cookiesKalendarz wydarzeń

grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Sektorowa rama kwalifikacji dla bankowości

Banki: oczekujemy wdrożenia naszych ram
– Banki wykorzystały szansę, jaką był projekt opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce (SRKB). Teraz oczekujemy, że ramy zostaną wdrożone, tzn. staną się częścią praktyk rynkowych i nowo tworzonego, publicznego systemu kwalifikacji – mówiła w 2015 r. Mariola Szymańska-Koszczyc z Warszawskiego Instytutu Bankowości, kierownik merytoryczny projektu SRKB.Czytaj więcej...

Ramy na świecie

Ponad 140 krajów na świecie pracuje nad swoimi ramami kwalifikacji.
Prezentujemy niektóre z nich:

Australia
Barbados
Hong Kong
Nowa Zelandia
RPA
Rosja
USA

Projekt ZRK

Projekt: Budowa krajowego systemu kwalifikacji – wdrożenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w zakresie organizacyjno-instytucjonalnym koncentruje się wokół prac nad rejestrem oraz analiz legislacyjnych. Przygotowywany jest scenariusz wdrożenia ZRK w podmiocie przygotowanym do prowadzenia rejestru. Realizowany jest przetarg na system informatyczny i portal ZRK.

Planowane jest wprowadzenie do systemu informatycznego ZRK w środowisku testowym pięciu przykładowych kwalifikacji.

Mają też miejsce prace prelegislacyjne, opracowywane są analizy i ekspertyzy dotyczące uregulowania zintegrowanego systemu kwalifikacji. Prowadzona jest współpraca z interesariuszami i określenie ich przyszłej roli w ZSK.

Zanalizowano środowiska informatyczne systemów kwalifikacji innych krajów oraz sposoby wpisywania kwalifikacji do rejestru, a także sposoby gromadzenia i przechowywania informacji o kwalifikacjach w polskich resortach.  


Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Sercem systemu kwalifikacji będzie Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Rejestr gromadzić będzie wiarygodne informacje na temat kwalifikacji zarejestrowanych, to znaczy takich, które spełniają warunki właściwe dla przyszłego zmodernizowanego systemu kwalifikacji, określone w przepisach prawa ustanawiających zasady funkcjonowania tego systemu.
Projekt ZRK
Zintegrowany rejestr będzie obejmował kwalifikacje niezależnie od rejestrów i spisów kwalifikacji już istniejących i tworzonych w przyszłości w Polsce na potrzeby poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji. Dzięki temu informacje te będą łatwo dostępne w jednym miejscu dla wszystkich zainteresowanych.

Jakość kwalifikacji wpisanych do rejestru będzie zapewniana poprzez określone procedury. Wpisanie kwalifikacji do zintegrowanego rejestru będzie się wiązać z nadaniem jej poziomu.

W rejestrze najpierw znajdą się kwalifikacje zdobyte w ramach edukacji formalnej – oświaty, szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. W drugiej kolejności wpisane zostaną kwalifikacje uzyskiwane poza edukacją formalną, nadawane przez różne instytucje i organizacje branżowe.

Różne świadectwa i certyfikaty, które nie znajdą się w rejestrze, będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach, o ile nadal będzie na nie zapotrzebowanie społeczne. Jednakże nie będą one miały oznaczanego poziomu PRK.

Informacje zgromadzone w zintegrowanym rejestrze będą udostępniane za pośrednictwem portalu internetowego. Portal KSK, podobnie jak portale pozostałych krajów UE, będzie powiązany z portalem Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zostanie powierzone Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).Procedura włączania kwalifikacji do rejestru opisana jest w prezentacjach dostępnych w KRK w pigułce i w prezentacji załączonej poniżej.


Wojciech Szajnar, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Mamy teraz kilka wyzwań, a najważniejszym jest to, by ten Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji wypełnić kwalifikacjami przystającymi do potrzeb rynku pracy, opisanymi efektami uczenia się. Jeżeli to się stanie i w rejestrze znajdzie się duża liczba kwalifikacji, a także pracodawcy uznają, że te kwalifikacje są potrzebne i rzeczywiście, coś im dają przy procesach rekrutacyjnych czy rozwoju własnej kadry, to wtedy to będzie pełen sukces systemu. Będzie wówczas można mieć pełną świadomość tego, że on zadziałał.

Konkurs dla Facebookowiczów „Pstryknij sobie kwalifikację”!

Ruszył nowy konkurs dla Facebookowiczów „Pstryknij sobie kwalifikację”!
Koncepcja uczenia się przez całe życie jest Ci dobrze znana? Lubisz dokumentować rzeczywistość? Fotografia i uczenie się to Twoje pasje? Mamy konkurs dla Ciebie! Pstryknij fotkę, którą pokażesz, jak rozumiesz koncepcję lifelong learning (LLL). Polub nasz fanpage „Kwalifikacje po europejsku” i weź udział w konkursie. Do wygrania wybrany kurs językowy.

Czytaj więcej...

Rada programowa

Dr Vidmantas Tūtlys  - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i badania na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie na Litwie. Jest członkiem grupy Bolonia Experts, międzynarodowej sieci badawczej edukacji i szkoleń VETNET zawodowego oraz międzynarodowej sieci badawczej EUCLID (kompetencji europejskich: przywództwa, innowacji, rozwoju). Realizuje różne projekty europejskie dotyczące rozwoju edukacji i szkolenia zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych (Leonardo da Vinci,  ERK). Główne zainteresowania badawcze: rozwój krajowych systemów i ram kwalifikacji, porównywalności między krajem kwalifikacji i kompetencji, społeczno-ekonomicznych modeli kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich wzorce rozwoju, badań czynności zawodowych i programów nauczania.


Prof. Georg Spöttl  - dyrektor w Instytucie Technologii i Edukacji (ITB) na Uniwersytecie w Bremie. Jest założycielem Instytutu Pracy i Techniki na Uniwersytecie w Flensburg. Pracuje przy projektach badawczych w Niemczech i Europie oraz przy projektach dotyczących współpracy technicznej krajów arabskich i azjatyckich. Specjalizuje się w zakresie rozwoju programów nauczania i badań zawodowych oraz badań nad kwalifikacjami, badań high-tech , a także planowania kształcenia zawodowego i dydaktyką. Jest autorem licznych publikacji w tych dziedzinach.


Dr hab. Marek Frankowicz jest pracownikiem Zakładu Chemii Teoretycznej, Wydziału Chemii UJ. Jest koordynatorem uczelnianym ECTS UJ, kierownikiem Zespołu ds. Identyfikacji Nowych Obszarów Kształcenia UJ, z-cą kierownika Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ. Profesorem PWSZ w Tarnowie, pełnomocnikiem Rektora PWSZ ds. Programów Międzynarodowych. Dr hab. Marek Frankowicz to Ekspert Boloński, członek Grupy Roboczej MNSW ds. Ramowej Struktury Kwalifikacji, członek Zespołu Ekspertów MEN ds. Krajowych Ram Kwalifikacji. Koordynator i uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych. Przedstawiciel UJ w Europejskiej Sieci Tematycznej Chemii, przedstawiciel PWSZ w Tarnowie w Radzie EURASHE. Członek Chemistry Eurobachelor Label Committee.


Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski - przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; pełnomocnik Rektora PW ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich; Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (od 1999 r.); członek Zespołu Ekspertów Bolońskich (do grudnia 2013 r.); autor ok. 130 prac publikacji w dziedzinie inżynierii komputerowej oraz ok. 55 publikacji – w większości zagranicznych - na temat różnych aspektów szkolnictwa wyższego; Fellow of the Institute of Electrical Engineers (UK), Senior Member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA).


Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – jest pracownikiem naukowym Instytutu Statystyki i Demografii SGH oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Ukończyła studia na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 uzyskała stopień naukowy doktora na tej uczelni. W latach 1997-1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Była współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego i OECD. W latach 2002-2009 związana z administracją państwową jako dyrektor departamentu w MPiPS, podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej (2004-2005) i w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od stycznia 2008 do lipca 2009). Kierowała m.in. pracami nad programem "Solidarność pokoleń - 50+", ustawą o emeryturach pomostowych oraz ustawami regulującymi wypłaty emerytur kapitałowych. W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego "za wysokie kwalifikacje, które łączy z wielkim zaangażowaniem w działaniach dla dobra publicznego".


Katarzyna Trawińska-Konador – Absolwentka germanistyki i niderlandystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Część studiów odbyła na belgijskim Uniwersytecie w Leuven, na Freie Universitaet w Berlinie i na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ukończyła także Podyplomowe Studium Europejskie w Szkole Głównej Handlowej oraz kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w branży edukacyjnej zdobywała piastując funkcje Dyrektora ds. Dydaktycznych w niepublicznych placówkach edukacyjnych kształcących ustawicznie. Główne obszary zainteresowania w pracy zawodowej to m.in. kształcenie i szkolenie zawodowe, kształcenie ustawiczne, nieformalne i pozaformalne, nauczanie na odległość.
Obecnie związana z Instytutem Badań Edukacyjnych w projekcie poświęconym Polskiej Ramie Kwalifikacji jako lider zadania oraz jako badacz w Zespole Ekonomii i Rynku Pracy.
Wiadomości

O walidacji w teorii i praktyce w gronie ekspertów

O walidacji w teorii i praktyce w gronie ekspertów

16 października w ośrodku CEZAMAT odbyła się, zorganizowana przez IBE, konferencja Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji − od…

Więcej...
Zapraszamy na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Zapraszamy na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Już po raz dziewiąty Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje Forum Rozwoju Mazowsza. To najważniejsze w województwie mazowieckim…

Więcej...
Konferencja - Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - od założeń do praktyk

Konferencja - Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - od założeń do praktyk

Wydarzenie jest skierowane do instytucji certyfikujących funkcjonujących w ramach wdrażanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i podmiotów…

Więcej...
Rozwój kwalifikacji w branży motoryzacyjnej

Rozwój kwalifikacji w branży motoryzacyjnej

Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w branży motoryzacji dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji był tematem seminarium, w którym wzięło udział niemal…

Więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Animacja "Kwalifikacje na wyciągnięcie ręki"


Na portalu kwalifikacje.gov.pl  znajdziesz wszystkie oficjalne i najważniejsze informacje na temat  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. To strona dla każdego: pracownika, pracodawcy, ucznia, trenera czy osób zainteresowanych opisaniem kwalifikacji.

 

Animacja "Kwalifikacje dla wymagających"

Po co w ogóle jest Zintegrowany System Kwalifikacji? Czym  w ogóle są te kwalifikacje? Jak wygląda ich opisywanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w powyższej animacji.Cykl audycji TV „Kwalifikacje dla każdego”


Jeśli ktoś planuje swoją ścieżkę kariery, szuka pracy lub chce zmienić obecną, szkoli innych, doradza przy wyborze kierunku edukacji, ten cykl audycji  będzie dla niego bardzo pomocny. Dowie się, w jaki sposób ZSK będzie działał i jak ułatwi życie uczącym się i pracującym Polakom. KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR