cookiesKalendarz wydarzeń

listopad 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Konferencje

Nowa rola uczelni

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/warszawa15_1 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Nowa rola uczelni Pięć polskich uczelni opowiedziało 15 stycznia w Warszawie o tym, jak planuje i realizuje działania edukacyjne  dla dorosłych oraz współpracuje z pracodawcami. Blisko 100 rektorów, prorektorów, pełnomocników ds. KRK lub jakości edukacji wzięło udział w konferencji pt. „Uczenie się przez całe życie. Korzyści i wyzwania dla uczelni wyższej”, która odbyła się w Instytucie Badań Edukacyjnych.


Uczestnicy konferencji mieli okazję usłyszeć od przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Uniwersytetu Warszawskiego o pomysłach tych uczelni na współpracę z biznesem oraz na opracowanie oferty kształcenia dla dorosłych. Patronat naukowy nad konferencją objęły: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Michał Sitek, dyrektor ds. naukowych Instytutu Badań Edukacyjnych, podkreślił, że spotkanie jest początkiem szerszej debaty w środowiskach akademickich nad zagadnieniem uczenia się przez całe życie w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji. Następnie prof. Ewa Chmielecka przedstawiła uczestnikom założenia i realizację projektu „Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie”.  – Polskie uczelnie niedostatecznie wykorzystują potencjał, który drzemie w ramie kwalifikacji, zaś koncepcja Life Long Learning jest realizowana w niewystarczającym stopniu – mówiła ekspert.

– Chcemy pokazać, na przykładach konkretnych szkół wyższych, które pracowały przy projekcie, jak można integrować ofertę edukacyjną w ramach LLL i jak w tym celu wykorzystać Polską Ramę Kwalifikacji.

Przykłady dobrych praktyk realizowanych przez uczelnie zagraniczne przedstawiła dr inż. Elżbieta Pawłowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. –  Polskie uczelnie koncentrują się na potrzebach studentów – mówiła prelegentka. – Tymczasem np. Irlandzki Instytut Technologii w Cork umożliwia dorosłym uznawanie i potwierdzanie swojej wiedzy i doświadczenia.  Z kolei Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Berlinie oferuje w ramach studiów licencjackich i magisterskich programy do realizacji na odległość.

Dr Piotrowska podkreśliła, że zmiany możliwe są tylko wtedy, kiedy władze i kadra dydaktyczna  polskich uczelni wyższych będą świadome roli uczenia się przez całe życie i będą włączać je do oferty kształcenia.

{gallery}galerie/warszawa15_1{/gallery}
Profesor Andrzej Kraśniewski oraz Kinga Kurowska opowiedzieli o działaniach Politechniki Warszawskiej. – Naszym tradycyjnym zadaniem jako uczelni wyższej jest kształcenie. Stworzenie portfolio kandydata na studia zawierającego udokumentowanie kompetencji, określenie celów kształcenia, czyli określenie ścieżki zawodowej i zaprojektowanie indywidualnej ścieżki kształcenia stanowiły dla nas nowe wyzwania  – mówił prof. Kraśniewski. Opowiedział także o zadaniach, jakie stoją przed uczelniami wyższymi w przyszłości, tj. analizie potrzeb rynku pracy oraz rozwoju i zróżnicowaniu oferty dydaktycznej w perspektywie uczenia się przez całe życie. – Warunkiem, jaki musi spełniać uczelnia, by funkcjonować jako centrum LLL, jest zapewnienie możliwie jak największej elastyczności w procesie projektowania i realizacji indywidualnej ścieżki kształcenia. Profesor Kraśniewski zaprezentował przykłady dobrych praktyk np. Laboratorium BRAMA, z którego korzystają nie tylko studenci i doktoranci, ale także firmy, dla których tworzone są warsztaty i szkolenia. Kinga Kurowska przedstawiła uczestnikom spotkania propozycję wielofunkcyjnego portalu, który pełniłby rolę platformy edukacyjnej, informacyjnej oraz serwisu internetowego z inteligentną wyszukiwarką. Mogliby z niego w przyszłości korzystać studenci polskich uniwersytetów. Jak podsumował prof.  Andrzej Kraśniewski, uczelnia pełni nie tylko rolę edukacyjną, jej misją jest służyć społeczeństwu.

Weryfikacja wiedzy zdobytej przez kandydata to temat, który podjęła w swym wystąpieniu Agata Wroczyńska z Uniwersytetu Warszawskiego. Podpierając się przykładami z rodzimej uczelni, pokazała etapy rekrutacji kandydata na studia, począwszy od wizyty w punkcie doradztwa edukacyjnego Uniwersytetu Otwartego, w którym badane są jego umiejętności i oczekiwania, kończąc na weryfikacji efektów uczenia się oraz analizie możliwości kandydata. – W ramach rekrutacji kandydat na studenta kierowany jest do biura  rekrutacyjnego, tam rozpoczyna się procedura uznawalności kwalifikacji, a na końcu do Komisji Wydziałowej, która może uznać jego kompetencje i kwalifikacje – mówiła Agata Wroczyńska. – W ramach Uniwersytetu Warszawskiego działa wcześniej przywołany Uniwersytet Otwarty, który posiada znaczące doświadczenie związane z pracą z dorosłymi, a także Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, która wspiera edukację zdalną – opowiadała prelegentka. – Bardzo ważną rolę w LLL pełni doradztwo edukacyjne, którego zadaniem jest wsparcie studenta na każdym etapie jego kształcenia. Z porad doradcy edukacyjnego mogą korzystać nie tylko studenci, ale także słuchacze Uniwersytetu Otwartego UW oraz warszawiacy, którzy chcą bardziej świadomie podejmować uczenie się przez całe życie – mówiła prelegentka.

Drugą częścią konferencji stanowiła debata, w której uczestniczyli: prof. dr hab. Marek Wilczyński z Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (moderator), dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski  (Politechnika Warszawska), dr Grażyna Maniak (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), dr hab. Jakub Brdulak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr inż. Dorota Piotrowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu) oraz dr hab. Paweł Stępień (Uniwersytet Warszawski).  Wszyscy prelegenci byli zgodni, że dzięki LLL uczelnie mogą zyskać nowych, otwartych na wiedzę i mobilnych zawodowo studentów.  W debacie, poza głównymi uczestnikami, brali udział m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

– Podczas naszego spotkania poruszyliśmy niezwykle ważne aspekty LLL, takie jak integracja programowa, czyli połączenie wszystkich form nauczania oraz interesów uczelni z interesami jej otoczenia. Najistotniejsza jest jednak integracja wewnątrz samej uczelni, której elementem może stać się właśnie Life Long Learning – podsumowała prof. Ewa Chmielecka.

Prezentacje prelegentów:
Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/warszawa15_1 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR