku produkcyjnym. Największym wyzwaniem staje się wypracowanie formuły wsparcia w stosunku do tych właśnie osób – podkreślił prelegent. Jako przyczynę tego zjawiska wskazał brak kwalifikacji zawodowych wśród osób szukających pracy. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił sposoby walki z bezrobociem oraz różne programy, dzięki którym Kielczanie i wszyscy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zdobywają nowe kwalifikacje. Osobom, które poszerzają zdobyte już wcześniej kwalifikacje, a także tym, którzy rozpoczęli kształcenie w innej, niż dotychczasowa, specjalizacji, jest o wiele łatwiej znaleźć pracę nie tylko w regionie, ale także w całym kraju.

„Gotowi na przyszłość” to nazwa projektu, o którym opowiedziała Katarzyna Pustuła ze Świętokrzyskiego Oddziału Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Od września 2011 do czerwca 2013 roku na terenie województwa świętokrzyskiego był realizowany projekt, którego celem była promocja podnoszenia kwalifikacji ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie stereotypom w postrzeganiu ról społecznych kobiety i mężczyzny. Prelegentka podkreśliła, że projekt był wyjątkowym doświadczeniem – Udało się połączyć interesy dwóch organizacji o zgoła odmiennym celu. Liderem projektu był związek zawodowy – Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarności”, a partnerem projektu –  Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. To doświadczenie pozwoliło dopasować istniejące kwalifikacje do tego, czego potrzebują pracownicy oraz do tego, czego potrzebują przedsiębiorcy. Projekt prowadzony był dwutorowo. Promocja kształcenia przez całe życie była pierwszą kwestią, na której skoncentrowali się twórcy projektu. Drugą kwestią był problem dopasowania oferty szkoleniowej do potrzeb pracowników i przedsiębiorców. Przedsiębiorcy regionalni, instytucje szkoleniowe, a także związki zawodowe i pracownicy zostali partnerami projektu. – Spotkania odbywające się w ramach projektu stały się doskonałą platformą do wymiany doświadczeń pomiędzy pracodawcami a instytucjami szkoleniowymi – opowiadała prelegentka.

Agnieszka Wadowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opowiedziała o Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Inicjatywa ma na celu stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców Małopolski – Partnerstwo służy do wymiany kontaktów i wiedzy fachowej i eksperckiej – zaznaczyła prelegentka. Istniejące od 6 lat Partnerstwo skupia 131 instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń z Małopolski. W ramach dotychczasowego partnerstwa osoby poszukujące pracy, uczniowie, studenci , rodzice z dziećmi, a także seniorzy mogli wziąć udział w wielu ciekawych inicjatywach, m.in. w warsztatach, szkoleniach, piknikach, zawodach sportowych czy przedstawieniach teatralnych.

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a patronat medialny „Echo Dnia”. KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR