cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Konferencje

Otwarte seminarium informacyjne pt. "Projektowanie walidacji w ZSK"

Seminaria realizowane są w ramach projektu: „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Seminaria skierowane są do podmiotów zorientowanych w założeniach ZSK, które chcą pogłębić wiedzę na temat walidacji efektów uczenia się. Mogą to być podmioty zainteresowane nadawaniem kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, prowadzeniem walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz wewnętrznym zapewnianiem jakości nadawania kwalifikacji. Zapraszamy więc przedstawicieli kadry menedżerskiej, nauczycieli, trenerów, asesorów, egzaminatorów, doradców zawodowych lub edukacyjno-zawodowych.

 

Podczas seminariów uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie informacje zawarte w opisie kwalifikacji należy wziąć pod uwagę by zaprojektować proces walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
 •  jak dobierać metody walidacji do efektów uczenia się aby zapewnić najwyższą wiarygodność wyników ich weryfikacji
 •  jakie elementy powinien zawierać scenariusz walidacji
 •  jak tworzyć schemat walidacji w oparciu o scenariusz walidacji
 •  jakie elementy składają się na wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji,
 •  jak wyglądają zagraniczne systemy kwalifikacji w praktyce

Seminaria prowadzą doświadczeni trenerzy - eksperci ds. uczenia się, zaangażowani w projektowanie i wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych ZSK w Instytucie Badań Edukacyjnych." Poniżej do pobrania znajduję się program spotkania oraz informacja na temat obowiązujących zasad zwrotów kosztów przejazdu wraz z wnioskami.

 

Najbliższe seminaria

Data Miejsce Termin zgłoszeń Rejestracja
26.10.2018 Warszawa 24.10.2018  Rejestracja
30.10.2018 Kraków 28.10.2018 Rejestracja
09.11.2018 Białystok 07.11.2018 Rejestracja
14.11.2018 Łódź 12.11.2018 Rejestracja
20.11.2018 Wrocław 18.11.2018 Rejestracja
28.11.2018 Poznań 26.11.2018 Rejestracja
 

 

Informacje organizacyjne:

 • seminarium jest bezpłatne,
 • podczas seminarium uczestnikom zapewniamy pakiet materiałów informacyjnych, wyżywienie, a dla osób z poza miasta w którym odbywa się seminarium oferujemy zwrot kosztów podróży.
 • liczba miejsc ograniczona,

 

Załączniki:

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu Pani Monika Nawrocka +48 22 24 17 127 | , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Walidacja

Czym jest walidacja?

Walidacja polega na sprawdzeniu, czy osoba starająca się o uzyskania danej kwalifikacji posiada wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Jest to jeden z najważniejszych elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i tylko pozytywny wynik walidacji umożliwia wydanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w ZSK

Walidacja to jednak nie tylko element systemu, to również pewna idea, zgodnie z którą nie ma znaczenia to, w jaki sposób i gdzie zdobyliśmy wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, ale to, że możemy je wiarygodnie potwierdzić. Uczymy się przez całe życie, w różnych miejscach i sytuacjach – nie tylko jako dzieci i młodzież, ale również jako osoby dorosłe; nie tylko w szkole czy na uczelni, ale także w pracy, na stażach i kursach, podczas wolontariatu czy samodzielnie, realizując swoje zainteresowania. Liczą się efekty naszego uczenia się i to one podlegają sprawdzeniu w ramach walidacji. Dlatego proces ten określany jest właśnie „walidacją efektów uczenia się”.

O walidacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dowiesz się więcej, zapoznając się z publikacją Walidacja. Nowe sposobu zdobywania kwalifikacji.

 

Jak przebiega walidacja?

Walidacja może składać się z trzech etapów: identyfikowania, dokumentowania i weryfikacji efektów uczenia się. To wszechstronne rozwiązanie, którego celem może być nie tylko zdobycie kwalifikacji, ale również szerokie identyfikowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych posiadanych przez daną  osobę.

schemat

Na etapie identyfikowania i dokumentowania niezwykle ważne jest wsparcie profesjonalnego doradcy, który pomoże określić posiadane kompetencje i zebrać odpowiednie dowody na ich posiadanie. Efektem wspólnej pracy doradcy z osobą przystępującą do walidacji może być lepsze przygotowanie do etapu weryfikacji lub opracowanie planu dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Na etapie weryfikacji decydującą rolę odgrywają asesor lub komisja składająca się z asesorów. To oni podejmują ostateczną decyzję o wydaniu certyfikatu.

 

Jak to się robi? Krok po kroku

Przebieg walidacji zależy od konkretnej kwalifikacji rynkowej. Pewne wymagania są zawarte już w opisie samej kwalifikacji, znajdującym się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Jednak to instytucja certyfikująca planuje dokładny przebieg procesu sprawdzania i prezentuje go na swojej stronie internetowej.

Walidacja efektów uczenia się została wprowadzona w wielu krajach europejskich. Możesz zapoznać się z tym rozwiązaniem, sięgając do Bazy Dobrych Praktyk, gromadzącej informacje dotyczące walidacji.

W bazie zgromadzono przykłady

 • przeprowadzenia walidacji efektów uczenia się dla konkretnej kwalifikacji i w konkretnej instytucji,
 • zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.

Narzędzie to adresowane jest do podmiotów funkcjonujących w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji lub planujących włączenie się do niego, w tym:

 • instytucji certyfikujących, czyli instytucji nadających kwalifikacje w ramach ZSK – jako inspiracja przy projektowaniu walidacji,
 • podmiotów zgłaszających kwalifikacje do ZSK – jako pomoc przy określaniu wymagań dotyczących walidacji.

Oprócz Bazy Dobrych Praktyk, zawierającej konkretne przykłady, możesz również sięgnąć do publikacji przedstawiającej całościowe rozwiązania systemowe, jakie oferuje Zintegrowany System Kwalifikacji – Zagraniczne systemy walidacji. Przegląd rozwiązań.

 

Jakimi metodami prowadzi się walidację?

Jednym z kluczowych aspektów walidacji są stosowane w tym procesie metody sprawdzania efektów uczenia się. Większość ludzi poznało jedynie powszechnie stosowane w szkołach czy na uczelniach  tradycyjne metody egzaminowania takie jak test pisemny, odpowiedź ustna czy „część praktyczna”.

Walidacja efektów uczenia się nie jest jednak typowym egzaminem, biorąc pod uwagę wiek osób, które mogą na niej najbardziej skorzystać i które najczęściej do tego procesu przystępują. Nie jest to zwykle młodzież, ale osoby dorosłe z doświadczeniem zawodowym.

Dlatego walidacja korzysta nie tylko z konwencjonalnych metod sprawdzania wiedzy, ale również z tych bardziej innowacyjnych, które łatwo dostosować do potrzeb osób dorosłych.

Aby uporządkować tę tematykę oraz zaproponować pełen zestaw metod sprawdzania umiejętności w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opracowano Katalog Metod Walidacji. Katalog jest źródłem informacji na temat wybranych metod walidacji efektów uczenia się, stosowanych na wszystkich jej etapach oraz dobierania metod w taki sposób, aby zachować trafność, rzetelność i adekwatność walidacji.

Analiza dowodów i deklaracji

Instytucje certyfikujące mogą skorzystać z gotowego narzędzia do stosowania jednej z metod walidacji – analizy dowodów i deklaracji. Moje Portfolio pozwala osobie przystępującej do walidacji na:

 • gromadzenie dowodów w formie cyfrowej,
 • łatwe wskazywanie efektów uczenia się potwierdzonych przez te dowody,
 • porządkowanie wybranych dowodów, połączonych z umiejętnościami, w teczkach, które może udostępniać wybranym przez siebie osobom, np. przedstawicielom instytucji certyfikującej.

Bilans kompetencji

Walidacja to wszechstronne rozwiązanie, którego celem może być nie tylko zdobycie kwalifikacji (wydanie certyfikatu), ale również szerokie identyfikowanie, czyli odkrywanie i nazywanie posiadanych przez nas wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Określa się to również „bilansem kompetencji”, a jego rezultatem może być plan rozwoju edukacyjno-zawodowego i dalszego uczenia się. Bilans kompetencji przeprowadzają różne instytucje, w tym niektóre Wojewódzkie Urzędy Pracy. Instytut Badań Edukacyjnych opracował metodę przeprowadzania bilansu kompetencji i obecnie zajmuje się jej rozwijaniem i dalszym upowszechnianiem.

 

Narzędzia i materiały IBE

Instytut Badań Edukacyjnych opracował szereg narzędzi przydatnych w planowaniu walidacji i jej przeprowadzaniu:

Więcej na temat walidacji można dowiedzieć się z publikacji:

Skontaktuj się z doradcą w Twoim regionie

W większości województw rozpoczęli pracę Doradcy Regionalni – Promotorzy Rozwoju ZSK. Docelowo w każdym z województw będzie pracowało po dwóch Doradców Regionalnych świadcząc usługi doradcze podmiotom zainteresowanym włączeniem się do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

   
LUBELSKIE
Rafał Flaga
+48 573 444 574
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
LUBUSKIE
Sławomir Kozieł
+48 573 444 595
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Agnieszka Demichowicz
+48 573 444 596
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
ŁÓDZKIE
Marcin Lipiec
+48 573 444 591
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Agnieszka Orzechowska
+48 573 444 592
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
MAŁOPOLSKIE
Anna Kida
+48 573 444 572
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
MAZOWIECKIE
Dobrochna Lama
+48 573 444 597
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Piotr Ciepliński
+48 573 444 599
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
OPOLSKIE
Iwona Caputa
+48 573 444 586
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agnieszka Wojtal
+48 573 444 587
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
PODKARPACKIE
Aneta Czarniecka
+48 573 444 577
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojciech Jaślar
+48 573 444 578
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PODLASKIE
Anna Fiedorczuk
+48 573 444 568
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Beata Sulima
+48 573 444 569
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
POMORSKIE
Dorota Heiza
+48 573 444 571
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aleksandra Chlebowicz
+48 573 444 570
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ŚLĄSKIE
Aleksandra Wojciechowska
+48 573 444 585
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Artur Wieczorek
+48 573 444 598
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Beata Gawęcka-Ajchel
+48 573 444 583
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Anna Zuszek
+48 573 444 584
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Przemysław Szreder
+48 573 444 593
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Karol Blok
+48 573 444 594
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
WIELKOPOLSKIE
Sławomir Szymczak
+48 573 444 576
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jan Kosmowski
+48 573 444 590
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZACHODNIOPOMORSKIE
Hanna Rojek
+48 573 444 581
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Dariusz Sikorski
+48 573 444 582
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZSK dla niesłyszących

Włączanie kwalifikacji do ZSK 

Włączanie kwalifikacji do ZSK

 

Najnowszy poradnik opisywania kwalifikacji 

Opisywanie kwalifikacji

 

Walidacja – nowe możliwości zdobywania kwalifikacji

Walidacja efektów uczenia się


APLIKACJE DO POBRANIA

Włączanie kwalifikacji:

Windows / macOS / Linux

Walidacja:

Windows / macOS / Linux

Opisywanie kwalifikacji:

Windows / macOS / Linux

ZSK dla niedosłyszących

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

Dlaczego warto uczyć się nie tylko w szkole lub na uczelni? Jak potwierdzać nasze umiejętności, by miały znaczenie na rynku pracy? Jak szkolić i nadawać certyfikaty, które mają znaczenie i w Polsce, i za granią?

Kwalifikacje to nie tylko świadectwo ukończenia szkoły czy tytuł magistra. Wiedzę i umiejętności zdobywamy także poza szkołą – w miejscu pracy, na kursach lub ucząc się w domu. W 2016 r. Polska przyjęła ustawę, która tworzy tzw. Zintegrowany System Kwalifikacji. Dzięki tej ustawie ucząc się poza systemem formalnej edukacji (w szkole lub uczelni), można zdobywać oficjalnie uznane kwalifikacje.
Nad podobnymi systemami pracuje ponad 140 krajów świata.  Ich założeniem jest to, że liczą się konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie mamy umiejętności i kompetencje oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu, a nie to, w jaki sposób je zdobyliśmy.
W 2017 roku po raz pierwszy polskie dyplomy i świadectwa uzyskały specjalne oznaczenie tego, że są w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – napis PRK i odpowiedni numer. Oznacza on poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (od 1 do 8), który odzwierciedla stopień zaawansowania efektów uczenia się (tj. wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) wymaganych dla danej kwalifikacji.

Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud)

Sektor budowlany zajmuje szczególne miejsce w polskiej gospodarce. Jak wynika z licznych raportów, polski rynek budowlany jest siódmym co do wielkości w Unii Europejskiej i jednym z dwóch najszybciej rozwijających się na Starym Kontynencie. Platforma analityczna Building Radar wskazuje, że do 2020 r. wielkość sektora budowlanego w Polsce wzrośnie o ponad 10%, osiągając wraz z Portugalią najwyższe wzrosty w Europie. O randze tego sektora świadczy również fakt, że firmy w nim działające wytwarzają aktualnie bezpośrednio ok. 7,7% PKB, ale poprzez efekty pośrednie generują dodatkowe około 9,6%.


Czytaj więcej...

Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych

Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych swoim zakresem obejmuje właściwe i specyficzne efekty uczenia się użyteczne we wspieraniu osób, grup i organizacji w procesie rozwoju. Motywacją do tworzenia projektu ramy sektorowej było przekonanie o możliwych korzyściach, jakie płyną z  upowszechnienia nowoczesnych, transparentnych kwalifikacji w  obszarze usług rozwojowych.   Rama sektorowa ma ułatwiać opisywanie kwalifikacji funkcjonujących w  sektorze usług rozwojowych oraz przypisanie im poziomu PRK, co umożliwi lepsze rozumienie i  porównywanie kwalifikacji sektorowych, stworzy warunki dla zwiększenia mobilności zawodowej pracowników sektora oraz pozwoli na bardziej świadome i zindywidualizowane podejście do rozwoju karier zawodowych. Ułatwi także wykorzystanie Polskiej Ramy Kwalifikacji przez pracowników, instytucje, klientów i  szerokie grono interesariuszy obszaru działań edukacyjnych i  doradczych, służących uczeniu się dorosłych, rozwojowi osobistemu i  organizacji. Tak rozumiana rama sektorowa jest w  rezultacie reprezentatywna i  istotna dla sektora usług rozwojowych dzięki oparciu na efektach uczenia się kluczowych dla prowadzenia działalności polegającej na różnych formach i metodach wsparcia rozwoju poprzez uczenie się.

Seminarium informacyjne organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych dla pracodawców, właścicieli firm i doradców zawodowych nt. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI – wprowadzenie.

 Wszystkich przedsiębiorców, przedstawicieli firm, pracowników, organizacji branżowych i pozarządowych oraz wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć dlaczego warto uczyć się przez całe życie, w jaki sposób Zintegrowany System Kwalifikacji pomoże im zdobyć kolejne kwalifikacje i zmienić wykonywany zawód, zapraszamy na seminaria informacyjne organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Podczas seminariów uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i dlaczego pracujemy nad jego wdrażaniem?
 • Po co mamy numery na świadectwach?
 • Wymierne korzyści jakie niesie za sobą idea „uczenia się przez całe życie”.  
 • Jak właściwie opisywać kwalifikacje, by bez trudu włączyć je do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji?
 • W jaki sposób projektować proces walidacji efektów uczenia się dla kwalifikacji rynkowych?
 • Jaki zostać instytucją certyfikującą i/lub podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości?

Na seminaria zapraszamy przede wszystkim:

 • doradców edukacyjno-zawodowych,
 • dyrektorów i nauczycieli,
 • trenerów, asesorów i egzaminatorów,
 • przedstawicieli firm doradczych/konsultingowych działających w obszarze  zarządzania zasobami ludzkimi,
 • przedstawicieli izb rzemieślniczych i cechów rzemiosł,
 • przedstawicieli centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego,
 • przedstawicieli ZDZ i instytucji rynku pracy (powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, biur karier itd.).

Tabela z linkami rekrutacyjnymi

Data Miejsce Termin zgłoszeń Rejestracja
       

 Załączniki:

 Kwestie organizacyjne:

 • udział w seminariach jest bezpłatny,
 • osoby zarejestrowane otrzymają maila z potwierdzenie rejestracji i miejscem szkolenia,
 • zwrot kosztów dojazdu na seminarium  odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu”.

Kto prowadzi seminaria?
Seminaria prowadzą trenerzy Instytutu Badań Edukacyjnych zaangażowani w projektowanie i wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych ZSK. Seminaria będą zawierały elementy: wykładów, warsztatów, ćwiczeń indywidulanych i pracy w grupach. 

Z jakimi materiałami warto zapoznać się przed seminarium?

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, uchwalona przez Sejm RP 22 grudnia 2015 r. i przyjęta przez Senat 24 grudnia 2015 r. Weszła w życie 15 stycznia 2016 r. (pobierz)

Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zawierający terminy, które – w toku prac nad ramami kwalifikacji w Polsce – wypracowano wspólnie z partnerami społecznymi. To wspólne, jednolite słownictwo umożliwia porozumiewanie się przedstawicieli różnych środowisk w sprawach dotyczących systemu kwalifikacji. (pobierz)

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Moniką Nawrocką
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , (22) 241 71 27

Jan Sławomir Szwed

technik poligraf, zatrudniony w IBE od 1982, zajmuje się dystrybucją wydawnictw IBE.

Seminarium dla zainteresowanych opisywaniem kwalifikacji - 13 września 2016 r.

Jak przygotować wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK? Jak opisać efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji? Co to jest Polska Rama Kwalifikacji i jak z niej korzystać? Jak odbywa się przypisanie poziomu PRK do kwalifikacji? Na te i inne pytania związane z ZSK odpowiedzą eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych podczas bezpłatnych seminariów informacyjnych.

Do kogo skierowane są seminaria?

Do udziału w seminariach serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych włączeniem do ZSK kwalifikacji rynkowych – przedstawicieli instytucji, które chciałyby nadawać kwalifikacje rozpoznawalne także na europejskim rynku pracy, pracodawców, stowarzyszeń branżowych oraz innych podmiotów.

Kiedy i gdzie odbywają się seminaria?

 • Termin najbliższego seminarium: 13 września 2016 r.
 • Czas trwania seminarium: 6 godzin (9.30-15.30)
 • Miejsce: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, Warszawa


Dlaczego warto wziąć udział w seminarium?

Uczestnicy seminariów dowiedzą się, jak:
 • przygotować wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK,
 • zaplanować proces opisywania kwalifikacji rynkowej,
 • uzasadnić zapotrzebowanie na kwalifikację,
 • opisać efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji,
 • przypisuje się poziom PRK do kwalifikacji.

Kto prowadzi seminaria?

Seminaria prowadzą eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, zaangażowani w projektowanie i wdrażanie rozwiązań merytorycznych i instytucjonalnych ZSK, w tym dotyczących opisywania kwalifikacji rynkowych.

Czy Instytut Badań Edukacyjnych zwraca koszty dojazdu na seminaria?

Tak, osoby spoza Warszawy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na seminaria, na zasadach określonych w załączniku „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu”.

Z jakimi materiałami warto zapoznać się przed seminarium?

 • Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, uchwalona przez Sejm RP 22 grudnia 2015 r. i przyjęta przez Senat 24 grudnia 2015 r. Weszła w życie 15 stycznia 2016 r.
 • Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zawierający terminy, które – w toku prac nad ramami kwalifikacji w Polsce – wypracowano wspólnie z partnerami społecznymi. To wspólne, jednolite słownictwo umożliwia porozumiewanie się przedstawicieli różnych środowisk w sprawach dotyczących systemu kwalifikacji.

Jak zapisać się na seminarium?

Żeby zgłosić się na seminarium, trzeba wypełnić poniższy formularz online. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 września.

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania w seminarium może wziąć udział maksymalnie 25 osób. Uczestnicy seminarium dostaną potwierdzenie udziału w seminarium mailem. Pozostałe osoby będą otrzymywać informację mailową o kolejnych terminach seminariów.

W razie pytań prosimy o kontakt z Krystyną Jezuitą, telefon: (22) 241 71 86 lub na maile: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Załączniki:Z uwagi na fakt, że na seminarium zgłosiło się kilkakrotnie więcej osób niż mamy miejsc, rejestracja została zamknięta 2 września.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR