cookiesKalendarz wydarzeń

listopad 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Konferencje

Sektorowe ramy kwalifikacji - konferencja międzynarodowa

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/sektorowa/galeria oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Sektorowe ramy kwalifikacji - konferencja międzynarodowa23 i 24 kwietnia br. Warszawie odbyła się naukowa konferencja międzynarodowa pt. „Kwalifikacje dla rynku pracy. Sektorowe ramy kwalifikacji jako nowe narzędzie zarządzania kompetencjami”. Licznie zgromadzeni goście z Polski i z zagranicy mieli okazję podzielić się doświadczeniami z opracowywania i wdrażania sektorowych ram kwalifikacji w swoich branżach oraz przedyskutować ich znaczenie dla rynku pracy.


Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Czesława Ostrowska, radca generalny ds. strategicznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która odczytała list Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. W liście minister napisał: – Z uznaniem przyjmuję inicjatywę podjęcia dyskusji i zorganizowania debaty poświęconej zagadnieniom rynku pracy. Jestem przekonany, że konferencja będzie doskonałą platformą wymiany poglądów pomiędzy profesjonalistami i zyska duże zainteresowanie zarówno ze strony przedstawicieli instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, wybitnych ekspertów oraz specjalistów ds. ram kwalifikacji zarówno z Polski, jak i z zagranicy Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider projektów KRK podsumowała prawie sześcioletnią pracę Instytutu Badań Edukacyjnych nad sektorowymi ramami kwalifikacji. Podczas prezentacji „Zmiany w zakresie edukacji oraz rynku pracy w Europie w kontekście integracji krajowych systemów kwalifikacji” podkreśliła, że tradycyjne pojęcia wykształcenia i zawodu nadal są potrzebne, ale musimy myśleć o większej elastyczności i większym rozwijaniu kompetencji w całym przebiegu życia ludzkiego. .W trakcie prezentacji zaznaczyła, jak ważne jest opracowanie sektorowych ram kwalifikacji jako odpowiedzi na zmiany, jakie w tym samym czasie zaszły na rynku pracy. Zauważyła też, że z perspektywy rynku pracy coraz więcej mówi się o umiejętnościach, a mniej o konkretnych zawodach.

{gallery}galerie/sektorowa/galeria{/gallery}
Pierwszą sesję plenarną otworzył dr Klaus Ruth z Uniwersytetu w Bremie, który w swoim referacie pt.: „Sektorowe ramy kwalifikacji. Perspektywa Niemiec” podzielił się doświadczeniami wynikającymi z tworzenia ram kwalifikacji dla sektora motoryzacyjnego. Następnie wystąpiła Béatrice Comby z Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX), która opowiedziała o praktykach związanych z opracowywaniem i wdrażaniem w Europie sektorowych ram kwalifikacji dla funkcjonariuszy straży granicznej.

W drugiej części dnia w trakcie sesji równoległych goście mieli szansę uczestniczyć w dwóch panelach:: „Zarządzanie kompetencjami w branży” oraz „Sektorowe ramy kwalifikacji – doświadczenia z projektowania”. Podczas pierwszego panelu słuchacze zapoznali się z wystąpieniami na temat przygotowywania ram kwalifikacji dla sektorów: telekomunikacyjnego i IT, oraz poznać przebieg przygotowywania standardów kwalifikacji zawodowych dla zarządzających odpadami medycznymi w placówkach służby zdrowia. Mateusz Trochymiak z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentował  wyznaczniki sektorowe jako narzędzie budowania ram sektorowych. Zaznaczył, że grupują one efekty uczenia się w kategorie powiązane z konkretnymi zadaniami zawodowymi w branży. Podkreślił, że przedstawiciele branż na swoje własne potrzeby tworzą sektorowe ramy kwalifikacji. Następnie głos zabrał Andrzej Żurawski (IBE) ,który zaprezentował sposoby wykorzystania wyznaczników sektorowych do budowania mapy kwalifikacji. Zapytany przez uczestników o to, czy Instytut Badań Edukacyjnych planuje wesprzeć tworzenie ram kwalifikacji dla kolejnych sektorów, odpowiedział: – Chcemy tworzyć ramy kwalifikacji w kolejnych sektorach. Obecnie rozmawiamy na ten temat z  sektorem usług szkoleniowych. Sektor budowlany też jest szczególnie zainteresowany stworzeniem swojej sektorowej ramy kwalifikacji.Równoległy panel  otworzyło wystąpienie Marioli Szymańskiej- Koszczyc z Warszawskiego Instytutu Bankowości, która zaprezentowała ramę kwalifikacji dla sektora bankowego. W swoim wystąpieniu podkreśliła  m.in.: – Sektor bankowy jest oparty na zaufaniu. W obecnej sytuacji w sektorze bankowym w Polsce potrzebujemy nowej jakości i nowego zaufania. Dlatego jesteśmy przekonani, że dzięki przejrzystym kwalifikacjom sektor ten będzie mógł przekonująco zaprezentować, jaką jakością dysponuje i jaką jakość oferuje klientom. Tym bardziej warto podkreślić, że podczas budowy naszej ramy kwalifikacji bardzo mocno uwzględnialiśmy wymiar etyczny wymaganych kompetencji.Następnie goście  zapoznali się z sektorowymi ramami kwalifikacji dla sportu i turystyki. Prof. Hanna Zawistowska z SGH opowiedziała  opowiadała o pracach nad ramą dla turystyki: – Doszliśmy do wniosku, że turystyka jest przykładem sektora wielobranżowego. Dlatego przyjęliśmy, że sektor to wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, które zaspokajają różne potrzeby turystów. Branża natomiast to grupa przedsiębiorstw, które zaspokajają jeden rodzaj, jeden typ potrzeb turystów, np. potrzebę wyżywienia czy noclegu.W dalszej części panelu uczestnicy konferencji, dzięki wystąpieniu prof. Beli Markusa z Uniwersytetu Zachodnich Węgier, zapoznali się z węgierskimi doświadczeniami dotyczącymi sektorowych ram kwalifikacji. O znaczeniu sektorowych ram kwalifikacji dla wypracowania wspólnych programów studiów magisterskich opowiedziała zaś Natalia Staurskaya z Uniwersytetu Rolniczego w Omsku na Zachodniej Syberii. Podkreśliła konieczność ścisłej współpracy z ekspertami branżowymi podczas tworzenia sektorowych ram kwalifikacji. Dzięki temu tworzący ramy dokładnie wiedzą, jakich specjalistów potrzebuje rynek pracy. Prelegentka przyznała, że koordynując projekt tworzenia ram kwalifikacji  dla sektora specjalistów ds. żywności i żywienia, współpracowała z kilkunastoma regionalnymi firmami. – Wypracowywanie ram kwalifikacji polega tak naprawdę na dopasowywaniu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i do siebie nawzajem – stwierdziła Natalia Staurskaya.Drugi dzień konferencji  rozpoczęła sesja plenarna, która podsumowała pierwszy dzień obrad. Katarzyna Trawińska-Konador (IBE) powiedziała m.in.: – Sektorowe ramy kwalifikacji są dobrym narzędziem, aby pewnym wyzwaniom, związanym z uczeniem się przez całe życie i z właściwym zarządzaniem kompetencjami branżowymi, sprostać. Jest to jedno z wielu narzędzi, ale jak obserwujemy – narzędzie coraz bardziej popularne.Wszyscy prelegenci, którzy brali udział w tworzeniu sektorowych ram kwalifikacji podkreślali, że czynnikiem, który może zapewnić sukces temu rozwiązaniu jest to, że sektorowa rama kwalifikacji tworzona będzie przez praktyków, bo tylko oni wiedzą, jakie kompetencje i jakie kwalifikacje są kluczowe dla ich sektora, dla ich branży.

– W każdym referacie pojawiało się pytanie – zauważyła Katarzyna Trawińska-Konador – czym jest sektor i czym jest branża. Przekonaliśmy się, że pojęcia te stosowane są intuicyjnie w odniesieniu do sektorowej ramy kwalifikacji, bardzo często także wymiennie. Wielość definicji, wywodzących się z ekonomii, określających, czym jest sektor, a czym branża, nie pomaga w zdefiniowaniu sektora na potrzeby tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji. Dlatego bardzo istotną kwestią, która pojawiała się we wszystkich dotychczasowych prezentacjach, jest wyznaczenie granicy sektora czy branży na pierwszym etapie prób sformułowania charakterystyk sektorowych ram kwalifikacji dla danej branży.

Następnie głos zabrał Witold Woźniak wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, który przybliżył słuchaczom zagadnienie  współpracy pomiędzy obszarami biznesu i edukacji. Kolejne wystąpienie, dr hab. Marek Frankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczyło wdrażania sektorowych ram kwalifikacji w Europie Wschodniej.

Druga część konferencji również podzielona została na dwa panele równoległe. Podczas pierwszego pt. „Różnorodność rozwiązań systemowych dla budowania kompetencji w branżach”, słuchacze mogli zapoznać się z brytyjskimi doświadczeniami dotyczącymi sektorowych ram kwalifikacji, poznać wnioski z prac przy projekcie iProfessional, posłuchać o budowaniu Rad ds. Kompetencji, dowiedzieć się, czym są i jakie są ich powiązania z sektorowymi ramami kompetencji czy wreszcie poznać koncepcję sektorowej Rady ds. Kwalifikacji i Kompetencji w Budownictwie. Podczas drugiego panelu, pt.: „Sektorowe ramy kwalifikacji w oparciu o rozwiązania międzynarodowe”, słuchaczom zaprezentowano doświadczenia z tworzenia i wdrażania ram kwalifikacji w takich sektorach jak fitness, logistyka czy nauki przyrodnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz na Ukrainie i w Rosji.

Rada Programowa:


PREZENTACJE

I dzień 23.04.2015

 1. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Instytut Badań Edukacyjnych
 2. dr Klaus Ruth, Uniwersytet w Bremen
 3. Beatrice Comby, Frontex


I dzień 23.04.2015 – sesje równoległe

sesja A „Zarządzanie kompetencjami w branży”

 1. dr inż. Adam Siewicz, mgr inż. Piotr Zychowicz, Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
 2. Jarosław Ubysz, Atkom Akademia
 3. Magdalena Głogowska, Instytut Ochrony Środowiska
 4. Mateusz Trochymiak, Instytut Badań Edukacyjnych
 5. Andrzej Żurawski, Instytut Badań Edukacyjnych

sesja B "Sektorowe ramy kwalifikacji - doświadczenia z projektowania"

 1. Mariola Szymańska-Koszczyc, Warszawski Instytut Bankowości
 2. dr Anna Szumilewicz (AWFiS), Piotr Marek (Instytut Sportu Warszawa)
 3. dr Hanna Zawistowska, Szkoła Główna Handlowa
 4. prof. Bella Markus, Uniwersytet Zachodnich Węgier
 5. Natalia Staurskaya, Uniwersytet Rolniczy w Omsku


II dzień 24.04.2015

 1. Katarzyna Trawińska-Konador, Instytut Badań Edukacyjnych
 2. Witold Woźniak, KOWEZIU
 3. dr hab. Marek Frankowicz, Uniwersytet Jagielloński


II dzień 24.04.2015 - sesje równoległe


Sesja A "Różnorodność rozwiązań systemowych dla budowania kompetencji w branżach"

 1. prof. Grace Grima, Pearson UK
 2. prof. zw. dr hab. Jarosław Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
 3. dr Anna Świebocka-Nerkowska, PARP
 4. Agnieszka Szymczak, Instytut Badań Edukacyjnych
 5. Jakub Kus (Związek Zawodowy Budowlani), Waldemar Mazan (Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości)

 sesja B "Sektorowe ramy kwalifikacji w oparciu o rozwiązania międzynarodowe"

 1. Cliff Collin, Europe Active
 2. Simone Ludl, Claudia Ball, DEKRA Academy
 3. Vadym Zakharchenko, Odessa National Martime Academy
 4. Anna Bojanowicz-Bablok, Instytut Ochrony Środowiska
 5. dr Olga Burukina, Moscow State Institute for Tourism Industry
Błąd
 • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/sektorowa/galeria oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR